ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Podaci o kompaniji > "Komunikacije" > Komunikacije 10 - 2002.
"Komunikacije" t.gif (43 bytes)
"Komunikacije"
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)
Najvažnije teme broja
Sadržaj broja
Društvena odgovornost i održivost
t.gif (43 bytes)

Zemlja*čovjek*okoliš

U godini održavanja Svjetskoga skupa posvećenoga održivom razvoju u Johannesburgu korporacija Ericsson objavila je politiku koja se odnosi na društvenu odgovornost i održivost. Objavljena Politika u sažetom obliku sadrži i načela održivoga razvoja i društvene odgovornosti.

Politika

Ericsson podržava održivi razvoj kao temelj budućnosti za današnje i za buduće generacije.

Ericsson vjeruje da je komunikacija osnovna ljudska potreba i pravo. Kao vodeća kompanija u komunikacijskim tehnologijama dosljedno ćemo pridonositi većoj kvaliteti života i povećanju proizvodnosti kako bismo omogućili bolje iskorištavanje resursa u svijetu. Bit ćemo odgovoran član društva.

To znači da:

  • vjerujemo u vrijednost i dostojanstvo svake osobe i ne prihvaćamo ni jedan oblik diskriminacije,
  • radimo tako da stvaramo siguran i zdrav okoliš, težimo povećanju produktivnosti i smanjivanju utjecaja na okoliš,
  • promičemo uporabu svoje tehnologije kako bismo omogućili bolje iskorištavanje resursa u svijetu,
  • promičemo zdravu i poštenu konkurenciju i s poštovanjem se odnosimo prema kupcima,
  • podržavamo Global Compact program Ujedinjenih naroda.

Odgovornost

Svi zaposlenici odgovorni su poslovanje u skladu s ovom politikom. Ericssonove organizacijske jedinice i sama kompanija odgovorni su za provedbu te politike u svojem djelokrugu rada. Jedinice Corporate Supply&IT i Sustainability&Environment imaju cjelokupnu odgovornost u Ericssonu za područje održivoga razvoja i okoliša, kao i za procjenjivanje zajedničkih ciljeva, strategija i glavnih procesa u ovome području.

Ericsson Nikola Tesla prihvaća i provodi korporacijsku politiku i smjernice uz prilagođavanje situaciji u Hrvatskoj i podršku aktivnostima koje pridonose i promoviraju društvenu odgovornost i održivi razvoj.

Global Compact i Globalna inicijativa za e-održivost

O Global Compact, dobrovoljnoj međunarodnoj inicijativi pokrenutoj radi promicanja ljudskih prava, standarda rada i brige o okolišu može se naći više informacija na adresi: http://www.unglobalcompact.org/SAPPortal/. Devet načela, na kojima se temelji Global Compact, proizišlo je iz Opće deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o okolišu i razvoju iz Ria, te drugih međunarodnih dokumenata koji se odnose na navedena područja. Detaljne informacije o Globalnoj inicijativi za e-održivost (Global e-Sustainability Initiative odnosno GESI), misiji, načelima i aktivnostima, nalaze se na adresi http://www.gesi.org/.

Malo prostora za puno informacija. Detaljnije o Globalnoj inicijativi za e-održivost u sljedećim brojevima Komunikacija.

D. Bačun

 

 

 

Tehnička podrška

©Copyright    

13-11-2002