ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Podaci o kompaniji > "REVIJA" > Br. 1-2/2002.
Revija - Časopis Dioničkog društva
Časopis REVIJA
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)
U ovome broju:

largeArrow_blue.gif (75 bytes)    I. Malić:
 Radno okružje uslužne mreže

largeArrow_blue.gif (75 bytes)   D. Šulc, 
 T. Fulanović: Telekomunikacijska mreža s inteligentnim čvorovima

largeArrow_blue.gif (75 bytes)    S. Lučić: Telekomunikacijska uslužna platforma

Impressum

Broj 1/2003.
Svijet komunikacijskih usluga se u zadnjih nekoliko godina uvelike izmijenio zahvaljujući izuzetno brzom tehnološkom napretku koji uključuje razvoj Interneta te drugih podatkovnih i mobilnih usluga. Kako postojeće arhitekture mreža ne mogu zadovoljiti rastuće zahtjeve novih funkcija putem koncepta inteligentne mreže, između ostaloga, nudi se i pristup organizaciji mreže u cjelini te kreiranje i implementiranje novih usluga u mreži. 

Pristupi realizaciji inteligentne mreže mogu biti različiti, od uspostavljanja inteligentnog čvora s centraliziranim skupom funkcija, do kompletno distribuirane mreže s komutacijskog i upravljačkog gledišta ili s gledišta pohranjivanja podataka. Veliki korak naprijed na tom području predstavlja telekomunikacijska uslužna platforma - jedinstvena aplikacijska platforma današnjice i treće generacije mreža koja nudi visoku dostupnost, pouzdanost i mogućnost linearnoga proširivanja kapaciteta platforme. Njen modularni dizajn obuhvaća integraciju najboljih programskih i sklopovskih elemenata. Telekomunikacijska uslužna platforma može funkcionirati kao zajednička platforma za cijeli niz aplikacija.

Već je danas jasno da će uspješnost UMTS operatora ovisiti o tome kakve usluge će nuditi i kojim tempom će ih uvoditi u svoju mrežu. Kako bi se što bolje pripremili za budućnost i veliki broj usluga u mrežama treće generacije, veoma je važno da se uslužna mreža već danas gradi uz osiguranje preduvjeta za uvođenje novih usluga u budućnosti. Ericssonovi koncepti uslužne mreže i radnoga okružja uslužne mreže rješavaju problem postojanja velikoga broja vertikalno strukturiranih sustava u uslužnim mrežama telekom operatora kojoj nedostaju zajednički mehanizmi za važne funkcije poput aktiviranja novih usluga ili korisnika, upravljanja sustavom i naplate usluga.
t.gif (43 bytes)

PDF dokument 1,9 MB

Tehnička podrška

©Copyright    

21-11-2007