Search
Hrvatski English
Rezultati poslovanja 
Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvom polugodištu 2009.

Izjava poslovodstva o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za prvo polugodište 2009. godine

Osnovne značajke
 • Knjižene narudžbe 774,9 milijuna kuna
 • Prihodi od prodaje 616,3 milijuna kuna
 • Bruto marža 16,6%
 • Operativna dobit 4,97 milijuna kuna
 • Financijska dobit 38,5 milijuna kuna
 • Dobit prije oporezivanja 43,5 milijuna kuna
 • Neto dobit 34,8 milijuna kuna
 • Zarada po dionici 26,6 kuna
 • Povrat od prodaje prije oporezivanja 7,1%
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti 69,9 milijuna kuna

Komentirajući rezultate poslovanja Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, istaknula je sljedeće: „Svjetska recesija nedvojbeno utječe na globalno telekomunikacijsko tržište, što izravno osjećamo u smanjenju aktivnosti i ulaganja operatora uz istodobni daljnji pritisak na sniženje cijene. Vidjeli smo da su neki operatori na tržištima na kojima su lokalne valute značajno oslabile odgodili planirana investiranja, dok su neki operatori oprezniji u pogledu dugoročnih investiranja. Međutim, većina naših kupaca i dalje financijski dobro stoji. Aktualna kriza na tržištima dovela nas je u položaj u kojemu se po prvi put nalazimo, a to je da nismo izgubili poslove, tržišni udio ostao je isti, ali nema novih investicija ili su iste značajno vremenski odgođene. Prilično je neizvjesno kada će i u kolikoj mjeri operatori krenuti s investicijama. Bez obzira na trenutačne okolnosti koje nikom ne idu u prilog smatram da ICT i dalje ostaje atraktivno područje koje će se i u budućnosti razvijati. Svi trendovi govore u prilog potrebi i neizbježnosti tehnološkog i tržišnog razvoja svjetskih telekomunikacija, što je dodatni razlog za još bržu i intenzivniju primjenu ICT-a u svim poljima života. Telekomunikacije su ključni faktor razvoja društva pa su fiksne i bežične širokopojasne tehnologije jedna od obaveznih stavki u razvojnim programima u većini zemalja. Na hrvatskom telekomunikacijskom tržištu nastavlja se s ulaganjem u izgradnju i razvoj mobilnih sustava druge i treće generacije te s uvođenjem širokopojasnog pristupa internetu i izgradnjom optičke mreže. Budućnost vidimo u uvođenju mobilnih mreža četvrte generacije (LTE) i transformaciji postojećih mreža u mreže nove generacije. O dostignućima u ovom području svjedoči i ocjena Europske komisije prema kojoj Hrvatska s pravnog i regulatornog aspekta elektroničkih komunikacija u potpunosti zadovoljava svjetske standarde, a mišljenja sam da kompanija Ericsson Nikola Tesla suvremenim telekomunikacijskim rješenjima, koja je u suradnji sa svojim poslovnim partnerima (vodećim operatorima u Hrvatskoj) uvela, itekako tome doprinosi. Sigurno je da će uvođenje poreza na telekomunikacije, kao dio antirecesijskih mjera koje provodi Vlada Republike Hrvatske, negativno utjecati na sve sudionike telekomunikacijskog okruženja, kako korisnike, operatore, tako i isporučitelje kao što je Ericsson Nikola Tesla. Što se poslovnih rezultata u prvom polugodištu tiče, istaknula bih da smo uz otežane uvjete poslovanja zadržali financijsku stabilnost te ostvarili solidnu neto dobit. Kao rezultat naše fokusiranosti na održavanje visoke razine likvidnih sredstava, ostvarili smo pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od gotovo 70 milijuna kuna. Istovremeno, prema planu nastavljamo provoditi aktivnosti usmjerene na smanjenje svih troškova te radimo na daljnjem poboljšanju poslovnih procesa. U vrijeme krize do izražaja dolaze različiti poslovni scenariji. Posebno se fokusiramo na analizu tržišne situacije, područje marketinga i nove modele suradnje s partnerima i kupcima, ali i dalje ulažemo u razvoj kompetencija i investiramo u nova područja i razvojne projekte. Ono što bih također željela istaknuti je da smo kvalitetnim rješenjima i angažmanom naših stručnjaka u Centru za istraživanje i razvoj, Globalnom centru za usluge te ostalim ekspertnim centrima zadržali stabilnu poziciju na Ericssonovom tržištu. Uzimajući u obzir okolnosti poslovanja u prvom polugodištu pozitivna je činjenica da ljetni mjeseci donose nove značajne poslove na našim izvoznim tržištima o čemu već danas objavljujemo posebnu informaciju“, zaključila je Gordana Kovačević.

