Search
Hrvatski English
Rezultati poslovanja  
Rezultati poslovanja Dioničkoga društva Ericsson Nikola Tesla u prvih devet mjeseci 2008. godine
Osnovne značajke:
  • Knjižene narudžbe 1.468 milijuna kuna
  • Prihodi od prodaje 1.308,4 milijuna kuna
  • Bruto marža 17,8%
  • Operativna dobit 122,7 milijuna kuna
  • Dobit prije oporezivanja 133,4 milijuna kuna
  • Neto dobit 106,7 milijuna kuna
  • Zarada po dionici 81 kuna
  • Povrat od prodaje prije oporezivanja 10,2%
  • •Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 298,4 milijuna kuna
Ocjena poslovanja

„Pokazatelji poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvih devet mjeseci ove godine u skladu su s našim očekivanjima. Osnovne značajke su porast prihoda od prodaje i operativne dobiti. Pored toga, važno je istaći da smo unatoč sve težim uvjetima poslovanja zadržali dobru razinu marži, te generirali snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti. Uzevši u obzir stanje i trendove u informacijsko-telekomunikacijskoj industriji mogu zaključiti da su naši i Ericssonovi rezultati sukladni svjetskim trendovima u našoj industriji, samo s većim pozitivnim predznakom na što možemo biti itekako ponosni. Međutim, bez obzira na ove pozitivne činjenice te snažan rast u fiksnom i mobilnom širokopojasnom pristupu, puni zamah globalne izgradnje mreža temeljenih na HSPA tehnologiji, eksponencijalan rast mobilnih korisnika širom svijeta te sve veće potrebe u području ICT rješenja i e-poslovanja, istodobno raste zabrinutost poslovnih subjekata vezano uz svjetsku recesiju i njene globalne posljedice. Stoga je neizvjesno kako će se u budućnosti ponašati operatori i hoće li i u kojoj mjeri krajnji korisnici smanjiti potrošnju u području telekomunikacijskih usluga. Na globalne trendove ne možemo značajno utjecati, možemo ih pratiti i prilagođavati im se, ali ono što možemo učiniti je kontinuirano unaprjeđenje naše operativne efikasnosti, iskorištavanje svake poslovne prilike te prepoznavanje novih područja za rast. Ključni element našeg lokalnog i regionalnog uspjeha je Ericssonov tehnološki i poslovni brand u kombinaciji sa snagom i komparativnom prednošću Ericssona Nikole Tesle. Temeljem dosadašnjeg iskustva mogu reći da se naša fokusiranost na strateški dobro odabrana prioritetna područja, inovativnost i unutarnju sinergiju pokazala presudnom za stabilnost poslovanja i dugoročni rast.“, istaknula je Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle.

 

Ericsson Nikola Tesla je tijekom prvih devet mjeseci ove godine ostvario slijedeće rezultate. Prihodi od prodaje povećani su 3% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje, što je rezultat značajnog porasta prodaje na tržištima u regiji, kontinuirano dobrog poslovanja na domaćem tržištu te izvozu znanja na Ericssonovo tržište. Knjižene narudžbe bilježe porast od 1%.

 

Na domaćem tržištu prihodi od prodaje povećani su 7,6% te iznose 416,6 milijuna kuna. Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje porasli su 32,2% na 334,6 milijuna kuna, od čega je gotovo polovica realizirana na bosansko-hercegovačkom tržištu. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje iznose 249,1 milijun kuna i niži su 25,2%. Rezultati na ruskom tržištu veći su od prošlogodišnjih, dok je u Bjelorusiji i Kazahstanu došlo do vremenskog pomaka u realizaciji određenih poslova što je značajno utjecalo na ukupni rezultat u promatranom periodu. Na Ericssonovom tržištu prihodi od prodaje porasli su 4,2% te iznose 308 milijuna kuna prvenstveno zahvaljujući istraživačko razvojnim aktivnostima te prodaji usluga.

 

Gledajući rezultate prodaje prema vanjskim kupcima (bez Ericssonovog tržišta) u naša tri poslovna segmenta situacija je slijedeća; mrežna infrastruktura iznosi 63%, usluge 29% te multimedijska rješenja (uključujući poslovne sustave) 8%. Sistemska integracija iznosi 39% od ukupne prodaje usluga.

Pregled financijskih pokazatelja – profitabilnost poslovanja

Operativna dobit veća je za 36% prvenstveno zbog porasta bruto marže (s 16,3% na 17,8%) te iznosi 122,7 milijuna kuna. Na porast operativne dobiti dodatno su utjecala i manja rezerviranja za dugoročna rizična potraživanja te interni program racionalizacije procesa i štednje.

