Summer Camp

Summer Camp Ericsson Nikola Tesle je ljetna radionica za studente završnih godina studija primarno s elektrotehnike i računarstva. U kampu studenti u stvarnim uvjetima/industrijskom okruženju 5 tjedana rade na problemima koji su svakodnevnica njihovih starijih kolega inženjera zaposlenih u Ericssonu Nikoli Tesli.

Od studenata se očekuje da, uz pomoć mentora, kroz timski rad i u predviđenom vremenu, dođu do rješenja zadanog problema. Zadani problemi tj. teme su vezane za izradu rješenja (u obliku prototipa) koja se kasnije prezentiraju kupcima, ugrađuju u naše proizvode, služe za daljnja istraživanja, te raznoraznih alata za internu upotrebu koji će zaposlenicima kompanije omogućiti da rade brže i bolje (uz veću kvalitetu). Sve projekte osim timskog rada prati i projektna organizacija što uključuje planiranje i nadzor aktivnosti. Studenti također popunjavaju tjedne ankete kroz koje se prati zadovoljstvo i motivacija studenata te je osnova za unaprjeđenja. Zadnjih godina projekti postaju sve više multidisciplinarni pa se sve češće angažiraju studenti izvan početnog skupa studenata elektrotehnike i računarstva.

Povijest

Summer Camp Ericssona Nikole Tesle osnovan je 2001. godine kao zajednički projekt tvrtke Ericsson Nikola Tesle i Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu kao plod dugogodišnje plodne suradnje. Tijekom godina kamp je konstantno unaprjeđivan te prilagođavan potrebama kompanije i samih sudionika-studenata. Od 2008. godine stalno surađujemo s Fakultetom elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. U narednim godinama Summer Camp postaje internacionalni (kroz sudjelovanje studenata i mentora izvan Hrvatske) te se konstantno proširuje lista institucija s kojima surađujemo, a koja osim hrvatskih (Zagreb, Split, Rijeka i Osijek) uključuje i sveučilišta iz susjednih zemalja (Srbija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Crna Gora,…). Kroz sve godine postojanja, kamp su pohađale na stotine najboljih studenata koji su uz podršku mentora iz kompanije i institucija s kojima surađujemo realizirali na stotine projekata.


O kvaliteti rada sa studentima, budućim zaposlenicima kompanije te samog projekta svjedoče i nagrade Zlatni indeks za projekt ljetnog kampa, za najbolji imidž prema percepciji studenata te, kao tvrtki s najviše zlatnih indeksa, još i Grand Prix za velika poduzeća. Zlatni indeks tvrtka je dobila nekoliko godina za redom, a značaj je tim veći što su odluku donijeli sami studenti tj. povjerenstvo sastavljeno od studentskih udruga Sveučilišta u Zagrebu, na inicijativu udruge eSTUDENT.


Koristi za studente, kompaniju i društvo u cjelini

Studenti kroz Summer Camp dobivaju iskustva rada u stvarnom industrijskom okruženju, proširuju znanja (tehnička kao i ne-tehnička -timski rad, oralne prezentacije,..), stječu nova poznanstva te vrijedno radno iskustvo koje mogu staviti u svoj CV. Dodatno, studentima zagrebačkog sveučilišta sudjelovanje u kampu donosi 7 ECTS bodova. Rad u kampu mnogim studentima je bio osnova za pisanje radova koji su nagrađivani po različitim natječajima i razinama (npr. Rektorova nagrada) te za izradu završnih i diplomskih radova.
Institucije s kojima surađuju održavaju i unaprjeđuju suradnju s industrijom te dižu kvalitetu svog konačnog proizvoda – kvalitetnog i kompetentnog inženjera.
Tvrtka Ericsson Nikola Tesla kroz kamp privlači nove talente, najbolje studente u generacijama, rješava neka aktualna pitanja i probleme iz svakodnevnog rada te ostvaruje vrijedne prototipove koje koristi za ispitivanje tehnologija te prezentaciju potencijalnim kupcima.


Kako se prijaviti

Kompanija Ericsson Nikola Tesla u proljeće svake godine (uobičajeno u travnju) putem institucija s kojima surađuje raspisuje natječaj kojim se studenti pozivaju da se prijave na Summer Camp. U natječajima su detaljno opisani uvjeti i postupak prijave.