Search
Hrvatski English
Rezultati poslovanja 
Rezultati poslovanja Dioničkoga društva Ericsson Nikola Tesla u prvom tromjesečju 2008. godine
Osnovne značajke
  • Knjižene narudžbe 391,8 milijuna kuna
  • Prihodi od prodaje 374,3 milijuna kuna
  • Bruto marža 17,7%
  • Operativna dobit 31,2 milijuna kuna
  • Dobit prije oporezivanja 28,5 milijuna kuna
  • Neto dobit 22,8 milijuna kuna
  • Zarada po dionici 17,4 kuna
  • Povrat od prodaje prije oporezivanja 7,6%
  • Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 96,4 milijuna kuna
Ocjena poslovanja

„Ericsson Nikola Tesla je tijekom prvog tromjesečja ove godine nastavio solidno poslovati uz značajan porast prihoda od prodaje i operativne dobiti te stabilne bruto marže. Na ukupan rezultat poslovanja, unatoč provođenju aktivnosti osiguranja od rizika, utjecale su negativne tečajne razlike, što je prvenstveno posljedica kontinuiranog pada tečaja dolara. Svjesni smo da nastavak stabilnog trenda našeg poslovanja podrazumijeva pozicioniranje u novim područjima, na novim tržištima i s novim kupcima uz kontinuiran rad na jačanju poslovanja s dosadašnjim kupcima. U tom smislu ojačali smo našu poziciju na kosovskom tržištu ulaskom uz mobilni i u fiksni telekomunikacijski segment, te smo nastavili suradnju s MegaFonom, jednim od tri najveća mobilna operatora na ruskom tržištu. Cilj nam je osigurati konkurentnost na domaćem i izvoznim tržištima i kroz stalni rad na povećanju troškovne učinkovitosti. Također bih dodala da su danas mediji, Internet i telekomunikacije usko povezane industrije te čine novi sustav s prilikama za poslovni rast i ostvarivanje aspiracija različitih interesnih grupa. U okviru multimedije korisnici dobivaju jednostavan pristup velikom spektru usluga, medijske tvrtke na učinkovit način mogu ponuditi nove, atraktivne sadržaje, a isporučitelji infrastrukture u značajnoj mjeri doprinose plasiranju profitabilnih poslovnih modela. Utjecaj koji korisnici imaju danas na trendove u ICT industriji je veoma snažan, oni nameću tržišne trendove koje operatori i isporučitelji komunikacijskih usluga nužno moraju respektirati. Ericsson je stoga proširio svoj portfelj usluga i rješenja kako bi operatorima omogućio da korisnicima ponude multimedijske usluge i tako ostvare značajne prihode iz novoga poslovnoga segmenta“ istaknula je Gordana Kovačević, predsjednica kompanije.

 

U usporedbi s prvim tromjesečjem prethodne godine, Ericsson Nikola Tesla ostvario je sljedeće rezultate.
Prihodi od prodaje viši su 31,5% te iznose 374,3 milijuna kuna, što je prvenstveno rezultat dobrih rezultata ostvarenih na domaćem tržištu ali i stabilne prodaje na glavnim izvoznim tržištima. Knjižene narudžbe niže su od prošlogodišnjih i iznose 391,8 milijuna kuna. Na visoku razinu knjiženih narudžbi u prethodnoj godini utjecao je veliki ugovor s bjeloruskim operatorom JV MDC Velcomom potpisan krajem prvog tromjesečja 2007. Suradnja s ovim kupcem uspješno je nastavljena i tijekom ove godine, a nove poslove očekujemo u 2. tromjesečju.

 

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje iznose 141,9 milijuna kuna, što je porast od 22,1% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Treba istaknuti nastavak uspješne suradnje s Vipnetom i T-HT-om. Dobre rezultate kompanija je ostvarila s trećim mobilnim operatorom Tele2 kao jedini isporučitelj telekomunikacijske opreme i usluga.

 

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) ukupno je ostvareno 88,1 milijuna kuna prihoda od prodaje od čega je značajnih 49,1 milijun realizirano na kosovskom tržištu. Prihodi od prodaje u Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori niži su 14,3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine iz razloga što su poslovne aktivnosti i investicije operatora planirane za 2. tromjesečje 2008. godine.

 

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 47,2 milijuna kuna što predstavlja porast od 49,8%.

 

Dobra pozicija koju Ericsson Nikola Tesla ima unutar korporacije Ericsson prvenstveno u području istraživanja i razvoja te kroz jedinice odgovorne za cjelovita rješenja i usluge utjecala je na rast volumena poslovanja na Ericssonovom tržištu. Prihodi od prodaje iznose 97,1 milijun kuna, što predstavlja porast od 6,2%.

Pregled financijskih pokazatelja – profitabilnost poslovanja

Operativna dobit veća je 25,9% kao rezultat većeg volumena poslovanja. Bruto marže nešto su niže u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (17,7% u odnosu na prošlogodišnjih 19,1%) ali ovo tromjesečje karakterizira zaustavljanje silaznog trenda.

 

Troškovi poslovanja (SG&A) porasli su 16% u odnosu na prethodnu godinu prvenstveno zbog dodatnih troškova prodajnih aktivnosti na kosovskom tržištu kao i intenzivnom radu s postojećim i potencijalnim kupcima, te iznose 36,6 milijuna kuna.

 

Financijski prihodi na razini su prošlogodišnjih te iznose 18,8 milijuna kuna. Međutim na ukupan rezultat od financijskih aktivnosti utjecale su negativne tečajne razlike od 21,5 milijuna kuna, što je posljedica snažnog pada tečaja dolara te jačanja kune prema euru. Sukladno tome, dobit prije oporezivanja niža je od prošlogodišnje te iznosi 28,5 milijuna kuna.

 

Likvidnost kompanije i dalje je vrlo snažna. Ostvaren je pozitivan novčani tok iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 96,4 milijuna kuna, prvenstveno zahvaljujući odličnoj naplati potraživanja od kupaca.

Važni poslovi i ugovori na glavnim tržištima

U prvom tromjesečju 2008. kompanija je na domaćem tržištu nastavila suradnju sa svojim tradicionalnim partnerima, operatorima mobilne i fiksne telefonije Vipnetom, T-HT-om i Tele 2 na uvođenju novih suvremenih funkcionalnosti u njihovu mrežu. Između ostaloga, Ericsson Nikola Tesla i T-HT potpisali su dva nova ugovora na području multimedijalnih usluga i to za IPTV Head-end opremu te ugovor za platformu za nadzor kvalitete IPTV usluge, prvi takve vrste u zemlji.

 

Svoju dobru poziciju na tržištu Kosova kompanija je učvrstila ugovaranjem posla s novim kupcem, tamošnjim operatorom PTK (Post and Telecommunications of Kosovo J.S.C.). Riječ je o području fiksnog širokopojasnog pristupa internetskim sadržajima i uslugama utemeljenog na najsuvremenijoj VDSL2 tehnologiji.
Na tržištu Bosne i Hercegovine nastavljena je dugogodišnja uspješna suradnja s BH Telecomom s kojim je potpisan ugovor o pružanju podrške za fiksnu, mobilnu i servisnu mrežu te ugovor za platformu za lokacijski bazirane usluge.

 

Prva tri mjeseca ove godine bila su uspješna kada je riječ o izvozu na tržište zemalja Zajednice Neovisnih Država. Kompanija je potpisala veći broj ugovora sa svojim tradicionalnim i novim poslovnim partnerima o proširenju i modernizaciji fiksnih telekomunikacijskih mreža, isporuci rješenja za fiksnu širokopojasnu mrežu, te za isporuku najsuvremenijih IP orijentiranih rješenja za poslovne korisnike.

 

Što se tiče internog Ericssonovog tržišta, dodatnu odgovornost dobili smo u Institutu za telekomunikacije vezano uz integracijsko-verifikacijske usluge, konkretnije radi se o ulasku u područje testiranja MSC-S Blade Cluster Sustava. Među trenutnim aktivnostima u Institutu za telekomunikacije istaknuli bi dva projekta: signaling funkcija nove generacije fiksnog mrežnog čvora (TSS- telephony softswitch) za tržište Velike Britanije te mobilni čvor (MSS-mobile softswitch) za globalno tržište. Također započeti su radovi na novoj fazi razvoja platforme za MGW čvorove.
Globalni centar za isporuku usluga Hrvatska certificiran je za drugu razinu Ericssonovoga modela zrelosti isporuke usluga (SDMM - Service Delivery Maturity Model) čime se dodatno u globalnim korporativnim okvirima potvrdio kao kvalitetan i cijenjen poslovni partner u servisnom segmentu. Riječ o veoma složenom matričnom modelu u kojemu se razina zrelosti promatra iz tri perspektive – upravljanje ljudima, realizacija isporuka i poslovna organizacijska kultura.

 

Kompanijske komunikacije Ericsson Nikola Tesla

Dodatne informacije