ERICSSON
Home Products Services Technologies Support About Ericsson
rul_header_1x55.gif (60 bytes)
Ericsson Nikola Tesla > Vijesti
[Vijesti]
t.gif (43 bytes)
t.gif (43 bytes)


Održana Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle

Poslovanje u 2003. u skladu s planom

Dioničko društvo Ericsson Nikola Tesla održalo je 18. svibnja 2004. Glavnu skupštinu, koju je vodio dr. Rajko Pfaff, zamjenik predsjednika kompanije. Na Skupštini je bilo prisutno 760.688 glasova, odnosno, dionica kapitala. Okupljenim dioničarima obratili su se prezentacijama rezultata poslovanja u 2003. godini Ake Enell, direktor Društva te Maria Radtke, direktorica Financija.

Poslovanje u 2003. godini

Obraćajući se dioničarima Ericssona Nikole Tesle Åke Enell je naglasio da je poslovanje kompanije tijekom 2003. godine bilo je u skladu s planom. Ostvaren je stabilan prihod od prodaje, stabilna dobit i smanjeni troškovi poslovanja. Ujedno, smanjene su knjižene narudžbe, što je u skladu s predviđanjima, te ostvaren pozitivan novčani tok. Ovaj ukupno zadovoljavajući rezultat dobrim se dijelom temelji na aktivnostima usmjerenima na smanjivanje troškova koji su se u Ericssonu Nikoli Tesli provodili tijekom zadnjih nekoliko godina te na velikim zalaganjima u prodaji na domaćem i inozemnim tržištima.

Udio prodaje na izvoznim tržištima u ukupnoj prošlogodišnjoj prodaji kompanije iznosi 80%. Hrvatska je i tijekom prošle godine bila najveće pojedinačno tržište kompanije. Zatim slijede Rusija, Švedska, Crna Gora, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Kazahstan i Ukrajina. Na domaćem tržištu potpisan je s Ministarstvom zdravstva RH Ugovor o informatizaciji sustava primarne zdravstvene zaštite, te je zajedno s VIP-Netom proveden uspješan pilot projekt UMTS-a.

Tijekom 2003. godine kompanija je dobila mnoštvo nagrada i priznanja. Između ostalog, Ericsson Nikola Tesla je primio Zlatnu kunu kao najuspješnija velika kompanija u Hrvatskoj. Kompanija je dobila i priznanje Prepoznat po izvrsnosti koju dodjeljuje Europska zaklada za upravljanje kvalitetom, i to kao prva kompanija unutar Ericssona i prva kompanija u Hrvatskoj.

Nove odgovornosti koje su tijekom prošle godine dodijeljene kompanijinim centrima za istraživanje i razvoj i za cjelovita komunikacijska rješenja i podršku prodaji pridonijeli su jačanju pozicije Ericssona Nikole Tesle unutar korporacije Ericsson. Hrvatska je kompanija jedna od najsnažnijih kompanija u regiji koja djeluje na području informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U drugom dijelu svoje prezentacije Ake Enell se je usredotočio na planove za tekuću godinu. Cilj je postati izabrani dobavljač informacijsko-komunikacijske tehnologije u Hrvatskoj te na kompanijinim izvoznim tržištima, te osigurati položaj unutar Ericssona i proširiti poslovnu platformu. Prioritetne aktivnosti kompanije će i nadalje biti razvoj kompetencija, poboljšanje produktivnosti i efikasnosti te optimizacija troškova. Uzevši u obzir poslovno okruženje u kojem kompanija djeluje očekuje se neznatno smanjenje obujma poslovanja.

Financijska analiza poslovanja u 2003. i u prvom tromjesečju 2004.

U nastavku je Maria Radtke, direktorica Financija, prezentirala analizu financijskoga poslovanja kompanije u 2003. i u prvom tromjesečju tekuće godine.

Kompanija je tijekom prošle godine ostvarila prodaju koja je u kunskoj vrijednosti na razini 2002. godine. Međutim, s obzirom na pad tečaja vrijednosti dolara to znači da je isporučeno više komunikacijskih rješenja, sustava i usluga nego 2002. godine. Operativni troškovi zadržali su se na niskoj razini premda su veća rezerviranja za sumnjiva potraživanja utjecala na porast ukupnih troškova poslovanja. Koristeći instrumente zaštite od tečajnih rizika kompanija je ostvarila pozitivne tečajne razlike u usporedbi s velikim gubicima u 2002. godini. Kompanija je također ostvarila pozitivan novčani tok u iznosu od 148 milijuna HRK koji je u potpunosti pokrio isplatu smanjenja dioničkog kapitala od 100 HRK po dionici. Investicije u budućem razdoblju bit će uglavnom namjenjene ulaganju u zgrade s ciljem smanjenja troškova praznog prostora, ulaganju u E-poslovanje, tehnologiju te razvoj kompetencija u području treće generacije mobilne telefonije, istaknula je Maria Radtke.

U prvom tromjesečju ove godine kompanija je ostvarila vrlo dobre rezultate u Bjelorusiji te Bosni i Hercegovini. Prodaja u Hrvatskoj također je porasla u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Vrlo važna aktivnost u 2003. godini bilo je uvrštenje dionica Ericssona Nikole Tesle u Kotaciju javnih dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi. U razdoblju od uvrštenja do danas cijena dionice porasla je za 96%. U ožujku ove godine dionica je uključena u CROBEX - službeni dionički index Zagrebačke burze, kao jedna od 10 najtrgovanijih dionica na Zagrebačkoj burzi u posljednih šest mjeseci.

U zadnjem dijelu prezentacije Maria Radtke se je također osvrnula na poslovanje između Ericssona Nikole Tesle i kompanija unutar Ericssonove grupe. Porast nabavki od Ericssona tijekom godina usko je povezan s porastom neto prodaje i troškova prodanih poizvoda, budući da je Ericsson kompanijin glavni isporučitelj proizvoda i usluga. U isto vrijeme, kompanija ostvaruje prihode od prodaje svojih usluga kompanijama unutar Ericssonove grupe koji su porasli za 161% u odnosu na prihode od prodaje u 1998. godini.

Daljnja izvješća i odluke Skupštine

Izvještaje o obavljenom nadzoru vođenja poslova podnio je Zvonimir Jelić, član Nadzornoga odbora, a izvješće i mišljenje o prošlogodišnjem poslovanju prezentirao je predstavnik KPMG Croatia d.o.o., revizora Društva za 2003. godinu, Tony Ilijanić.

Na temelju materijala i iznesenih izvještaja punomoćnici za Skupštinu su tajnim glasanjem donijeli odluke o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2003. godini, uporabi dobiti za prošlu godinu, davanju razrješnice direktoru Društva te predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva. Donesene su odluke o izmjeni i dopuni Statuta, opozivu Matsa Dahlina, dosadašnjeg predsjednika Nadzornog odbora, i Pära Lövgrena, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora te izboru Ragnara Bäcka, predsjednika Ericssonovih operacija u Srednjoj i Istočnoj Europi, Srednjem Istoku i Africi i Carite Jönsson, voditeljice korporacijske kontrole poreza, kompanija i poslovanja za nove članove Nadzornog odbora Društva.

Za revizora Društva za 2004. godinu ponovno je imenovana tvrtka KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba. Na Skupštini je donijeta i odluka na temelju koje će se isplatiti dividenda u iznosu od 17 kuna po dionici svim dioničarima koji sedmog dana prije Skupštine (tj. 11.05.2004.) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjoj depozitarnoj agenciji upisane dionice Društva. Dividenda će se isplatiti najkasnije do 16. kolovoza 2004. godine.

Većinom dionica/glasova je donesena odluka da se dionice Društva ne uvrste na kotaciju Stokholmske burze do kraja 2004. godine. Protuprijedlozi grupe dioničara o uvrštenju dionica na prvu kotaciju Zagrebačke ili Varaždinske burze do 30. rujna / 31. prosinca 2004. godine nisu prihvaćeni na Skupštini.

Također, većinom glasova nije prihvaćen prijedlog da se imenuje poseban revizor za provođenje revizije poslovanja Društva radi ispitivanja poslovanja Društva s društvima iz Ericsson grupe.

Kompanijske komunikacije
Ericsson Nikola Tesla

 

[Glavna skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla]

[Ake Enell, direktor Društva prezentirao je rezultate poslovanja u 2003. godini. ]

[Maria Radtke, direktorica Financija, prezentirala je analizu financijskoga poslovanja kompanije u 2003. i u prvom tromjesečju tekuće godine.]

[Dr. Rajko Pfaff, zamjenik predsjednika kompanije vodio je Skupštinu.]

[Publika je pomno pratila izlaganja, spremivši se za kasniju diskusiju.]

[Glasovanje]

Tehnička podrška

©Copyright    

21.11.2007