Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Investitori


Glavna skupština Dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u utorak, 28. svibnja 2013. godine, uz prisutnost 86.683.400 kn dioničkog kapitala, što iznosi 65,09 posto ukupnog temeljnog kapitala Društva. Taj postotak osigurao je normalan rad i pravovaljanost svih odluka donesenih na Skupštini. Uz nazočnost javnog bilježnika, Glavnu skupštinu Društva vodila je Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva.

Mr. sc. Gordana Kovačević
Uz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva, na Skupštini su bili prisutni  članovi Nadzornog odbora Društva: Ignac Lovrek, Carita Jönsson, Dubravko Radošević i Zvonimir Jelić. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Tomas Malm. 
 
Nadzorni odbor i predstavnik najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericssona, Tomas MalmNakon uvodne pravnih procedura utvrđivanja kvoruma, direktorica Društva mr. sc. Gordana Kovačević dioničare je informirala o poslovnim rezultatima Društva ostvarenim u 2012. godini te strategiji i poslovnim izgledima i mogućnostima u 2013. godini. 
 
O financijskim pokazateljima Društva ostvarenim u prošloj godini nazočnima je govorio direktor Financija Rafal Rybkowski. Pozitivno mišljenje revizora o poslovanju Društva u 2012. godini pročitao je John Gašparac iz revizorske kuće PricewaterhouseCoopers. Član Nadzornog odbora Zvonimir Jelić pročitao je Izvješće Nadzornog odbora  o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2012. godinu. 
 
Na Skupštini je odlučeno da će se svim dioničarima Društva isplatiti redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda u iznosu od 150 kuna po dionici, odnosno ukupno 170 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2003. godine i dijela zadržane dobiti iz 2004. godinu. Dividenda će se isplatiti svim dioničarima Društva koji su sedam dana prije skupštine na kojoj se ova odluka donijela (tj. 21. svibnja 2013. godine) imali na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Isplata će se izvršiti zavisno o platnoj sposobnosti Društva, a najkasnije do 27. lipnja 2013. godine sukladno čl. 223. Zakona o trgovačkim društvima.
 
Odlučeno je da se dobitak Društva za financijsku godinu 2012. u iznosu od 126.099.091,37 kn rasporedi u zadržanu dobit te da se dio dobiti Društva sadržan u zakonskim rezervama, a koji povećava zakonske rezerve iznad 5 posto temeljnog kapitala Društva prebacuje u zadržanu dobit.
 
Sudionici Skupštine 
Dioničari su odlučili dati razrješnicu direktorici Društva Gordani Kovačević kao i predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2012. godini. Uz to odlučeno je da se za revizora Društva za 2013. godinu imenuje  PricewaterhouseCoopers d.o.o.
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice