Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u četvrtom tromjesečju i u cijeloj 2014. godini

  Kategorije: Poslovni rezultati


"Na razini cijele 2014. godine, Ericsson je ostvario stabilni razvoj prodaje uz solidnu operativnu maržu. Pad prodaje u Sjevernoj Americi od 8% kompenziran je rastom na Srednjem istoku te u Europi i Aziji. Operativna marža se poboljšala u temeljnom poslovanju kao rezultat većeg udjela prodaje vezano uz kapacitet te veće učinkovitosti.",  kaže Hans Vestberg, predsjednik i generalni direktor korporacije Ericsson

Financijski naglasci za četvrto tromjesečje:

  • Prodaja u tromjesečju iznosila je 7,18 milijardi eura (u istom tromjesečju prošle godine 7,07 milijardi eura). Prodaja je porasla 1% odnosu na isto razdoblje prošle godine i 18% u odnosu na prethodno tromjesečje.
  • Prodaja za usporedne stavke, prilagođena za tečajne razlike, manja je 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • U odnosu na isto razdoblje prošle godine porast prodaje najvećim je dijelom rezultat porasta na Bliskom istoku, Europi i Aziji, što je neutralizirano nižom prodajom u Sjevernoj Americi.
  • Bruto marža porasla je na 36,6% kao rezultat bolje marže u svim segmentima, unatoč uobičajeno visokom udjelu završenih projekata u tromjesečju.
  • Operativna dobit porasla je na 664,8 milijuna eura, prvenstveno kao rezultat veće prodaje softvera i poboljšanja učinkovitosti. Porast operativnih troškova i gubici po valutnim hedge ugovorima, negativno su utjecali na operativnu dobit.  


Financijski naglasci za cijelu godinu:

  • Prodaja za cijelu godinu na razini je prethodne godine te iznosi 24,06 milijardi eura (23,99 milijardi eura). Prodaja za usporedne stavke, prilagođena za tečajne razlike, manja je 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • Operativna dobit, iznosila je 1,77 milijardi eura (prethodne godine 1,88 milijardi eura), uz operativnu maržu 7,4% (7,8%). Bruto marža je poboljšana zbog većeg udjela projekata porasta kapaciteta, što je djelomice smanjeno većim operativnim troškovima i gubicima po valutnim hedge ugovorima.
  • U segmentu mreža operativna marža porasla je na 12% (10%) kao rezultat poboljšanog proizvodnog miksa i ranije poduzetih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje poslovne i operativne učinkovitosti.
  • Novčani tok od operativnih aktivnosti iznosi 1,97 milijardi eura (1,84 milijarde eura). Konverzija novca iznosi 84%, i veća je od ciljane vrijednosti od 70%.
  • Upravni odbor predlaže dividendu za 2014. godinu u iznosu od 0,36 eura (0,32 eura) po dionici.


Komentar predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson

Prodaja se u zadnjem tromjesečju povećala za 1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prodaja za usporedne stavke, prilagođena za tečajne razlike pala je 2% uz bolju operativnu dobit u temeljnom poslovanju.

Tijekom zadnjeg tromjesečja snažno povećanje prodaje na Srednjem istoku, u Europi i Aziji, neutralizirano je nastavkom pada u Sjevernoj Americi.

Prodaja u području mobilnog širokopojasnog pristupa se povećala u odnosu na isto razdoblje prošle godine te u odnosu na prethodno tromjesečje s nastavkom isporuke vezano uz već prije objavljene ugovore. Navedeni ugovori doprinijeli su rastu prodaje u Središnjoj Kini, Tajvanu, Japanu, Indiji i dijelovima Europe. U Središnjoj Kini je većina poslovanja u zadnjem tromjesečju povezana s nastavkom razvoja u području LTE tehnologije.

Prodaja u Sjevernoj Americi i u ovom je tromjesečju uglavnom bila pod utjecajem investicija operatora u kapacitet i unaprjeđenje kvalitete, premda u nešto manjoj mjeri. Poslovne aktivnosti su se usporile i u zadnjem tromjesečju zbog usredotočenosti operatora na optimizaciju novčanog tijeka s ciljem  financiranja značajnih akvizicija i ulaganja u spektar.

Nastavljena je snažna potražnja korisnika i rast mobilnog podatkovnog prometa u Sjevernoj Americi. Ipak, uz trenutačne uvide i navedene razloge, predviđamo da će sjeverno-američko poslovanje u području mobilnog širokopojasnog pristupa kratkoročno ostati usporeno.

Globalne usluge su pokazale stabilan rast uz zamah u profesionalnim uslugama pod utjecajem prodaje u području upravljanih usluga i sistemske integracije. Tijekom zadnjeg tromjesečja je potpisano 17 novih ugovora u području upravljanih usluga, uključujući i panindijski ugovor.
Operativna dobit u četvrtom tromjesečju bolja je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prvenstveno pod utjecajem veće prodaje softvera i veće učinkovitosti. Ovo je djelomice smanjeno višim operativnim troškovima, vezano uz planirano povećanje investicija u ciljanim područjima. Neto tečajne razlike donekle su pozitivno utjecale na operativnu dobit.

Na razini cijele 2014. godine, Ericsson je ostvario stabilni razvoj prodaje uz solidnu operativnu maržu. Pad prodaje u Sjevernoj Americi od 8% kompenziran je rastom na Srednjem istoku te u Europi i Aziji. Operativna marža se poboljšala u temeljnom poslovanju kao rezultat većeg udjela prodaje vezano uz kapacitet te veće učinkovitosti. Ovo je djelomice neutralizirano gubicima po valutnim hedge ugovorima, investicijama u ciljana područja, kao i gubicima vezano uz poslovanje u području modema.

Više od 100 ugovora vezanih uz licence u području intelektualnog vlasništva potpisanih dosada pokazuju vrijednost našeg ulaganja u područje istraživanja i razvoja te sudionicima naše industrije omogućuju da nastave inovirati i donositi nove atraktivne proizvode na tržište. U 2014. godini, prihodi od intelektualnog vlasništva pokazuju postojan pozitivni razvoj. Nastavljamo biti predani licenciranju naših patenata bitnih za standarde pod fer, razumnim i nediskriminirajućim uvjetima.
Na Danu tržišta kapitala (Capital Markets Day - CMD) održanom u studenom smo u glavnim crtama predstavili napredak u našoj strategiji vezanoj uz Umreženo društvo, uz fokus na razvoj tržišta, strategiju rasta, transformaciju i profitabilnost. U skladu s našom strategijom investirali smo u ciljana područja; IP mreže, Oblak, TV i medije, Industriju i društvo te OSS i BSS. Prodaja u ciljanim područjima porasla je više od 10% u 2014. godini.

Nastavljamo proaktivno nalaziti mogućnosti za veću učinkovitost u kompaniji. Program vezan uz troškove i učinkovitost predstavljan na CMD-u, uz ambiciju ostvarenja ušteda od oko 950 milijuna eura uz puni učinak u 2017. godini, napreduje. Aktivnosti vezane uz prestanak poslovanja u području modema uključene su u program i napreduju bolje od plana.

Poboljšali smo novčani tijek vezan uz operativne aktivnosti u 2014. godini i ostvarili cjelogodišnji novčani tijek u iznosu od 1,93 milijarde eura (1,84 milijarde eura). Treću godinu zaredom nadmašili smo naš cilj od 70% u području konverzije novca. Ovo je rezultiralo solidnom bilancom, što nam je omogućilo nastavak implementacije naše strategije i dosljedan povrat na ulaganja našim dioničarima. Upravni odbor je predložio dividendu za 2014. godinu u iznosu 0,36 eura (0,32 eura) po dionici što predstavlja povećanje od 13%.

Hans Vestberg
predsjednik i generalni direktor korporacije Ericsson

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice