ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Vijesti
[Vijesti]
t.gif (43 bytes)
 
 English
[Ake Enell, predstavlja rezultate poslovanja u 2003. godini i očekivanja u 2004. ]

[Maria Radtke je govorila o financijskim pokazateljima]

[Kompanijina tržišta predstavlja Milivoj Pejković]

[Prezentacija Gordane Kovačević o vrhunskim cjelovitim komunikacijskim rješenjima]

[Ana Jožinec govori o snazi kompetencija djelatnika Ericssona Nikole Tesle]

[Pitanja i odgovori]

[Ake Enell daje intervju]

[Gordana Kovačević pred kamerama]

[Milivoj Pejković predstavlja kompanijine tržišne rezultate]

[Publika]

Kako je Ericsson Nikola Tesla poslovao tijekom 2003.

Pred novim izazovima nakon 55 godina
       Ake Enell, predsjednik kompanije
Na što ukazuju financijski pokazatelji
       Maria Radtke, direktorica Financija
Vrhunska cjelovita komunikacijska rješenja
       Gordana Kovačević, potpredsjednica kompanije
O kompanijinim tržištima
      Milivoj Pejković, viši savjetnik predsjednika za marketing i
prodaju

Što Ericsson Nikolu Teslu očekuje u 2004.

Nastavljamo putem poslovne izvrsnosti
       Ake Enell, predsjednik kompanije

Kako je Ericsson Nikola Tesla poslovao tijekom 2003.

Pred novim izazovima nakon 55 godina
      Ake Enell, predsjednik kompanije

Postavši članicom Ericssonove grupe kompanija Ericsson Nikola Tesla od 1995. dijeli korporativnu sudbinu te su za ocjenu njenoga poslovanja važna cjelokupna Ericssonova postignuća. Tijekom četvrtoga prošlogodišnjega tromjesečja Ericsson je profitabilno poslovao. Budući da je to bilo drugo pozitivno tromjesečje za redom može se reći kako je Ericsson ostvario svoj cilj: postizanje financijske stabilnosti. Korporaciji sada predstoji borba za održavanje pozitivnoga poslovnoga trenda. Njegov je glavni pokretač bilo tržište mobilne komunikacijske infrastrukture koje je tijekom 2003. počelo značajno rasti. Njemu su se pridružili i porast obujma prometa te novi val investicija u proširenja i poboljšanja performansi telekomunikacijskih mreža. Novonastali uvjeti na tržištu mobilnih komunikacija, uz interne mjere povećanja troškovne učinkovitosti i smanjenja operativnih troškova, rezultirali su pozitivnim poslovanjem korporacije Ericsson, a u daljnjem djelovanju Ericsson će se osloniti na svoju vodeću ulogu u području 2G i 3G tehnologija, sustava i usluga na globalnom tržištu. U Ericssonu se predviđa kako će tijekom 2004. tržište mobilnih komunikacija nastaviti rasti, a u uslužnom segmentu velike nade polažu se na porast profesionalnih komunikacijskih usluga. 

Poslovanje Ericssona Nikole Tesle u takvom okruženju bilo je više no zadovoljavajuće. Očekivani pad knjiženih narudžbi kompenziran je smanjenjem operativnih troškova, a uz neto prodaju koja se otprilike kreće na prošlogodišnjoj razini i pozitivni novčani tok te dobit prije oporezivanja veću za 20% u odnosu na prethodnu godinu, može se reći kako je Ericsson Nikola Tesla u prošloj godini bio uspješan. I tijekom 2003. kompanija je djelovala kao jedan od najznačajnijih domaćih izvoznika znanja – udio izvoza u ukupnom poslovanju prošle godine iznosio je 80%.

U svakom izvještaju o poslovanju Ericssona Nikole Tesle ističe se kako su kompetentni i predani stručnjaci zaslužni za višegodišnje dobre kompanijine poslovne rezultate. Ana Jožinec, direktorica za Upravljanje ljudskim potencijalima i organizaciju, predstavlja taj stručni tim od otprilike tisuću ljudi: 80% članova tima ima visoku stručnu spremu, a 8% među njima je magistara ili doktora znanosti, prosječna dob zaposlenika kompanije je 38 godina, u kompaniji je 30% žena, a velik broj njih radi na rukovodećim mjestima - 25% menadžera u kompaniji su žene. Kompanija godinama gradi imidž najpoželjnijega poslodavca u zemlji, a pogodnosti koje Ericsson Nikola Tesla osigurava svojim zaposlenicima, između ostaloga, su mogućnost dodatnoga usavršavanja, vrhunski radni uvjeti i fleksibilno radno vrijeme, program procjenjivanja i usavršavanja rukovoditelja, nagrade za individualni doprinos, regres i povoljni krediti. 

Na što ukazuju financijski pokazatelji
        Maria Radtke, direktorica Financija

Ericsson Nikola Tesla ostvario je tijekom prošle godine prodaju koja je u kunskoj vrijednosti na razini 2002. Međutim, s obzirom na pad tečajne vrijednosti dolara to znači da je, kada je o količini isporučenih komunikacijskih rješenja, sustava i usluga riječ, zapravo ostvaren rast prodaje. Omjer knjiženih narudžbi i neto prodaje ostvarenih tijekom 2003. manji je od 1, što znači da Ericssonu Nikoli Tesli predstoji razdoblje smanjenja prodaje. Knjižene narudžbe u 2003. pale su za 32% u odnosu na prethodnu godinu. Neto prodaja je iznosila 1.404 milijuna kuna, a to je za 1% manje od rezultata ostvarenoga u 2002. Dobit prije oporezivanja porasla je za 20%, što iznosi 202 milijuna kuna.

Operativni troškovi u 2003. održavani su na jednako niskoj razini kao i prethodne godine, premda je pokrivanje rizičnih ulaganja negativno utjecalo na ukupne troškove poslovanja. Ericsson Nikola Tesla je tijekom prošle godine više no u prethodnim godinama koristio financijske aktivnosti za ublažavanje posljedica financijskih devijacija te su u konačnici ukupni troškovi, uključujući i troškove financiranja, smanjeni u odnosu na 2002. za 4%. 

Kompanija je ostvarila pozitivan novčani tok u iznosu od 148 milijuna kuna, što je za 208% više no u 2002. Takav je novčani tok omogućio pokrivanje smanjenja vrijednosti temeljnoga kapitala u cijelosti. 

Kada je riječ o rezultatima na pojedinim tržištima, valja istaći kako je menadžment Ericssona Nikole Tesle iznimno zadovoljan s porastom prodaje na domaćem tržištu koje je zadržalo primat na listi najvećih kompanijinih tržišta. Kompanija je na vrijeme prepoznala potencijal u području informacijsko-komunikacijskih tehnologija te se promovirala kao vrstan sistem integrator, što joj je otvorilo vrata prema e-government projektima. Izvozna tržišta pokazala su se stabilnima i tijekom 2003., a po rezultatima prednjači Rusija, iza koje slijede Švedska, Bosna i Hercegovina, Bjelorusija, Crna Gora, Ukrajina i Kazahstan. Izvoz na interno korporativno tržište nešto je niži u odnosu na 2002., ali sudeći po broju poslova koje je Ericsson Nikola Tesla s korporacijom ugovorio u prvim ovogodišnjim mjesecima, suradnja će biti zadovoljavajuća tijekom cijele 2004.
Na temelju dobrih financijskih rezultata Nadzorni odbor kompanije podržao je i odobrio preporuku Uprave te uputio Glavnoj skupštini Dioničkog društva na razmatranje i odluku prijedlog o isplati dividende od 17 kuna po dionici, što je povećanje za 22% u usporedbi s prošlom godinom. 

Vrhunska cjelovita komunikacijska rješenja
     Gordana Kovačević, potpredsjednica kompanije

Centar za cjelovita komunikacijska rješenja, usluge, logistiku i e-sustave djeluje kao snažan lokalni, regionalni i globalni ekspertni tim. Stručnjaci tog centra imaju bogato internacionalno iskustvo u više od 50 zemalja širom svijeta. Ta organizacijska jedinica djeluje kao središte jednoga od tri Ericssonova centra izvrsnosti za komunikacijska rješenja na području Europe, Srednjega Istoka i Afrike koje obuhvaća 115 zemalja. 
U sklopu te organizacije djeluje i Globalni centar za proizvodnju, isporuku te integraciju softvera sa širokom lepezom referenci među kojima su i one vezane uz globalne kupce. 

Kao ravnopravni član globalne korporativne mreže, koja okuplja tisuće stručnjaka iz ovog područja te brojne partnere, u sklopu Centra za komunikacijska rješenja, usluge i logistiku djeluje i Ericsson Mobility World Centar Hrvatska. Njegova glavna zadaća je razvoj aplikacija i usluga utemeljenih na mobilnom Internetu za potrebe kompanijinih kupaca. 

Jedno od iznimno značajnih postignuća Centra svakako je uspješan iskorak prema novim poslovnim mogućnostima i ulazak u područje e-sustava, preciznije, u područje informatizacije primarne zdravstvene zaštite u Hrvatskoj. Centar se pozicionirao kao ekspertno središte i vrstan integrator koji može ponuditi rješenja za informatizaciju velikih državnih sustava. Ericsson Nikola Tesla jedna je od najsnažnijih kompanija u regiji koja djeluje na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija (ICT). 

Više od 20% stručnjaka Centra osposobljeno je za rad s mobilnim mrežama treće generacije, što potvrđuje kompanijinu orijentiranost suvremenim komunikacijskim tehnologijama i spremnost da sudjeluje u njihovoj implementaciji na domaćem tržištu. Uz to, Ericsson Nikola Tesla veoma je važan član Ericssonove istraživačko-razvojne zajednice. 

O kompanijinim tržištima
      Milivoj Pejković, viši savjetnik predsjednika za marketing i
prodaju

Pored Hrvatske Ericsson Nikola Tesla prisutan je i na tržištima susjednih zemalja, u zemljama Istočne i Južne Europe, Centralne Azije te Afrike. Rezultati poslovanja na tim izvoznim tržištima kontinuirano su veoma dobri, a i u svom prošlogodišnjem izvoznom poslovanju kompanija je uspješno poslovala. 
Neto prodaja na domaćem tržištu u 2003. iznosila je 51,4 milijuna dolara (29% ukupne neto prodaje). Tržišta Zajednice nezavisnih zemalja kompaniji su donijela 76 milijuna dolara (43% ukupne neto prodaje). U Bosni i Hercegovini te Crnoj Gori ostvarena je neto prodaja od 47 milijuna dolara (26% ukupne neto prodaje). Sa sjevernoafričkih i ostalih tržišta u kompaniju se, pak, slilo 3,5 milijuna dolara (2% ukupne neto prodaje).

Za tržišni uspjeh u budućnosti od iznimne su važnosti nove tehnologije i komunikacijska rješenja. Kada je o mobilnim komunikacijskim sustavima, uslugama i rješenjima riječ, Ericsson je vodeći na svjetskom tržištu uz najveći broj potpisanih 3G ugovora. Na području fiksne telefonije Ericsson je čvrsto pozicioniran u širokopojasnim pristupnim tehnologijama te kao isporučitelj ENGINE rješenja za prijelaz s mreža za prijenos govora prema mrežama za prijenos multimedijalnih sadržaja. Ericsson Nikola Tesla, oslanjajući se na korporativnu snagu grupe kojoj pripada i svoje kompetentne lokalne resurse ima preduvjete za zadržavanje stabilne pozicije na podruju fiksne telefonije te za ostvarivanje poslovnoga rasta na području mobilne telefonije. Kao isporučitelj suvremenih rješenja za poslovne sustave, Ericsson Nikola Tesla, naravno, promišlja i o perspektivama na tom području. Radi se o segmentu velikih potencijala, ali ujedno i velikih neizvjesnosti. 

Što Ericsson Nikolu Teslu očekuje u 2004.

Nastavljamo putem poslovne izvrsnosti

Izjava Akea Enella, predsjednika Ericsson Nikole Tesle, o kompanijinim postignućima u 2003. te očekivanjima za ovu godinu:
"U cijelosti gledano, 2003. donijela je kompaniji mnogo uspješnih projekata, aktivnosti, pa i priznanja, među kojima se posebno ističe priznanje Europske zaklade za upravljanje kvalitetom Prepoznat po izvrsnosti (Recognized for Excellence). Kompanija će i u ovoj godini nastaviti tim putem na kojemu će posebno važno biti postizanje stabilizacije dotoka knjiženih narudžbi, razvoj kompetencija i povećanje operativne učinkovitosti. Svjesni smo da poslujemo u okruženju i vremenu velikih izazova, ali u ovoj godini otvara se prostor za značajne strateške pomake među kojima je svakako najvažniji izazov u području mobilnih sustava treće generacije (3G) u Hrvatskoj. Tim će izazovima na putu poslovne izvrsnosti kompanija, koja ove godine slavi 55 godina uspješnoga poslovanja, znati odgovoriti."

Kompanijske komunikacije
Ericssona Nikole Tesle

 
  Financijska izvješća
       za 2003. (.pdf 87 KB)

 

Tehnička podrška

©Copyright    

21-11-2007