Novosti


Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvih devet mjeseci 2013. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati


„Smatram da možemo biti zadovoljni ostvarenim rezultatima tijekom ove godine te činjenicom da je naše poslovanje i u trećem tromjesečju bilo uspješno. Ostvaren je porast operativne dobiti od 20,4%, dok je neto dobit veća za 14,8% u odnosu na prvih devet mjeseci prethodne godine. Bruto marža bilježi porast na 17% prvenstveno zbog povoljnijeg asortimana prodanih proizvoda i usluga. Povrat od prodaje (ROS) bilježi porast na 11,2%. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkoročnu financijsku imovinu iznose 470,3 milijuna kuna. Ostvaren je solidan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 70,4 milijuna kuna. Kompanija i dalje ima snažnu bilancu s ukupnom imovinom od 1.013,8 milijuna kuna te udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 62,6%.", komentirala je Gordana Kovačević, predsjednica Ericssona Nikole Tesle.

"Prihodi od prodaje bilježe pozitivan trend na gotovo svim tržištima, s udjelom izvoza od 75%. Na domaćem tržištu telekom operatori su nastavili ulagati u tržište elektroničkih komunikacija prvenstveno zbog prelaska na nove tehnologije. Glavna područja rasta prihoda operatora su iz usluga širokopojasnog pristupa internetu i prijenosa TV programa, dok je očekivani pad zabilježen na tržištu klasičnih telefonskih usluga u fiksnim mrežama. Negativna financijska situacija fiksnih alternativnih operatora nema utjecaja na poslovanje kompanije, zbog male izloženosti Ericssona Nikole Tesle prema ovim kupcima. Na tržištima u regiji ostvaren je značajan porast prihoda od prodaje, gdje smo između ostalog potpisali strateški ugovor u području operativne i poslovne podrške (OSS/BSS). Na tržištu Zajednice Neovisnih Država kompanija se uspješno repozicionira kako bi se prilagodila izazovnom i dinamičnom tržišnom okruženju. Ericssonovo tržište pokazuje i dalje pozitivan trend. Centar za istraživanje i razvoj kontinuirano širi svoj portfelj i odgovornosti na globalnoj razini. Prihodi ostvareni od razvojno-istraživačkih aktivnosti u segmentima naprednih radio mreža, platformi i poslužitelja fiksnih mreža te od aktivnosti ostalih ekspertnih centara čine 44% ukupnih prihoda od prodaje.
 
Intenzivno radimo na strateškim planovima rasta za razdoblje do 2016. godine, detaljno analizirajući  sve tržišne potencijale i rizike. U narednom ćemo razdoblju nastojati ojačati svoju poziciju u strateškim segmentima poslovanja (4G/LTE, OSS/BSS, TV i medijska distribucija, usluge) u suradnji s ključnim kupcima i partnerima. Naši napori i nadalje su usmjereni na profitabilan rast, racionalizaciju i veću učinkovitost te novčani tok. Također, svjesni smo činjenice da samo organizacije/timovi i stručnjaci koji su inovativni, motivirani i predani zajedničkim ciljevima mogu osigurati uspješno poslovanje i konkurentnost u budućnosti.

Iako su ekonomska neizvjesnost i poslovni izazovi u 2013. godini još uvijek prisutni, kompanija je dobro pozicionirana za nastavak podrške svojim kupcima i partnerima na transformacijskom ICT tržištu.“, zaključila je Gordana Kovačević.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice