Search
Hrvatski English
Rezultati poslovanja 
Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvih devet mjeseci 2009.

Izjava poslovodstva o stanju društva i bilješke uz financijska izvješća za prvih devet mjeseci 2009. godine

 

Osnovne značajke:

 • Knjižene narudžbe 1.074,2 milijuna kuna
 • Prihodi od prodaje 1.008,6 milijuna kuna
 • Bruto marža 11,3%*
 • Operativna dobit 31,3 milijuna kuna
 • Financijska dobit 48,3 milijuna kuna
 • Neto dobit 79,6 milijuna kuna
 • Zarada po dionici 60,67 kuna
 • Povrat od prodaje prije oporezivanja 7,9%
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti 190,7 milijuna kuna

* Tijekom 2009. kompanija je nastavila investirati u razvojne projekte na području e-zdravstva i e-uprave. U Godišnjem izvješću ti se troškovi prikazuju u okviru bruto dobiti. Kako bismo osigurali dosljednost objavljivanja podataka, trošak tih projekata uvrstili smo sada u izračun bruto marže u ažuriranim tromjesečnim poslovnim rezultatima.


Komentirajući rezultate poslovanja, Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle, istaknula je sljedeće:

 

„Svjedoci smo da je kriza usporila investicije kod naših kupaca i partnera, dovela do rezanja budžeta i odlaganja dogovorenih poslova u razvoj mreža ili novih funkcionalnosti u ICT segmentu. Međutim, potražnja korisnika za novim uslugama i širokopojasnim pristupom sve je veća i uvođenje novih tehnologija je proces koji se nedvojbeno treba nastaviti i to vidim kao pozitivnu činjenicu za daljnji razvoj poslovanja Ericssona Nikole Tesle.

 

Kada govorimo o poslovanju kompanije tijekom prvih devet mjeseci ove godine, naglasila bih da se događa ono što je do pojave krize bilo gotovo nezamislivo – bez izgubljenih poslova i kupaca, čak uz povećanje tržišnog udjela na većini tržišta, svjedočimo smanjenom obujmu poslovanja. Međutim, zadržali smo financijsku stabilnost te ostvarili solidnu neto dobit i snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti, što je vrijedan rezultat. Poduzeli smo različite mjere kako bismo osigurali još snažniju usmjerenost na troškove, obrtni kapital i operativnu učinkovitost. Programi optimizacije i povećanja troškovne učinkovitosti, pokrenuti na svim razinama organizacije, već daju vidljive rezultate budući da energično radimo na smanjenju nepotrebnih troškova svugdje gdje je to moguće. Istodobno, nastavili smo s ulaganjima u razvojne projekte i u nove poslovne segmente, poput informatizacije poslovnih sustava i tijela državne uprave, što smatram troškovno opravdanim i neophodnim budući da predstavljaju važan dio budućeg razvoja poslovanja kompanije.

 

S obzirom da je u trenutačnom okruženju sve teže finalizirati brojne marketinško-komercijalne aktivnosti na tržištima koja su značajno zahvaćena krizom, posebno me raduju novi izvozni poslovi koje smo ugovorili tijekom trećeg tromjesečja, a što je detaljno opisano u nastavku ovog izvještaja. Što se hrvatskog tržišta tiče, unatoč značajnom usporavanju gospodarstva i uvođenju novih poreza, prodaja je za sada stabilna premda nešto niža u odnosu na proteklu godinu, budući da vodeći operatori, iako smanjeno, ipak kontinuirano ulažu u razvoj i modernizaciju telekomunikacijskih mreža i usluga. Na internom Ericssonovom tržištu gdje sudjelujemo u razvoju tehnologija i kreiranju tehnoloških promjena nastavili smo snažno djelovati, i ovaj segment predstavlja sve veći udio u našem ukupnom poslovnom rezultatu uzimajući u obzir i smanjeni obujam poslovanja kompanije.

 

Cilj nam je ostvariti što bolje poslovne rezultate, a to nastojimo postići kroz stalnu usmjerenost na nove poslovne prilike, upravljanje obrtnim kapitalom, optimiziranje troškovne strukture i na kontinuirano unapređenje operativne učinkovitosti,“ zaključila je Gordana Kovačević.

Ericsson Nikola Tesla je tijekom promatranog razdoblja ostvario sljedeće rezultate.

 

 • U skladu s očekivanjima knjižene narudžbe i prihodi od prodaje niži su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog značajnog smanjenja ili odgađanja investicija operatora na izvoznim tržištima kao posljedica neizvjesnosti uzrokovane gospodarskom krizom.
 • Udio domaćeg tržišta u ukupnim prihodima od prodaje iznosi 38,5%, izvoz na Ericssonovo tržište 29,8%, dok je udio ostalih izvoznih tržišta 31,7%.
 • Bruto marža za devet mjeseci ove godine iznosi 11,3%, u usporedbi s bruto maržom od 10,9% za prvih šest mjeseci ove godine te sa 16,2% za devet mjeseci 2008. Pad bruto marže od 4,9% u usporedbi s istim razdobljem prošle godine posljedica je pada prihoda od prodaje, kontinuiranog pritiska na cijene na domaćem i izvoznim tržištima, promjene u proizvodnom asortimanu kao i investiranja u razvojne projekte.
 • Troškovi poslovanja (SG&A) smanjeni su za 10% te iznose 89,1 milijun kuna, kao rezultat smanjenih varijabilnih troškova i usmjerenosti kompanije na smanjenje svih troškova.
 • Operativna dobit manja je u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje kao rezultat smanjenja bruto marže te iznosi 31,23 milijuna kuna.
 • Neto rezultat od financijskih aktivnosti iznosi 48,3 milijuna kuna u usporedbi s 10,6 milijuna koliko je ostvareno u prvih devet mjeseci prošle godine. Rast dobiti od financijskih aktivnosti rezultat je pozitivnih tečajnih razlika i otpuštanja rezervi za rizična potraživanja u financijske prihode (zbog amortizacije diskonta u skladu s umanjenjem vrijednosti potraživanja po metodi neto sadašnje vrijednosti).
 • Ostvarena je neto dobit od 79,6 milijuna kuna.
 • Likvidnost kompanije i dalje je stabilna. Ostvaren je pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti od 190,7 milijuna kuna, a ukupna novčana sredstva iznose 393,4 milijuna kuna.
 • Gledajući rezultate prodaje u tri poslovna segmenta situacija je sljedeća: mrežna infrastruktura uključujući usluge izgradnje mreža iznosi 67,9%, profesionalne usluge 28%, a multimedijska rješenja (uključujući enterprise) 4,1% od ukupnih prihoda od prodaje. Došlo je do pada prodaje u segmentima mrežne infrastrukture i multimedije, dok je prodaja u području usluga gotovo na razini prošlogodišnje.
 • Glavne transakcije s društvima iz Ericssonove grupe mogu se podijeliti kako slijedi: prodaja proizvoda i usluga iznosi 306,4 milijuna kuna (u prvih devet mjeseci 2008. godine: 316,3 milijuna kuna), dok je nabava proizvoda i usluga 380,6 milijuna kuna (u prvih devet mjeseci 2008. godine: 613,9 milijuna kuna).
 • Potraživanja prema društvima iz Ericssonove grupe na dan 30. rujna 2009. iznose 51,9 milijuna kuna (31. prosinca 2008. godine: 59,1 milijuna kuna), dok su obveze 99,9 milijuna kuna (31. prosinca 2008. godine: 69,7 milijuna kuna).
 • Obavijest / obrazloženje o rizicima financiranja kupaca:
  S datumom bilance Ericsson Nikola Tesla ima ukupan nenaplaćen iznos od 458 milijuna kuna iz dugoročnih i kratkoročnih obveza financiranja kupaca. U aktualnoj ekonomskoj klimi povećan je rizik i nesigurnost konačne naplativosti nekih potraživanja. Iako postoje indikatori umanjenja vrijednosti u pogledu nekih potraživanja, s datumom bilance kompanija nema pouzdanu osnovu za mjerenje ikakvog umanjenja vrijednosti i stoga nije napravila nikakva dodatna rezerviranja. Kompanija će i dalje pomno pratiti ovu situaciju i ažurirat će podatke u rezultatima poslovanja za cijelu godinu.
Važni poslovi i ugovori na glavnim tržištima

