Novosti


Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvom polugodištu 2013. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati


„Tijekom prvog polugodišta kompanija je nastavila uspješno poslovati usmjerivši se na sljedeća ključna  područja: profitabilan rast, učinkovitost, novčani tok i upravljanje rizicima. Operativna dobit bilježi porast od 34,6%, dok je neto dobit veća za 9,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Bruto marža porasla je na 19% prvenstveno zbog povoljnijeg asortimana prodanih proizvoda i usluga. Povrat od prodaje (ROS) bilježi porast na 13,1%. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkoročnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 429,8 milijuna kuna, što je značajan iznos s obzirom na isplaćenu dividendu krajem lipnja. Novčani tok od poslovnih aktivnosti je pozitivan. Kompanija i dalje ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 989,4 milijuna kuna te udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 62,5%," komentirala je Gordana Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle.

„Kretanje prihoda od prodaje bilježi pozitivan trend na svim tržištima osim na tržištima Zajednice Neovisnih  Država. Posebno me raduje porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu i tržištima u regiji te kontinuirano dobri rezultati ostvareni na Ericssonovu tržištu. Na tržištima Zajednice Neovisnih Država prihodi od prodaje bilježe pad, što je očekivano s obzirom na veliki jednokratni ugovor o isporuci opreme za Rostelecom u 2012. godini. U tijeku su intenzivne prodajne aktivnosti na tim tržištima što je stvorilo nove poslovne prilike, prvenstveno u Gruziji i Rusiji.
 
Naša snažna fokusiranost na izvozna tržišta rezultirala je visokim udjelom izvoza u ukupnim prihodima od prodaje od 75%. Velik dio izvoznih aktivnosti, čak 43% ukupnih prihoda od prodaje, odnosi se na izvoz znanja tj. istraživačko-razvojne i druge ekspertne aktivnosti. Kompanija sustavno potiče inovativnost, usmjerenu na nove vrijednosti i poslovne prilike, što je tijekom ove godine rezultiralo s gotovo 400 inovativnih ideja i 4 nova patentna prijedloga.
 
U provođenju naše dugoročne poslovne strategije usmjereni smo na profitabilan rast temeljen na tehnološkom vodstvu, vodstvu u uslugama, regionalnoj/globalnoj prisutnosti i konceptu cjelovitih poslovnih rješenja. Nastavljamo s jačanjem vodeće uloge na području 4G/LTE te smo fokusirani na segmente TV i medijske distribucije kao i na operativne i poslovne sustave podrške (OSS/BSS). Značajno mjesto u našoj strategiji zauzima razvoj znanja i vještina naših zaposlenika.
 
Iako su ekonomska neizvjesnost i poslovni izazovi u 2013. godini još uvijek prisutni, ICT industrija ima značajan potencijal i važnu ulogu u razvoju poslovanja i društva u cjelini. Kompanija je dobro pozicionirana za nastavak podrške svojim kupcima i partnerima na transformacijskom ICT tržištu na putu prema ostvarenju vizije umreženog društva,“ zaključila je Gordana Kovačević.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice