Search
Hrvatski English
Obavijest 
Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

Na temelju članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 (u nastavku: Društvo) donio je na dan 17. ožujka 2008. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 27. svibnja 2008. godine u 17 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Dokumenti