Novosti


Objavljeni poslovni rezultati Ericssona Nikole Tesle u 2015. godini

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati


Poslovni rezultati Ericssona Nikole Tesle ostvareni u 2015. godini te izgledi i poslovni očekivanja za 2016. godinu predstavljeni su na konferenciji za novinare.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:

„Poslovni rezultati u 2015. godini pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Prihodi od prodaje veći su 3,8% u odnosu na prethodnu godine. Ostvaren je značajan porast prihoda od aktivnosti na Ericssonovu tržištu, čime je neutraliziran pad prihoda na ostalim tržištima. Ako analiziramo odnos internih i vanjskih kupaca od 2010. godina do danas udjel internog Ericssonovog tržišta u prihodima od prodaje Grupe porastao je s 36% na 60%. Tijekom 2015. godine došlo je do značajnog porasta udjela uslijed porasta volumena u segmentu upravljanih usluga, ali isto tako smo dobili nove odgovornosti unutar globalne korporacije u našem razvojno-istraživačkom centru, globalnim i regionalnim centrima za usluge te centrima za rješenja kupcima. Zadržali smo mjesto najvećeg ICT izvoznika u Hrvatskoj te vodećeg izvoznika znanja. Nastavili smo zapošljavati te smo tijekom 2015. u Ericsson Nikola Tesla Grupi zaposlili 435 stručnjaka. Broj zaposlenika koji rade u istraživanju i razvoju premašio je brojku od 1.000, dok na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe krajem 2015. godine imamo ukupno 2.789 zaposlenika.

Na ostalim tržištima bilježimo pad prihoda od prodaje jer su neki projekti i ugovori prolongirani. Kad govorimo o čimbenicima koji su usporili određene procese onda je to spor ekonomski razvoj, a na pojedinim tržištima i politička nesigurnost. Dodatni izazov za naše poslovanje je jaka konkurencija te konsolidacija i centralizacija nabavnih procesa od strane globalnih kupaca / operatora.

S druge strane, konvergencija operatora i industrije te njihova transformacija kroz mobilnost, širokopojasni pristup internetu i oblak stvara nove poslovne prilike. Na našim tržištima prepoznata je sve veća važnost i uloga informacijsko-komunikacijskih tehnologija na transformacijske procese u poslovanju i društvu. Naša značajna prednost je snažna pozicija i povjerenje kupaca koju imamo na lokalnom i regionalnom tržištu, što nas osnažuje da budemo vodeći partner u ICT transformaciji našim kupcima.

Gotovo svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u 2015. godini. Operativna dobit bilježi porast od 12,2% u odnosu na prethodnu godinu i iznosi 91,4 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 4,6% i iznosi 91,3 milijuna kuna. Bruto marža nešto je niža u odnosu na prethodnu godinu, kao posljedica promjene u asortimanu prodanih proizvoda i usluga (porast usluga Ericssonu) i kontinuiranog pritiska na cijene. Ova promjena u asortimanu rezultira nižom maržom, ali istodobno značajno manjom izloženošću poslovnim i operativnim rizicima te nižom razinom obrtnog kapitala. Naša neprekidna usmjerenost na troškovnu učinkovitost donosi solidne uštede. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 9,1%, što je utjecalo na solidnu operativnu dobit. Snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 243,1 milijuna kuna rezultirao je porastom ukupnih novčanih sredstava, uključujući kratkoročnu financijsku imovinu, na 287,1 milijuna kuna. Kontinuirana usmjerenost na učinkovitost obrtnog kapitala rezultirala je smanjenjem potraživanja za 9% te zaliha za 31,5% u odnosu na prethodnu godinu. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 32 dana. Stopa konverzije novca je visokih 153%. U 2015. godini potvrđena je motivirajuća kompanijska kultura i snažna uključenost zaposlenika putem godišnjeg ispitivanja mišljenja zaposlenika (anketa Dialog), kao i visok stupanj zadovoljstva kupaca kroz godišnje ispitivanje naših najvećih kupaca / partnera.

Nastavili smo partnersku suradnju sa sveučilištima i znanstvenim institucijama kroz realizaciju zajedničkih projekata od kojih su neki financirani sredstvima Europske Unije. U 2015. godini obilježili smo 15 godina Ljetnog kampa Ericssona Nikole Tesle. U ovom razdoblju kroz Ljetni kamp prošlo je preko 600 studenata sa sveučilišta u zemlji i inozemstvu koji su radili na realizaciji više od 400 inovativnih visokotehnoloških projekata.

U skladu s našom strategijom tijekom 2015. radili smo na nizu projekata i inicijativa usmjerenih na razvoj poslovanja na svim tržištima te unaprjeđenju profitabilnosti kroz troškovnu učinkovitost i poslovnu izvrsnost.

Kroz inicijativu usmjerenu na razvoj poslovanja na domaćem i izvoznim tržištima (bez internog Ericssonova tržišta) usmjerili smo se na ključne ugovore u 2015. te na definiranje strateških područja i razvoj kompetencija.

Tijekom godine realizirali smo nekoliko ključnih poslova. U području mobilnih mreža to su poslovi/ugovori dogovoreni s Vipnetom i kosovskim operatorom IPKO-om, čime smo zadržali poziciju jedinog isporučitelja ovim operatorima. Na području ICT rješenja za industriju i društvo, istaknula bih ugovore vezane za nadogradnju i širenje Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra, te održavanje i nadogradnju Središnjeg informacijskog sustava zdravstva RH (CEZIH). Za Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske za potrebe Operativno-komunikacijskog centra (OKC) realizirano je rješenje za pomoć u žurnim situacijama. Na tržištu Zajednice Neovisnih Država otvorene su nove poslovne prilike u operatorskom segmentu i segmentu e-zdravstva s dva nova kupca u Armeniji i Kazakhstanu.

Nastavili smo ulagati u ciljana područja (IP mreže, Oblak, TV i medije, Industrija i društvo te OSS i BSS) te ostvarili 194,2 milijuna kuna prihoda od prodaje, što je porast od 12% u odnosu na prethodnu godinu i predstavlja 14% prodaje Grupe.

Inicijativa usmjerena na razvoj poslovanja na internom Ericssonovom tržištu rezultirala je porastom volumena poslovanja i novim odgovornostima. Preuzeli smo odgovornost i ujedno postali najveći razvojni centar za mrežni element CUDB (Centralized User Data Base). Naši stručnjaci imali su važnu ulogu u razvoju jednog od najznačajnijih Ericssonovih projekata u 2015. godini,  HDS 8000 (Hyperscale Datacenter System) te smo postali centar kompetencija za ovo rješenje. Jedinica za razvoj radijske pristupne mreže dobila je odgovornost u području razvoja LTE-a. U segmentu usluga istaknula bih nove globalne odgovornosti za RAN, OSS i Oblak te globalne odgovornosti za GRAN (GSM Radio Access Network) dizajn i optimizaciju mreža te BSP (Blade Server Platform) podršku kupcima.

Okvir naše strategije umreženog društva ostaje nepromijenjen. Cilj nam je ojačati poziciju / prodaju u temeljnom poslovanju i ciljanim područjima rasta te optimizacijom troškova povećati profitabilnost i tržišnu konkurentnost. S obzirom na ostvarene poslovne rezultate i naše strateške inicijative koje su u tijeku, dobro smo pozicionirani za stvaranje budućih vrijednosti za naše kupce, dioničare, zaposlenike i društvo u cjelini.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

 

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice