Search
Hrvatski English
Rezultati poslovanja 
Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvom tromjesečju 2009. godine

Izjava Poslovodstva o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za prvo tromjesečje 2009. godine

Osnovne značajke
 • Knjižene narudžbe 350,5 milijuna kuna
 • Prihodi od prodaje 294,8 milijuna kuna
 • Bruto marža 17,5%
 • Operativna dobit 11,6 milijuna kuna
 • Financijska dobit 42,2 milijuna kuna
 • Dobit prije oporezivanja 53,8 milijuna kuna
 • Neto dobit 43 milijuna kuna
 • Zarada po dionici 32,65 kuna
 • Povrat od prodaje prije oporezivanja 18,2%
 • Novčani tok iz poslovnih aktivnosti 5,5 milijuna kuna

Komentirajući rezultate poslovanja Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, istaknula je sljedeće:

 

„Naše poslovanje se u prvom tromjesečju ove godine razvijalo dobro, uzevši u obzir trenutačno tržišno okruženje. S obzirom na ekonomsku recesiju došlo je do usporavanja investicija operatora na nekim od naših glavnih izvoznih tržišta, što se odrazilo na manji volumen prodaje i knjiženih narudžbi. Međutim, već tijekom ožujka primjetan je blagi oporavak, a realizaciju nekoliko većih projekata očekujemo u drugom tromjesečju. Gledajući našu profitabilnost istaknula bih da smo zadržali dobru razinu marži, te posebno zahvaljujući prihodima od financijskih aktivnosti ostvarili gotovo dvostruko veću neto dobit u usporedbi s prethodnom godinom. Činjenicu da smo udvostručili našu neto dobit posebno ističem jer smatram da je, zbog otežanih uvjeta poslovanja vezano uz krizu koja pogađa i naša tržišta, od presudne važnosti da kompanija zadrži svoju financijsku i poslovnu stabilnost. Na taj način imamo daleko više manevarskog prostora za razvoj poslovanja i bolju poziciju kod podrške u financiranju nekih projekata. Profitabilnost je u ovim vremenima itekako važna komparativna prednost koja predstavlja dobar temelj našeg stabilnog poslovanja i u budućnosti. Imajući to na umu, značajnu pozornost usmjerili smo i na smanjenje operativnih troškova kroz daljnju optimizaciju poslovnih procesa. U tom smislu smo već tijekom prvog tromjesečja ove godine u želji da što efikasnije odgovorimo na nove izazove i poslovne prilike presložili našu organizaciju. Kao glavne izazove/rizike u ovoj godini naznačila bih usporavanje investicija telekom operatora, tijela državne uprave i poslovnog segmenta u informacijsko komunikacijska tehnološka rješenja. Očekujemo daljnje pritiske na cijene proizvoda i usluga te povećanje potreba za financiranjem kupaca, a tu je i nesigurnost vezana uz promjene u tečajevima eura i dolara. Međutim, vidimo i brojne poslovne prilike, prije svega, u radu s našim ključnim kupcima na način da im ponudimo upravo ona rješenja, proizvode i usluge koja će osigurati njihov poslovni rast i njihovu poslovnu učinkovitost. Nove poslovne prilike vidimo i u području transformacije postojećih mreža u mreže nove generacije temeljene na Internet protokolu, u daljnjem rastu fiksnih i mobilnih širokopojasnih pristupa, mreža baziranih na HSPA+ i LTE tehnologiji. Nastojat ćemo iskoristiti sve naše prednosti na tradicionalnim i novim tržištima te ćemo svojim fokusiranim djelovanjem na ostvarenju naših strateških scenarija utjecati na smanjenje rizika poslovanja na najmanju moguću mjeru. Bez obzira na aktualne trendove i krizna stanja koja pogađaju sva svjetska gospodarstva, naglasila bih da komunikacija, kao osnovna ljudska potreba, ima ključnu ulogu u razvoju održivoga i prosperitetnoga društva. Sve one kompanije i tijela državne uprave koja se žele i hoće brzo pripremiti za promjene koje su pred njima moraju primjenjivati moderne informacijsko komunikacijske tehnologije. Upravo ta činjenica je temelj dobrih izgleda za dugoročni razvoj naše industrije.“, zaključila je Gordana Kovačević.

