Novosti


Rezultati poslovanja Ericssona Nikole Tesle u prvom polugodištu 2015. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati


Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: "U prvom polugodištu ove godine ostvarili smo solidne poslovne rezultate. Prihodi od prodaje veći su 3,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uslijed porasta prihoda na svim tržištima osim na tržištu Zajednice neovisnih država.

Izvještaj za prvo polugodište 2015.Snažno smo usmjereni na istraživačko-razvojne aktivnosti i prodaju usluga na Ericssonovu tržištu. Ovaj tržišni segment bilježi kontinuirani rast te čini 57% u ukupnim prihodima od prodaje. U tome smo uspjeli zahvaljujući investiranju u razvoj kompetencija naših zaposlenika, IT i testnu opremu te visokoj kvaliteti isporučenih usluga. Naglasila bih da smo i ove godine nastavili s intenzivnim zapošljavanjem prvenstveno na poslovima ovog tržišnog segmenta.

Nepovoljni politički i ekonomski trendovi i dalje su prisutni na našim glavnim izvoznim tržištima. Na tržištima Jugoistočne Europe prihodi od prodaje bilježe rast uslijed realizacije prije ugovorenih poslova. Nove poslovne prilike, prvenstveno na bosansko-hercegovačkom  tržištu očekujemo u sljedećem razdoblju. U drugom tromjesečju smo s kosovskim mobilnim operatorom IPKO-om potpisali strateški važan ugovor vezan za proširenje IPKO-ve 3G i uvođenje 4G mreže te zadržali poziciju jedinog isporučitelja. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država mnoge očekivane aktivnosti odgođene su za sljedeće razdoblje.

Na domaćem tržištu bilježimo pad prihoda od prodaje budući da su naši kupci u segmentu radio pristupne mreže i području e-sustava smanjili investicije ili odgodili zaključivanje ugovora. Očekujemo daljni porast ulaganja u modernizaciju i optimizaciju telekomunikacijskih mreža te sustave za poslovnu i operativnu podršku. Svjedoci smo i povećanog interesa za usluge izgradnje i održavanja telekomunikacijske mreže  (upravljane usluge).

Operativna dobit bilježi porast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 52,3 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 3% te iznosi 51 milijun kuna. Trend smanjenja bruto marže prisutan je i dalje, kao posljedica promjene u asortimanu (porast usluga Ericssonu) te kontinuiranog pritiska na cijene. Ova promjena u asortimanu prodajnih proizvoda i usluga dovela je do pritiska na profitabilnost, ali istodobno do niže izloženosti poslovnim i operativnim rizicima. Prodajni i administrativni troškovi manji su 21,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, kao rezultat fokusiranosti na program smanjenja troškova.

Usmjereni smo na učinkovitost obrtnog kapitala i konverziju novca. Kraj polugodišta smo zaključili sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 44%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosi od 42,2 milijuna kuna. Nakon isplate 119,7 milijuna kuna dividende u lipnju o.g., ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 117,4 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerimo putem ključnog pokazatelja poslovanja „Dani vezivanja obrtnih sredstava“, koji pokazuje stalno poboljšanje te iznosi 34 dana (među najboljim ostvarenjima u Ericssonu).

Već dugi niz godina surađujemo s brojnim visokoobrazovanim institucijama u zemlji i inozemstvu a rezultat je niz inovativnih rješenja te znanstvenih i stručnih radova. To potvrđuje i nedavno potpisan ugovor s FER-om o radu na razvojno-istraživačkim projektima usmjerenim na izazove umreženog društva. Jedan od rezultata uspješnog partnerstva je i Ljetna radionica Ericssona Nikole Tesle koja će ove godine obilježiti 15. obljetnicu. 
Našu strategiju umreženog društva temeljimo na kombinaciji rasta u našem temeljnom poslovanju te jačanju pozicije/prodaje u ciljanim područjima: IP mreže, Oblak, TV i mediji, Industrija i društvo te OSS i BSS.

Ovogodišnje strateške inicijative usmjerene su na razvoj poslovanja na svim tržištima i unaprjeđenje profitabilnositi. Program troškovne učinkovitosti napreduje brže od planiranog te već u prvoj polovici godine pokazuje odlične rezultate.

Konsolidacija u industriji se nastavlja, među isporučiteljima i među kupcima, stvarajući nove prilike, ali i izazove. Rezultati naših strateških inicijativa pokazuju da smo dobro pozicionirani za nastavak stvaranja vrijednosti našim kupcima na transformirajućem ICT tržištu.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice