Search
Hrvatski English
Održana Glavna skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla  
Usvojene odluke Skupštine

Glavna skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je 20. svibnja 2010. godine, uz prisutnost 87.814.700 kuna dioničkog kapitala, što iznosi 65,94 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Time su ostvareni uvjeti za normalan rad Skupštine te da sve donesene odluke budu pravovaljane. Glavnu skupštinu Društva vodila je Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva.

Publika

Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva, Skupštini su prisustvovali, uz predsjednika Nadzornog odbora Rolanda Nordgrena, i članovi NO Društva: prof. dr.sc. Ignac Lovrek, Carita Jönsson i Zvonimir Jelić. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Bengt Ake Nilsson.

Predstavljanje EMH rješenja

O poslovanju u 2009. te strategiji i izgledima u poslovnoj 2010. okupljenima je govorila mr. sc. Gordana Kovačević, predsjednica kompanije. Andrew Skelton, direktor Financija prezentirao je financijske rezultate kompanije u prošloj godini te nerevidirane rezultate prvoga tromjesečja tekuće godine. Sanja Trokter Gosarić iz revizorske kuće PricewaterhouseCoopers dala je pozitivno mišljenje o kompanijskom poslovanju u 2009. godini. Na Skupštini je predstavljeno i Ericsson Mobile Health (EMH) rješenje za udaljeno mjerenje vitalnih tjelesnih funkcija, razvijeno u Ericssonu Nikoli Tesli.

Andrew Skelton

Na Glavnoj skupštini dioničara donesena je odluka o isplati redovne dividende u iznosu od 20 kuna po dionici te izvanredne dividende u iznosu od 100 kn po dionici, odnosno ukupno 120 kn po dionici iz neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2008. godini i dijela dobitka ostvarenog u financijskoj 2009. godini. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji su 13. svibnja 2010. godine imali na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Ericssona Nikole Tesle. Dividenda će biti isplaćena zavisno o platežnoj sposobnosti Društva, ali najkasnije do 19. lipnja 2010.godine.

Dubravko Radošević

Odlučeno je da se dobitak Društva za financijsku godinu 2009. u iznosu od 128.447.089,11 kuna raspoređuje na isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka ostvarenog u 2008. godini, a ostatak u zadržanu dobit. Dana je razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kao i predsjedniku i članovima NO Društva kako su vodili Društvo u 2009. godini. Donesene su i odluke o izmjeni i dopuni Statuta kako je predloženo u dnevnom redu. Na prijedlog Nadzornog odbora za novog člana NO izabran je dr.sc. Dubravko Radošević koji se ujedno i predstavio dioničarima„. Skupština je odlučila da se za revizora Društva u 2010. godini ponovno imenuje PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle