ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Podaci o kompaniji > "Komunikacije" > Komunikacije 10 - 2002.
"Komunikacije" t.gif (43 bytes)
"Komunikacije"
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)
Najvažnije teme broja
Sadržaj broja
Postali smo Centar kompetencija za usluge 
na razini korporacije
t.gif (43 bytes)

ETK/O/C - Usluge

Pred samo zaključenje ovoga broja "Komunikacija" dobili smo od Branka Dronjića, direktora organizacijske jedinice Usluge i Daria Runjea, rukovoditelja SS&I centra unutar jedinice Usluge, iznimno važnu i dobru vijest. U petak 25. listopada predložen je novi ugovor o specifikaciji zadataka (Assignment Specification) za isporuku globalnih usluga (Global Service Delivery) kojim naša kompanija, točnije Usluge, postaje Centar kompetencija za određene usluge (Competence Center Croatia) u okviru Bussiness Unit Global Services (BUGS).

Naš Centar će, na razini svih Ericssonovih tržišta, imati odgovornost za sljedeće usluge: integraciju i verifikaciju softverskih rješenja, First Office Application (FOA), Interoperability Test (IOT), Global Services TTM i usluge druge linije podrške.

Novim ugovorom za 2003. godinu zamijenjen je dosadašnji ugovor koji je imao naš Centar za isporuku i integraciju softvera (Software Supply&Integration - SS&I). To ujedno znači da je za iduću godinu osigurana puna zaposlenost svih naših stručnjaka u SS&I.

Važno je naglasiti da su, sažimanjem dosadašnjih 13 centara kompetencija za spomenute usluge, u Ericssonovu svijetu ostala samo 2 i to u Hrvatskoj i Irskoj. To je još jedno priznanje visokim kompetencijama naših stručnjaka u ETK/O/C.

Šire o značaju dobivanja ovih novih odgovornosti pisat ćemo u jednom od idućih brojeva naših novina.

D. Kobsa

 

 

 

Tehnička podrška

©Copyright    

04-11-2002