Na domaćem tržištu treba istaknuti nastavak dobre suradnje s telekom operatorima T-HT-om, Vipnetom i Tele2 na daljnjoj modernizaciji i izgradnji telekomunikacijskih mreža. Tijekom prvih devet mjeseci na domaćem tržištu ukupno je ostvareno 388,5 milijuna kuna prihoda od prodaje, 6,75% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Treba istaći da je količina prodanih proizvoda i usluga veća od prošlogodišnje, međutim stalni pritisak na cijene rezultirao je manjim prihodima od prodaje.

 

S T-HT kontinuirano se radi na izgradnji mrežne infrastrukture za širokopojasni pristup internetu baziran na optičkim vlaknima i suvremenim pristupnim mrežama, izgradnji mreža okosnica i transformaciji nepokretne govorne mreže u mrežu nove generacije. Uz aktivnosti na daljnjem proširenju i modernizaciji 2G i 3G infrastrukture, suradnja s Vipnetom odvija se u području jezgrene mreže (Core Network), kao i prijenosnih sustava. S mobilnim operatorom Tele2 nastavljena je suradnju na izgradnji 2G i 3G infrastrukture te uvođenju novih funkcionalnosti, s posebnim naglaskom na širokopojasni mobilni pristup internetu.

 

U području poslovnih sustava intenzivne su aktivnosti na poslovima nadogradnje nacionalnog ICT sustava primarne zdravstvene zaštite i realizaciji projekta zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra. Međutim, zbog smanjenja odnosno odgode investicija u ICT segmentu tijekom trećeg tromjesečja nije došlo do potpisa većih ugovora unatoč ponudi kvalitetnih proizvoda i usluga.

 

Na tržištima u regiji (Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Kosovo) ukupno je ostvareno 172,9 milijuna kuna prihoda od prodaje, 48,3% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Investicije u telekom segmentu su značajno smanjene, a operatori su prvenstveno usmjereni na smanjivanje troškova, što se odrazilo i na naše financijske rezultate. Međutim, za razliku od prve polovice godine, kada su operatori gotovo prestali s investicijama, treće tromjesečje ukazuje na blagi oporavak tržišta.

 

U proteklom tromjesečju najveći telekom operator u Bosni i Hercegovini, BH Telecom i Ericsson Nikola Tesla potpisali su nekoliko ugovora u području mobilnih sustava. Ugovoreno je proširenje infrastrukture mobilne mreže druge generacije što je preduvjet za povećanje korisničke baze. Nadalje, dogovoreni su poslovi vezani uz proširenje 3G mreže, kao i nadogradnju jezgrenog dijela mreže BH Telecoma. Nastavak suradnje potvrda je zadovoljstva kupca kvalitetom usluge u inicijalnoj fazi uvođenja 3G tehnologije.

 

S bosansko-hercegovačkim operatorom HT Mostarom Ericsson Nikola Tesla ugovorio je proširenje mobilne mreže novim baznim stanicama uz nadogradnju 3G funkcionalnosti.

 

S operatorom T-Mobile Crna Gora ugovorena je isporuka opreme za proširenje druge i treće generacije mobilnih mreža (2G i 3G ), kao i dodatna transmisijska oprema i usluge te osuvremenjeni naplatni sustav, dok je s T-Comom Crna Gora ugovorena isporuka opreme potrebne za proširenje fiksne širokopojasne pristupne mreže, kao i proširenje transmisijske mreže te niz usluga.

 

Na tržištu Zajednice Neovisnih Država kompanija je ostvarila 147 milijuna kuna prihoda od prodaje, 41% manje u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. Gospodarska kriza, koja je značajno zahvatila ovo tržište, utjecala je na smanjenje investicija kupaca što je rezultiralo manjim obujmom poslovanja na našim glavnim tržištima, Rusiji i Bjelorusiji.

 

U proteklom tromjesečju na tržištu Zajednice Neovisnih Država potpisano je više ugovora koji obuhvaćaju fiksne i mobilne te poslovne sustave. Tako su, među ostalima, dogovoreni poslovi vezano uz proširenje postojećih GSM temeljnih, radio i transmisijskih mreža te ugovori u području profesionalnih usluga. U Kazahstanu je potpisan ugovor u području poslovnih sustava gdje je Ericsson Nikola Tesla s kompanijom Intelligent Computer Services potpisao ugovor o isporuci IP orijentiranih rješenja za poslovne korisnike te podizanju postojećih centrala na višu razinu. Ugovor vezan uz transmisijske sustave potpisan je s kompanijom Bikada, a Transtelecomu će za potrebe Kazahstanske željeznice biti isporučena transportna telekomunikacijska mreža SDH. S kirgistanskim nacionalnim operatorom Kyrgyz Telecomom potpisan je ugovor vezan uz proširenje i modernizaciju fiksne međunarodne mreže. Nadalje, treba istaknuti ugovor vezan za IPTV s najvećim gruzijskim mobilnim operatorom MagtiComom, koji predstavlja značajan korak naprijed u dosadašnjoj suradnji s ovim kupcem. Ugovor uključuje isporuku cjelovitog IPTV rješenja, kao i profesionalne usluge. Gruzijcima će omogućiti kvalitetan prijem TV programa uz napredne funkcionalnosti poput naručivanja i isporuke video sadržaja putem širokopojasne mreže.

 

Na Ericssonovom tržištu kompanija je ostvarila 300,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, 2,5% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

 

Centar za istraživanje i razvoj je radio na projektima vezanim za proizvode nove generacije mobilnih poslužitelja te mrežnih medijskih pristupnika, gdje ima poslove od ključne važnosti. U sklopu svoje odgovornosti za poslužitelje fiksne mreže unaprijeđeno je i verificirano više funkcionalnih paketa.

 

Istraživački projekti i rad na prototipovima su uspješno nastavljeni.

 

Globalni centar za isporuku usluga (GSDC) u Ericssonu Nikoli Tesli proširio je odgovornost za isporuku usluga u području fiksnih telekomunikacijskih sustava u regiji Azija Pacifik, čime je potvrđeno vodeće mjesto GSDC-a u korporaciji kada je riječ o uslugama u fiksnim mrežama.

Ostale informacije

Pregled najvećih dioničara Ericssona Nikole Tesle (na dan 30. rujna 2009.)

 

 

Broj dionica

Udio u tem. kapitalu %

Telefonaktiebolaget LM Ericsson

653.473

49,07

Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. / Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

113.918

8,55

Zagrebačka banka d.d. / zbirni skrbnički račun za Unicredit Bank Austria AG

32.217

2,49

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Erste Plavi obvezni mirovinski fond

32.963

2,48

Hypo Alpe-Adria-Banak d.d. / PBZ Croatia osiguranje d.d. obvezni mirovinski fond

30.015 2,25

Societe Generale-Splitska banka d.d. / Allianz ZB d.o.o. za AZ obvezni mirovinski fond

19.562

1,47

Ericsson Nikola Tesla d.d.

18.862

1,42

PBZ d.d. / zbirni skrbnički račun klijenta

17.901

1,34

Erste & Steiermarkische bank d.d. / CSC

12.344

0,93

Hrvatski fond za privatizaciju

11.848

0,89

Ostali dioničari 388.547 29,11

 

Podaci o cijeni dionice u trećem tromjesečju 2009.:

 

Najveća (kn)

Najniža (kn)

Zadnja (kn)
30. rujna 2009.

Tržišnja kapitalizacija
(u mil. kn)

1.540

1.112

1.499

1.996,1

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Dodatne informacije