Telekom operatori

Telekom operatori

Posjedujemo know-how, vještine i rješenja koje trebate za suočavanje s izazovima koji su pred vama. Ovo je naš portfelj namijenjen telekom operatorima.

Komunikacijske usluge Komunikacijske usluge (eng)

Cijeli niz usluga ljudi koriste za međusobnu interakciju, poput glasa, video sadržaja, tekstualnih i multimedijskih poruka, chata, web usluga i elektroničke pošte.

Fiksni širokopojasni pristup i konvergencija Fiksni širokopojasni pristup i konvergencija (eng)

Fiksni pristup i usluge povezivosti ljudi i strojevi koriste za međusobno povezivanje računala, uređaja, senzora i strojeva te za povezivanje s podatkovnim centrima i Internetom.

Upravljane usluge Upravljane usluge (eng)

Od dizajna, planiranja i izgradnje do upravljanja svakodnevnim radom, upravljane usluge nadomještaju aktivnosti koje su telekom operatori nekada radili.

Mobilni širokopojasni pristup Mobilni širokopojasni pristup (eng)

Usluge bežičnog pristupa ljudi i strojevi koriste za međusobno povezivanje računala, uređaja, senzora i strojeva te za povezivanje s podatkovnim centrima i Internetom.