Search
Hrvatski English
Obavijest 
Umanjenje vrijednosti potraživanja vezano za kazahstanski ugovor

U aktualnoj ekonomskoj klimi povećan je rizik i nesigurnost konačne naplativosti nekih potraživanja od kupaca, o čemu je kompanija već informirala u svojim objavama rezultata poslovanja počevši od 3. tromjesečja prošle godine.

 

Vezano za potraživanja koja proizlaze iz financiranja kupca u Kazahstanu koja su 31.ožujka 2010. iznosila 298 milijuna kuna, napravljeno je umanjenje vrijednosti potraživanja za 126 milijuna kuna. Ova potraživanja proizlaze iz ugovora sklopljenog 2005. godine kojim je Ericsson Nikola Tesla ugovorio financiranje kupca, u potpunosti pokriveno instrumentima osiguranja izdanim od strane tada vodeće banke u Kazahstanu – BTA. BTA trenutačno prolazi kroz proces financijskog restrukturiranja zbog nemogućnosti da u potpunosti izvršava svoje obveze.

 

U Ericssonu Nikoli Tesli upravljanje rizicima smatramo temeljem razumnog upravljanja financijama i sastavnim dijelom stvaranja korporativne vrijednosti. Kompanija je pažljivo pratila situaciju na kazahstanskom tržištu i poduzela sve moguće mjere kako bi smanjila rizik i povratila najveću moguću vrijednost. Poslujemo u globalnom okruženju obilježenom ekonomskom krizom i državnim intervencijama dosada nezapamćenih razmjera. Sukladno tome, već smo poduzeli određene korake u partnerstvu s bankama i drugim financijskim institucijama kako bismo osigurali da buduća značajna izloženost kreditnim rizicima po poslovima financiranja kupaca bude upravljana od strane financijskih institucija, bez izloženosti Ericssona Nikole Tesle.

 

Na dan 31. ožujka 2010. godine kompanija je imala 601,3 milijuna kuna u novcu, novčanim ekvivalentima i financijskoj imovini, ukupnu imovinu u vrijednosti od 1.530,9 milijuna kuna te odnos vlastitog i ukupnog kapitala od 80,7%. Tijekom prvog tromjesečja ove godine ostvaren je povrat od prodaje od 11,06% te novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 64,5 milijuna kuna.

 

Nakon umanjenja vrijednosti potraživanja, značajno je smanjen kreditni rizik kompanije, dok njezin financijski položaj ostaje i dalje snažan. Nadalje, iako je ukupna vrijednost očekivanih budućih novčanih primitaka vezano za financiranje kupca u Kazahstanu smanjena na iznos od 172 milijuna kuna, predviđamo da će se vrijeme naplate ovih sredstava značajno ubrzati.

 

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle