Search
Hrvatski English
Obavijest 
Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

Na temelju članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d. Zagreb, Krapinska 45 (u nastavku: Društvo) donio je na dan 24. veljače. 2010. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 20. svibnja 2010. godine u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

 

 

 

Dokumenti