ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Podaci o kompaniji > "REVIJA" > Br. 1-2/2002.
Revija - Časopis Dioničkog društva
Časopis REVIJA
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)
U ovome broju:

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Darko Šobar, Kristijan Galeković:
ENGINE rješenja za govornu, podatkovnu i multimedijsku
komunikaciju

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Domagoj Palata, Gabrijela Ivošević, Domagoj Turk:
Upravljanje ENGINE mrežom

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Nedeljko Šparica
Bežični širokopojasni pristupni sustav

Impressum

Broj 1-2/2002.
Razvoj tržišta i tehnologija uvjetuje transformaciju svih vrsta komunikacijskih mreža u sustave koji omogućavaju pružanje višestrukih usluga preko zajedničke infrastrukture i na jedinstven način. Utirući put prema razvoju multimedijskih mreža, Ericsson je razvio ENGINE - cjelovito rješenje za pružanje govornih, podatkovnih i multimedijskih usluga. Poštujući zahtjeve korisnika i zahtjeve na arhitekturu, ENGINE svojom otvorenošću i nezavisnim horizontalno-integriranim slojevima omogućava daljnji razvoj mreže te omogućava migraciju tehnologije i usluga u fazama prema potrebama operatora.

Upravljanje ENGINE mrežom osigurava kvalitetu usluge skraćujući vrijeme potrebno za uvođenje usluge i neprekidno prati performanse mreže. Rješenja za nadzor i upravljanje uključuju i naplatu govornih, podatkovnih i IP (Internet Protocol) usluga, za poslovne i male korisnike. Napredna rješenja za upravljanje mrežom pomažu operatorima u kontroli operativnih troškova i predvodnica su tehnološke evolucije. Ona također podržavaju razvoj mreže kako bi slijedili korak s konkurencijom. Međutim, ne postoji jedinstveno rješenje koje bi zadovoljilo sve operatore i njihove poslovne procese te je tako za svakog operatora potrebno kreirati rješenje u skladu s njegovim potrebama, odnosno, uvažavajući i podržavajući njegove poslovne specifičnosti. To je jedan od razloga zašto je ponuda sustava za upravljanje tako raznolika i procesi standardizacije na ovom polju suočavaju se s velikim problemima.

Kapaciteti prijenosa u telekomunikacijskim mrežama kontinuirano rastu. Za povezivanje glavnih mrežnih točaka, uz znatno veće prijenosne kapacitete, u gotovo svim slučajevima primjenjuje se optički kabel. Međutim, pristupna mreža implementiranjem novih usluga, zbog svoje male propusnosti, u sve većoj mjeri postaje "usko grlo". Polaganje optičkoga kabela je dugotrajan proces, a pojedina rješenja koja se ostvaruju preko postojeće infrastrukture uglavnom imaju problem raspoloživih kapaciteta, budući da se oni smanjuju s povećanjem udaljenosti. Rješenje toga problema bežičnim prijenosom omogućava bržu implementaciju, što je, ujedno, glavna prednost bežičnoga širokopojasnoga pristupnog sustava pred ostalim širokopojasnim tehnologijama. Bežični širokopojasni pristup je nova tehnologija koja je zbog svojih komparativnih prednosti, kao što su brzina implementacije i prilagodljivost, predvodnik u široj primjeni širokopojasnih pristupnih mreža. Taj način prijenosa osigurava postupna ulaganja u infrastrukturu te omogućava postavljanje opreme na ciljanim lokacijama i u ograničenom obujmu uz istodobno ostvarivanje dobiti. Rješenje koje uključuje MINI-LINK BAS sustav, tj. bežično povezivanje unutar sustava točka-više točaka, omogućava korištenje iste infrastrukture i stoga se nameće kao optimalni način implementacije širokopojasnog pristupa.

t.gif (43 bytes)

Tehnička podrška

©Copyright    

21-11-2007