 

Troškovi poslovanja (SG&A) iznose 98,6 milijuna kuna, i veći su 7,9% u odnosu na prethodnu godinu uglavnom zbog dodatnih troškova marketinških i prodajnih aktivnosti na našim tržištima, ponajprije kosovskom. Uz to, intenzivno radimo na jačanju suradnje s postojećim te stjecanju novih kupaca.

 

Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 10,7 milijuna kuna i u usporedbi s prethodnom godinom značajno je niža. To je posljedica smanjenja vrijednosti financijskih instrumenata te manjeg otpuštanja rezervi za potraživanja od kupaca.

 

Dobit prije oporezivanja na razini je prošlogodišnje (+0,8%) te iznosi 133,4 milijuna kuna. Likvidnost kompanije je vrlo dobra te je ostvaren pozitivan novčani tok iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 298,4 milijuna kuna.

Važni poslovi i ugovori na glavnim tržištima

U trećem tromjesečju Ericsson Nikola Tesla nastavio je dobru poslovnu suradnju s telekom operatorima na hrvatskom tržištu. S Vipnetom surađujemo na području proširenja kapaciteta u radio pristupnoj mreži druge i treće generacije mobilnih sustava kao i nadogradnje u paketnom dijelu mreže. Poslovna suradnja s T-HT-om odvija se u području transmisijskih optičkih sustava i širokopojasnog pristupa. Kao jedini i ekskluzivni isporučitelj mobilnog operatora Tele2, kompanija nastavlja dobru poslovnu suradnju nadograđujući GSM i UMTS mrežu te isporučujući transmisijsku opremu.

 

S najvećim bosanskohercegovačkim operatorom mobilnih komunikacija BH Telecomom ugovoreno je proširenje njihove servisne mreže. To prije svega uključuje proširenje kapaciteta ključnih sistemskih platformi i servisa, sustav za nadzor i upravljanje kao i unaprjeđenje kvalitete postojećih te mogućnost uvođenja novih usluga i njihove primjene ponajviše na području multimedije. S telekom operatorom HT Mostar kompanija je ugovorila proširenje GSM mobilne mreže i nadogradnju GSM radio pristupne mreže na novu softversku reviziju. Nadalje, treba istaknuti izvozni posao na području informatizacije zdravstva. Naime, u kolovozu je potpisan ugovor o isporuci informatičko-komunikacijske opreme i rješenja s Kliničkom bolnicom Mostar.

 

U trećem tromjesečju Ericsson Nikola Tesla je nastavio dobru poslovnu suradnju sa svojim partnerima u Zajednici Neovisnih Država, unatoč sve oštrijoj konkurenciji svjetskih ICT isporučitelja na spomenutom tržištu. Riječ je mahom o poslovima modernizacije i nadogradnje fiksnih mreža, primjerice za ruske telekomunikacijske operatore – Svyazinvest i MegaFon te moldavskoga operatora Interdnjestrcom. Uz to ugovorene su i usluge podrške za sustav nadzora poziva za operatore Tozzi S.R.L iz Moskve i North West Telecom iz Sankt Petersburga te suvremena IP orijentirana rješenja za poslovne korisnike u Kazahstanu. Također je nastavljena dugogodišnja uspješna suradnja u području mobilnih sustava i to s FE VELCOM-om, prvim GSM operatorom u Bjelorusiji u obliku velikog proširenja GSM mreže i usluga podrške kupcu.

 

Što se tiče prodaje znanja na Ericssonovo tržište, u domeni istraživanja i razvoja zadržali smo i proširili svoje odgovornosti, a glavne razvojne aktivnosti vezane su uz najnovije generacije mrežnih čvorova i poslužitelja prometa za mobilne i fiksne korisnike. Dominantno područje rada su IP sustavi. Istraživački dio fokusiran je na više kompanijskih projekata, koji obuhvaćaju poslove od istraživanja u novim ICT područjima do standardizacije i realizacije prototipnih rješenja. U spomenutom razdoblju na području fiksne telefonije Globalni centar za isporuku usluga (GSDC) dobio je nove odgovornosti u području arhitekture rješenja, pustio je u rad Ericssonovo novo rješenje Telephony Softswitch 4.0 koje radi na tranzitnoj razini, a dobio je i poslove vezane za optimizaciju GSM i UMTS radio, jezgrene i transportne mreže (kao Remote Delivery Support) za mobilnog operatera s najbržim rastom na Srednjem istoku i u Sjevernoj Africi. Uz važne korporacijske projekte i tehnološka rješenja najnovijih generacija na globalnom Ericssonovom tržištu kvalitetne rezultate bilježi i naš centar za cjelovita komunikacijska rješenja.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Dodatne informacije