Search
Hrvatski English
Održana Glavna skupština dioničara Ericssona Nikole Tesle 
U 2007. stabilno poslovanje s tendencijom rasta

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla održalo je 27. svibnja 2008. godine Glavnu skupštinu. Na Skupštini je bilo prisutno 81.866.800 kuna kapitala, što iznosi 61,48% od ukupnog temeljnog kapitala društva što je dovoljno da sve donesene odluke budu pravovaljane. Glavnoj skupštini Društva predsjedavala je Snježana Bahtijari, direktorica Kompanijskih komunikacija.

 

Uz dioničare i menadžment tim Ericssona Nikole Tesle, na Skupštini su bili prisutni i članovi Nadzornog odbora Društva: Jan Campbell, predsjednik, Carita Jönsson, Ignac Lovrek i Zvonimir Jelić te novoizabrani član Nadzornog odbora Roland Nordgren. Najvećeg pojedinačnog vlasnika LME, predstavljao je Claes Persson.

O ocjeni poslovne 2007. godine te strategiji i izgledima u poslovnoj 2008. dioničare je izvijestila Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, dok je Oscar Wallstén, direktor Financija prezentirao financijske rezultate poslovne 2007. godine i prvoga tromjesečja 2008. U ime Revizora Društva, KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Ivana Matovina dala je pozitivno mišljenje o poslovanju ETK u 2007. godini.

 

Na Glavnoj skupštini dioničara donesena je odluka o isplati dividende od 270 kuna po dionici svim dioničarima Društva koji su 20. svibnja 2008. godine imali na računu Središnje depozitarne agencije upisane dionice. Dividenda će se isplatiti najkasnije do 26. lipnja 2008.godine.

 

Odlučeno je da se dobitak Društva za financijsku godinu 2007. u iznosu od 199.794.844,17 kn rasporedi za isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2005. godini i 2006. godini, a ostatak u zadržanu dobit.

Donesene su odluke o izmjeni Statuta: u članku 3. na kraju dodaje se djelatnost koja glasi „Proizvodnja medicinskih proizvoda”, a u članku 32. prva rečenica mijenja se te glasi: „Rok za isplatu dobiti određuje Skupština dioničara sukladno zakonskim propisima."

 

Za novoga člana Nadzornog odbora društva Ericsson Nikola Tesla izabran je Roland Nordgren, predsjednik Ericssonove tržišne jedinice Srednja Europa, umjesto dosadašnjeg člana Jana Campbella koji je tu dužnost obavljao od lipnja 2006. godine. Carita Jönsson, rukovoditeljica korporacijske kontrole sistema upravljanja na području regije Europa, Srednji istok i Afrika ponovno je izabrana za člana Nadzornog odbora. Za revizora Društva i ove je godine imenovan KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, Zagreb.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Opširnije