ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Podaci o kompaniji > "REVIJA" > Br. 2/2001
Revija - Časopis Dioničkog društva
Časopis REVIJA
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)
U ovome broju:

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Boris Drilo:
Opće paketne radijske usluge

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Ivan Malić:
Bežični aplikacijski protokol

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Ivan Malić, Hrvoje Vojnić, Ante Bronić:
Usluga multimedijskih poruka

largeArrow_blue.gif (75 bytes) Hrvoje Vojnić, Ivan Malić, Ante Bronić:
Sustav pozicioniranja mobilnih terminala

Impressum
Nakladnik:

Ericsson Nikola Tesla d.d.
Krapinska 45
p.p. 93
HR - 10 002 Zagreb
Hrvatska
e-mail: etk.company@ericsson.com
tel.: + 385 1 365 35 35
+ 385 1 365 45 09
+ 385 1 365 32 09

Priprema:

Marketinško komuniciranje i odnosi s javnošću ETK

Uređuje Uređivački odbor:

Snježana Bahtijari, dr. Antun Carić,
Branko Dronjić, Sead Kotlo,
Gordana Kovačević, Jadranka Lončar,
Milivoj Pejković, dr. Rajko Pfaff,
Željko Popović, Dinka Vuković,
Milan Živković,

Glavni urednik:

Dinka Vuković

Tehnički urednik:

Jadranka Lončar

Grafički urednik:

Dubravko Bujan

Godište (Volume) 13(2001)
Broj (No) 2(2001)
Stranice (Pages) 41-72
ISSN 1334-045X

Časopis Ericsson Nikola Tesla d.d. REVIJA oslobođen je plaćanja poreza na promet temeljem mišljenja Ministarstva kulture i prosvjete Republike Hrvatske br. 532-03-1/7-93-01

Časopis Ericsson Nikola Tesla d.d. REVIJA - nastavlja kontinuitet časopisa ELEKTROKOMUNIKACIJE, koji je pokrenut 1972. godine. Redovito je izlazio do konca 1988. kada je nadomiješten NT REVIJOM i od broja 2/92 Ericsson Nikola Tesla d.d. REVIJOM

Tisak:

Albatros media, Zagreb

t.gif (43 bytes)

 

 

Tehnička podrška

©Copyright    

19-04-2007