 

Ericsson Nikola Tesla je tijekom promatranog razdoblja ostvario sljedeće rezultate.

 • Knjižene narudžbe i prihodi od prodaje niži su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog financijske krize koja je rezultirala odgodom investicija operatora, ponajprije na izvoznim tržištima. Najveći udio u prodaji ima domaće tržište i izvoz znanja na Ericssonovo tržište koji sudjeluju s 39,9%, odnosno s 32% u ukupnim prihodima od prodaje.
 • Bruto marža smanjenja je s 18,3% na 16,6% kao rezultat pritiska na sniženje cijene, ali i promjene u asortimanu prodanih proizvoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 • Troškovi poslovanja (SG&A) niži su 1,2% od prošlogodišnjih te iznose 68,3 milijuna kuna. U strukturi tih troškova došlo je do porasta troškova prodaje zbog pojačanih aktivnosti na pridobivanju novih poslova.
 • Operativna dobit iznosi 4,9 milijuna kuna i značajno je niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat manjeg volumena poslovanja i bruto marže.
 • Dobit od financijskih aktivnosti iznosi 38,5 milijuna kuna u usporedbi s 15,9 milijuna koliko je ostvareno u prvom polugodištu protekle godine. Na rast dobiti od financijskih aktivnosti najvećim dijelom su utjecale pozitivne tečajne razlike te veća otpuštanja rezervi za rizična potraživanja.
 • Dobit prije oporezivanja niža je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje kao rezultat smanjenja operativne dobiti te iznosi 43,5 milijuna kuna.
 • Likvidnost kompanije, nakon isplate dividende u ukupnom iznosu od 91,8 milijuna kuna, i dalje je stabilna. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti, a ukupna novčana sredstva iznose 267,6 milijuna kuna.
 • Gledajući rezultate prodaje u naša tri poslovna segmenta situacija je slijedeća; mrežna infrastruktura uključujući usluge izgradnje mreža iznosi 69,5%, profesionalne usluge 27,3%, a multimedijska rješenja (uključujući enterprise) 3,2% od ukupnih prihoda od prodaje. Došlo je do pada prodaje u svim segmentima poslovanja uz nešto manji pad u području usluga.
 • Glavne transakcije s društvima iz Ericssonove grupe mogu se podijeliti kako slijedi. Transakcije prodaje proizvoda i usluga iznose 206,3 milijuna kuna (u prvom polugodištu 2008. godine: 218,1 milijun kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 231,7 milijuna kuna (u prvom polugodištu 2008. godine: 343 milijuna kuna).
Važni poslovi i ugovori na glavnim tržištima

Ericsson Nikola Tesla nastavio je dobru poslovnu suradnju s ključnim operatorima na domaćem tržištu T-HT-om, Vipnetom i Tele2 koji su unatoč izazovnim gospodarskim prilikama nastavili s ulaganjem u razvoj telekomunikacijskih sustava. S T-HT kontinuirano radimo na izgradnji mreže za širokopojasni pristup internetu, razvoju optičke infrastrukture, kao i modernizaciji fiksne mreže. Suradnja s Vipnetom nastavljena je tijekom drugog kvartala, posebice u području širenja i modernizacije 2G i 3G infrastrukture kao i prijenosnih sustava. U Tele2 mrežu implementirali smo rješenje koje uključuje tehnologije HSDPA i Enhanced uplink, te među prvima u svijetu all-IP transportnu mrežu, koja omogućuje brz i efikasan prijenos veće količine podataka. Zahvaljujući upravo iskustvima stečenim kroz HSPA evolucijske tehnologije zasnovane na all-IP prijenosu bit će daleko lakše uvođenje još bržih tehnologija širokopojasnog prijenosa u kojima je korporacija Ericsson tržišni i inovacijski lider, a Ericsson Nikola Tesla jedan od globalnih centara za razvoj i usluge.

 

U području poslovnih sustava potpisan je ugovor o nadogradnji nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite. Posao uključuje održavanje, instalaciju te implementaciju novih funkcionalnosti u već postojeći IT sustav primarne zdravstvene zaštite RH puštenog u rad početkom 2007. godine. Ugovorene aktivnosti odvijat će se u 3 faze, od kojih prva obuhvaća isporuku sklopovske i sistemske programske opreme te nove funkcionalnosti. Druga faza uključuje integraciju ljekarni i laboratorija primarne zdravstvene zaštite na centralni sustav te izradu sustava izvještavanja za Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr. Završnom fazom na isti će se centralni sustav povezati sve specijalističko konzilijarne djelatnosti, ginekolozi, pedijatri, ordinacije školske medicine, stomatolozi i jedinice za centralno naručivanje u šezdeset i šest hrvatskih bolnica.

Tijekom prvog polugodišta na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 246 milijuna kuna prihoda od prodaje, 13,5% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

 

Iako smo na kraju prvog tromjesečja na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) najavili početak poslovnih aktivnosti i investicija tijekom drugog tromjesečja, planirana realizacija ugovora s određenim većim kupcima dodatno je pomaknuta za drugu polovicu godine. Na ovim tržištima kompanija je ukupno ostvarila 84,1 milijun kuna prihoda od prodaje, što je 61,5% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Tijekom drugog tromjesečja ove godine istaknuli bismo nove poslove ugovorene s operatorima T-Com Crna Gora i T-Mobile Crna Gora. S T-Com Crna Gora ugovoreno je proširenje postojećih kapaciteta u fiksnoj mreži i daljnje širenje širokopojasnog pristupa, kao i davanje raznovrsnih usluga, dok će se u mobilnoj mreži operatora T-Mobile Crna Gora uvesti nove napredne funkcionalnosti, a ugovoreno je i davanje usluga.

 

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država kompanija je ostvarila 88,7 milijuna kuna prihoda od prodaje, 8,4% više u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Tijekom drugog tromjesečja potpisan je niz manjih ugovora s kupcima u Rusiji, Bjelorusiji i Moldaviji, a radi se o isporuci suvremenijih rješenja i oprema za mobilne i fiksne sustave, te IP rješenja za poslovne korisnike. S operatorom Kodotelom ugovorena je početna etapa uvođenja GSM sustava u regiji Voronjež, dok je s kupcem Megafonom potpisano nekoliko ugovora o podizanju njihovih centrala na višu razinu, kao i njihovo proširenje novim medijskim pristupnicima za IP mrežu. Izostanak većih ugovora u prvom dijelu godine rezultat je značajnog smanjenja ili odgađanja investicija operatora kao posljedica neizvjesnosti uzrokovane gospodarskom krizom te snažnom devalvacijom nacionalnih valuta, posebno u Rusiji i Kazahstanu.

 

Na Ericssonovom tržištu kompanija je ostvarila 197,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, 6,4% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U promatranom razdoblju Centar za istraživanje i razvoj proširio je aktivnosti na razvoju Radio proizvoda. Dobivena je nova odgovornost za održavanje i implementacijsku podršku za čitavu proizvodnu liniju telefonskih poslužitelja za fiksne mreže. Nastavljene su aktivnosti na razvoju proizvoda nove generacije mobilnog poslužitelja gdje Ericsson Nikola Tesla ima dominantnu razvojnu ulogu, a nastavljen je i uspješan rad na nekoliko istraživačkih projekata.

 

Kao rezultat dobrih postignuća i stalnog rasta u području Podrške kupcima, Globalni centar za isporuku usluga dobio je nove odgovornosti iz područja fiksnih mreža. Time je naša kompanija potvrđena kao jedini takav centar za usluge u području fiksnih mreža u tržišnim jedinicama EMEA (Europa, Srednji Istok i Afrika) Sjever i EMEA Jug i vodeći je Ericssonov isporučitelj usluga u fiksnoj mreži te drugi po redu isporučitelj usluga u mobilnoj mreži u regiji.

Ostale informacije

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 26. svibnja 2009. godine donesena je odluka o isplati redovne dividende u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredne dividende u iznosu od 50 kuna po dionici. Dividenda je isplaćena 24. lipnja 2009. godine.

 

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. lipnja 2009.)

 

 

Broj dionica

Udio u tem. kapitalu %

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

653.473

49,07

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

113.209

8,50

Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG

32.767

2,46

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond

32.619

2,45

Hypo Alpe-Adria-Banak d.d. / PBZ Croatia osiguranje d.d. obvezni mirovinski fond

29.915

2,25

Ericsson Nikola Tesla d.d.

20.697

1,55

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Allianz ZB d.o.o. za AZ obvezni mirovinski fond

19.562

1,47

PBZ d.d. / zbirni skrbnički račun klijenta

17.690

1,33

Erste & Steiermarkische bank d.d. / CSC

12.344

0,93

Hrvatski fond za privatizaciju

11.848

0,89

Ostali dioničari

387.526

29,10

 

Podaci o cijeni dionice u tromjesečju:

 

Najveća (kn)

Najniža (kn)

Zadnja (kn)

Tržišnja kapitalizacija
(u mil. kn)

1.575

1.082,1

1.250

1.664,6

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Dodatne informacije