 

U usporedbi s prvim tromjesečjem prethodne godine, Ericsson Nikola Tesla ostvario je sljedeće rezultate.

 • Knjižene narudžbe i prihodi od prodaje niži su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog usporavanja investicija operatora, ponajprije na izvoznim tržištima. Najveći udio u prodaji ima domaće tržište i izvoz znanja na Ericssonovo tržište koji sudjeluju s 42%, odnosno s 33% u ukupnim prihodima od prodaje.
 • Operativna dobit iznosi 11,6 milijuna kuna i znatno je niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je rezultat manjih prihoda od prodaje. Bruto marža ostala je na razini koja je zabilježena u prvom tromjesečju prethodne godine.
 • Troškovi poslovanja (SG&A) porasli su 4% zbog većih troškova prodajnih aktivnosti, te iznose 38,1 milijuna kuna.
 • Ostvarena je dobit od financijskih aktivnosti u iznosu od 42,2 milijuna kuna što je najvećim dijelom rezultat pozitivnih tečajnih razlika, te prihoda od kamata. Sukladno tome, neto dobit dvostruko je veća u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje te iznosi 43 milijuna kuna.
 • Likvidnost kompanije i dalje je stabilna. Ukupna novčana sredstva iznose 320,8 milijuna kuna.
 • Uspoređujući rezultate poslovanja po poslovnim segmentima prodaja mrežne infrastrukture i multimedije je niža, dok su usluge na istoj razini.
Važni poslovi i ugovori na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu treba istaknuti nastavak kvalitetne suradnje s telekom operatorima T-HT-om, Tele2 i Vipnetom na daljnjoj modernizaciji i izgradnji telekomunikacijskih mreža. Tijekom prvog tromjesečja ukupno je ostvareno 125,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, 11,8% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. S T-HT kontinuirano se radi na izgradnji mreže za širokopojasni pristup internetu, razvoju optičke infrastrukture, kao i transformaciji fiksne mreže u mreže nove generacije što će omogućiti razvoj novih i tehnički još zahtjevnijih usluga. Suradnja s Vipnetom odvija se u području širenja i modernizacije 2G i 3G infrastrukture, a uspješno je testirana i demonstrirana najnovija tehnologija za mobilni broadband HSPA+ uz brzinu do čak 21 Mbps za skidanje podataka s Interneta, koja bi trebala biti dostupna korisnicima u drugoj polovici ove godine. S Tele2 nastavljena je dobra suradnja u području nadogradnje 2G i 3G sustava. Unatoč intenzivnom radu na nekoliko većih projekata i ponudi prvoklasnih proizvoda i usluga u segmentu ICT poslovnih rješenja i rješenja za tijela državne uprave tijekom prvog kvartala nije došlo do potpisa ugovora što pokazuje usporavanje investiranja ili odgode u donošenju odluka.

 

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) prihodi od prodaje znatno su niži od prošlogodišnjih jer tijekom prvog tromjesečja operatori nisu krenuli s investicijama, a početak poslovnih aktivnosti i investicija operatora očekuje se u drugom tromjesečju. Na ovim tržištima kompanija je ukupno ostvarila 42,1 milijuna kuna prihoda od prodaje u odnosu na 88,1 milijuna kuna u prošloj godini.

 

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država također je zabilježen pad prodaje zbog smanjenja investicija operatora. U prvom tromjesečju ukupno je ostvareno 29,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 47,2 milijuna kuna prihoda. Unatoč težim uvjetima poslovanja kompanija je tijekom prvog tromjesečja radila na nizu projekata te je potpisan veći broj manjih ugovora u području modernizacije i proširenja fiksne telekomunikacijske mreže, širokopojasnog pristupa internetu, kao i najmodernijih IP orijentiranih rješenja za poslovne korisnike.

 

Dobra pozicija koju Ericsson Nikola Tesla ima unutar korporacije Ericsson prvenstveno u području istraživanja i razvoj, isporuke usluga te jedinica odgovornih za cjelovita rješenja i usluge utjecala je rast poslovanja na Ericssonovom tržištu. U prvom tromjesečju kompanija je ostvarila 98,3 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 1,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U promatranom razdoblju Centar za istraživanje i razvoj nastavio je aktivnosti na razvoju sljedeće generacije Core&IMS i Radio proizvoda. Jedinica za razvoj signalizacijskih proizvoda koja je imala dominantnu ulogu u razvoju produkta nove generacije mobilnog poslužitelja (MSS5.2 MSC-S Blade Cluster) trenutno uspješno podržava njegovo puštanje u eksploataciju kod više operatora. Telefonski poslužitelj fiksnih mreža (TSS4.0) je nakon njegove integracije i ispitivanja također plasiran na tržište. Planirane aktivnosti nastavljanju se i u području paketnih platformi. Startali su i novi istraživački projekti na novim tehnologijama i prototipovima produkata nove generacije, a nastavlja se i uspješan rad na nekoliko istraživačkih projekata financiranih od strane EU. Globalni centar za isporuku usluga dobio je dodatne odgovornosti u području jedne od ključnih Ericssonovih tehnologija, a radi se o uslugama te konzultacijskim poslovima i sistemskoj integraciji za APIO (AXE Central Processor Input – Output) jezgre pokretnih mreža, pristupne te nepokretne mreže. Dodatne odgovornosti dobivene su i u području optičkih i mikrovalnih transportnih mreža. Tijekom protekle tri i pol godine GSDC Hrvatska bilježi rast kako u prihodima, tako i u odgovornostima, i danas je najveći Ericssonov isporučitelj usluga za nepokretne, te drugi po veličini isporučitelj usluga za pokretne mreže u regiji Europa, Srednji istok i Afrika jug.

Ostale informacije

Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle održat će se 26. svibnja 2009. Na skupštini imaju pravo sudjelovati svi dioničari, odnosno njihovi opunomoćenici, koji se najkasnije do 19. svibnja 2009. godine prijave za sudjelovanje.

 

Pravo na dividendu imaju dioničari koji su sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. na dan 19. svibnja 2009. godine, evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitnog društva (SKDD). S obzirom da cjelokupni postupak prijeboja i namire te registracije dionica traje tri radna dana zadnji dan za kupnju dionica na Zagrebačkoj burzi je četvrtak 14. svibnja 2009. godine.

 

Dnevni red Skupštine uključujući prijedloge svih odluka objavljeni su na internetskoj stranici http://www.ericsson.hr/investitori i u Narodnim novinama br. 37/2009.

 

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 31. ožujka 2009.)

 

 

Broj dionica

Udio u tem. kapitalu %

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

653.473

49,07

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

112.633

8,46

Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG

38.026

2,71

PBZ d.d. / zbirni skrbnički račun klijenta

33.537

2,52

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond

32.619

2,45

Hypo Alpe-Adria-Banak d.d. / PBZ Croatia osiguranje d.d. obvezni mirovinski fond

20.305

1,52

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Allianz ZB d.o.o. za AZ obvezni mirovinski fond

19.562

1,47

Ericsson Nikola Tesla d.d.

14.689

1,10

Erste & Steiermarkische bank d.d. / CSC

13.587

1,02

Hrvatski fond za privatizaciju

11.848

0,89

Ostali dioničari

381.371

28,64

 

Podaci o cijeni dionice u tromjesečju:

 

Najveća (kn)

Najniža (kn)

Zadnja (kn)

Tržišnja kapitalizacija
(u mil. kn)

1.250

820

1.135

1.511,4

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Dodatne informacije