Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 2. travnja 2015. godine  odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 2. lipnja 2015. godine, u 16 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Dokumenti  Poziv

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice