Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u prvom tromjesečju 2016. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati


Korporacija Ericsson objavila je danas rezultate za prvo tromjesečje te je najavila bržu transformaciju s ciljem većeg rasta i profitabilnosti.

Financijski naglasci

  • Prodaja u tromjesečju smanjena je za 2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke,  smanjena je za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
  • Prodaja je smanjena zbog usporenih aktivnosti u Europi i makroekonomskog okruženja na nekim novim tržištima.
  • Prodaja je porasla u Sjevernoj Americi , Središnjoj Kini i Jugoistočnoj Aziji.
  • Prihodi od intelektualnog vlasništva porasli su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je uglavnom potaknuto nedavno sklopljenim ugovorima u koje su bile uključene određene jednokratne stavke.
  • Bruto marža smanjena je na 33,3% (35,4% u istom razdoblju prošle godine) uglavnom zbog nižih marži u Globalnim uslugama, većeg udjela projekata pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom u nekim dijelovima Azije te slabije prodaje softvera u IP i jezgrenim mrežama.
  • Operativna marža porasla je na 6,7% (4,0%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog boljih rezultata u segmentu Mreža, što je djelomično neutralizirano nižom profitabilnošću u Globalnim uslugama.
  • Uz globalni program troškovne učinkovitosti u vrijednosti od 980 milijuna eura, tijekom ovog tromjesečja započete su mjere za prilagodbu poslovanja trenutačnom opsegu projekata za pokrivanje mobilnim širokopojasnim pristupom. Stoga je procjena za troškove restrukturiranja u 2016. godini porasla na 436 do 545 milijuna eura u odnosu na prethodnih 327 do 435 milijuna eura.
  • Kompanija danas objavljuje strukturne promjene u cilju dodatnog ubrzanja provođenja strategije i poticanja učinkovitosti i rasta u cijeloj kompaniji.
  • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -261 milijuna eura (-643 milijuna eura).


Komentar predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson
 
„Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke, bila je stabilna u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rast u Sjevernoj Americi, Središnjoj Kini i Jugoistočnoj Aziji neutraliziran je slabim razvojem u Europi i nekim novim tržištima. Profitabilnost se povećala u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pod utjecajem boljih rezultata u području Mreža dok su Globalne usluge imale izazovno tromjesečje“, ističe Hans Vestberg, predsjednik i generalni direktor korporacije Ericsson.
 
Poslovanje

U segmentu Mreža prodaja je malo pala u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Nastavak slabog makroekonomskog razvoja negativno je utjecao na prodaju na nekim tržištima u nastajanju na Srednjem Istoku i u Latinskoj Americi. Dodatno, prodaja u Europi pala je prvenstveno zbog završetka projekata pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom u 2015. godini. Prodaja u ovom području u Sjevernoj Americi i Jugoistočnoj Aziji je porasla, a brzi tempo 4G implementacija u Središnjoj Kini se nastavlja. Prihodi od intelektualnog vlasništva su porasli u odnosu na isto razdoblje prošle godine, ponajviše zbog potpisanih ugovora koji su uključivali neke jednokratne stavke. Prodaja softvera u području IP i jezgrenih mreža je pala.

Prodaja u području Globalnih usluga je pala u odnosu na isto razdoblje prošle godine ponajviše zbog smanjenih aktivnosti u području razvoja mreža u Europi i Latinskoj Americi. Profesionalne usluge su bile stabilne uz rast u Savjetodavnim uslugama i sistemskoj integraciji pod utjecajem transformacijskih projekata i stabilne prodaje u području usluga upravljanja uz 21 ugovor potpisan u ovom tromjesečju.

Prodaja u Rješenjima podrške povećana je u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog viših prihoda od intelektualnog vlasništva. Temeljna potražnja ostaje snažna u području OSS-a i BSS-a. S porastom podataka te povećanim fokusom na doživljaj korisnika operatori sve više transformiraju njihova OSS i BSS rješenja.
 
Profitabilnost

Bruto marža smanjena je unatoč višim prihodima od intelektualnog vlasništva. Glavni razlozi za to bile su niže marže u Globalnim uslugama, veći udio projekata pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom u nekim dijelovima Azije i slabija prodaja softvera u području IP i jezgrenih mreža. Operativna marža porasla je u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na 6.7% (4.0%) zbog smanjenih troškova poslovanja i pozitivnih tečajnih razlika.
U segmentu Mreža operativna marža poboljšana je zbog veće profitabilnosti u segmentu Radijskih mreža zahvaljujući rastu prihoda od intelektualnog vlasništva. Globalne usluge imale su izazovno tromjesečje djelomično zbog smanjenih aktivnosti u projektima pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom, što je privremeno dovelo do većih gubitaka u području razvoja mreža. Osim toga, marža Profesionalnih usluga smanjena je s obzirom na to da je niz transformacijskih projekata sistemske integracije u početnoj fazi.
 
Novčani tok

Tromjesečje smo završili negativnim novčanim tokom iz operativnih aktivnosti u iznosu od -261 milijuna eura, što je značajno poboljšanje u odnosu na prethodnu godinu. Budući da se novčani tok mijenja među tromjesečjima, potrebno ga je sagledati na cjelogodišnjoj osnovi. Naša ciljna vrijednost od 70% u području konverzije novca i dalje stoji.
 
Fokus u 2016. godini

Prilikom objave rezultata na kraju 2015. godine naveli smo tri područja na koja se treba usredotočiti u 2016. godini. Prvo se područje odnosi na naše temeljno poslovanje u kojemu ćemo iskoristiti poslovne prilike u 4G te dodatno proširiti svoje vodstvo u 5G području. Na Mobile World Congressu (MWC) održanom u ožujku u Barceloni, predstavili smo svoje vodstvo u 5G području, s tehničke i komercijalne strane, uz 21 ugovor s kupcima te suradnjom s drugim kompanijama i znanstveno-istraživačkom zajednicom.

Drugo područje fokusa za 2016. godinu odnosi se na poboljšanje profitabilnosti u ciljanim područjima rasta. Prodaja u tim područjima porasla je uglavnom na temelju profesionalnih usluga. I dalje ćemo biti snažno usredotočeni na prodaju softvera i poslovanja s postojećim kupcima radi povećanja profitabilnosti.
Treće područje fokusa za 2016. godinu odnosi se na povećanje troškovne učinkovitosti kako bismo ostali konkurentni na cijelom području našeg poslovanja.

Program globalne troškovne učinkovitosti napreduje prema planu te je pridonio uštedom od 54 milijuna eura u troškovima poslovanja u ovom tromjesečju. Uvjereni smo da možemo dostići godišnju neto uštedu od 980 milijuna eura tijekom 2017. godine u usporedbi s 2014. godinom.

Uz program globalne troškovne učinkovitosti, u ovom smo tromjesečju počeli poduzimati i dodatne mjere. Stoga prilagođavamo svoje poslovanje trenutačnom opsegu projekata za pokrivanje mobilnim širokopojasnim pristupom, što ponajprije utječe na isporuku usluga. Dodatne mjere odražavaju se u povećanju procijenjenog iznosa troškova restrukturiranja u 2016. godini.

Brža transformacija korporacije s ciljem većeg rasta i profitabilnosti

Hans Vestberg je danas najavio bržu transformaciju korporacije s ciljem većeg rasta i profitabilnosti. Riječ je o nizu organizacijskih i strukturnih promjena s ciljem veće efikasnosti u provedbi strategije usmjerene na ove ciljeve. Proteklih godina Ericsson je poduzeo niz ključnih strateških odluka da bi stvorio nova područja prihoda i postigao veću učinkovitost u temeljnom poslovanju. Ovo je uključivalo i izlazak iz poslovanja u području mobilnih uređaja i modema, unaprijeđenu strategiju partnerstva u IP području te investicije u izgradnju ciljanih područja rasta sa snažnim fokusom na softver i profesionalne usluge.

H.Vestberg kaže: "Nismo zadovoljni s našim ukupnim rastom i razvojem profitabilnosti u zadnjih nekoliko godina. Poduzet ćemo daljnje korake na ubrzavanju provedbe strategije s ciljem veće učinkovitosti i rasta u cijeloj kompaniji. Stvorit ćemo efikasnu organizaciju usredotočeniju na konkretne ciljeve kako bismo odgovorili na potrebe različitih segmenata kupaca i brže osvojili prilike na tržištu. S obzirom da će 5G, Internet stvari i Oblak biti pokretači nove faze industrijskog razvoja, pravo je vrijeme za ove promjene.“

Provedba kompanijske strategije bit će ojačana organizacijskom strukturom usklađenom s tipom kupca i tipom poslovanja. Nova struktura će imati pet poslovnih jedinica te jednu posvećenu grupi kupaca u području Industrije i društva, u skladu s fokusom kompanije na temeljno poslovanje, ciljana područja rasta te troškove i učinkovitost.
Nova struktura Grupe optimizirana je s ciljem veće vrijednosti za kupce uz poslovne jedinice koje imaju punu odgovornost za poslovne rezultate te posjeduju vještine „s kraja na kraj“. Regije će biti odraz novih poslovnih jedinica s fokusom na prodaju i kvalitetu isporuke. Ovo će biti nadopunjeno snažnijim globalnim funkcijama s mogućnošću skalabilnosti u određenim područjima. Nova će organizacija stupiti na snagu s 1. srpnja 2016. U skladu s navedenom transformacijom organizacije doći će i do promjena u izvršnom poslovodstvu Ericssona.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

 


Više informacija:


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


  Na vrh stranice