Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom tromjesečju 2016. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati


Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: „Poslovni rezultati u prvom tromjesečju 2016. godine pokazuju nastavak stabilnog poslovanja. Prihodi od prodaje veći su 7 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. I dalje bilježimo značajan porast prihoda od aktivnosti na Ericssonovu tržištu zahvaljujući širenju poslova i dobivanju novih odgovornosti, čime je neutraliziran pad prihoda na ostalim tržištima. Prihodi od istraživačko-razvojnih aktivnosti i prodaje usluga na Ericssonovu tržištu, uključujući i upravljane usluge, čine 64,2 posto ukupnih prihoda. Nastavili smo proces zapošljavanja pa smo tijekom prvog tromjesečja u Ericsson Nikola Tesla Grupi zaposlili 53 stručnjaka koji rade na poslovima i projektima realizacije strategije umreženog društva.

Nepovoljna gospodarska situacija na domaćem i stranim tržištima, odgađanje i oprezan pristup kupaca kapitalnim investicijama i dalje nam značajno otežavaju poslovanje. Upravo iz tih razloga na tržištima Jugoistočne Europe i domaćem tržištu bilježimo pad prihoda od prodaje. Dodatni izazov za naše poslovanje je jaka konkurencija te konsolidacija i centralizacija nabavnih procesa naših globalnih kupaca odnosno operatora. 

Unatoč zahtjevnom poslovnom okruženju, na tržištu Zajednice Neovisnih Država otvaraju se nove poslovne prilike u operatorskom segmentu i segmentu e-zdravstva. Istaknula bih da smo tijekom prvog tromjesečja ugovorili nove poslove vezane za izgradnju LTE mreže s našim kupcem moldovskim operatorom Interdnjestrecom-om (IDC) i novim kupcem armenskim operatorom Ucomom. Tijekom prvog tromjesečja uspješno je završena implementacija  nacionalnog sustava eZdravstva u Armeniji.

Gotovo svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja u prvom tromjesečju 2016. godine. Operativna dobit bilježi porast od 20,6 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 29,2 milijuna kuna, dok je neto dobit porasla 12,3 posto i iznosi 28,2 milijuna kuna. Zbog promjena u asortimanu prodanih proizvoda i usluga, bruto marža neznatno je niža u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Naša neprekidna usmjerenost na troškovnu učinkovitost donosi solidne uštede. Prodajni i administrativni troškovi smanjeni su za 10,9 posto, što je utjecalo na porast operativne dobiti. Ukupna novčana sredstva, uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu iznose 250,2 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 31 dan. U skladu s očekivanjima, ostvaren je negativan novčani tok iz poslovnih aktivnosti u iznosu od 25,3 milijuna kuna, uglavnom zbog isplate varijabilne nagrade zaposlenicima i manjeg priljeva od kupaca. S obzirom na kvartalnu volatilnost, novčani tok treba pratiti na godišnjoj razini. Tijekom sljedećih kvartala očekujemo povratak na pozitivnu stopu konverzije novca.

Kompanija nastavlja partnersku suradnju sa sveučilištima i znanstvenim institucijama kroz realizaciju zajedničkih projekata od kojih su neki financirani sredstvima Europske unije. U prvom kvartalu završena su dva projekta sufinancirana sredstvima Europske unije iz Operativnog programa „Regionalna konkurentnost 2007.-2013.“ u okviru natječaja RC.2.2.08 „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“. Oba projekta, ukupne vrijednosti gotovo 11 milijuna kuna trajala su po 16 mjeseci tijekom kojih su sudionici projekata pokazali kako učinkovita kolaboracija znanstveno-istraživačke zajednice i gospodarstva može dati kreativne i korisne rezultate.

U skladu s našom strategijom, usmjereni smo na jačanje prodaje u temeljnom poslovanju (radijske pristupne, jezgrene i prijenosne mreže te telekom usluge) i ciljanim područjima rasta (IP mreže, Oblak, TV i mediji, Operativni sustavi podrške, Poslovni sustavi podrške i segmentu Industrije i društvo - zdravstvo, javna sigurnost, transport, javna poduzeća). Na nedavno održanom Mobile World Congressu (MWC) u Barceloni Ericsson je predstavio nova rješenja koja su nositelji digitalne transformacije u umreženom društvu i time pokazao tehnološko vodstvo u 5G tehnologiji i internetu stvari (IoT). Istaknula bih da su i ove godine naši stručnjaci značajno doprinijeli predstavljenim rješenjima. Posebno nas raduje da je u Barceloni prezentiran HDS 8000, Hyperscale Datacenter System, najmoderniji skalabilni sustav za podatkovne centre baziran na Oblaku koji je razvijen, integriran i testiran u našem razvojno-istraživačkom centru u Zagrebu i Splitu. Nadalje, u suradnji s našim partnerom Deutsche Telekomom prikazano je najmodernije rješenje virtualizacije korisničke opreme (CPE) koje omogućuje napredne usluge u Oblaku kao i potpuno nove poslovne modele.

Ubrzane tehnološke promjene i potrebe korisnika zahtIjevaju kontinuirane transformacije i prilagodbe kako nas tako i naših kupaca. Ovi procesi se dodatno ubrzavaju uvođenjem 5G tehnologije, Internet stvari i Oblaka koji su pokretači nove faze industrijskog razvoja. U cilju efikasnije provedbe strategije umreženog društva, osiguranja poslovnog rasta i profitabilnosti Ericsson je najavio niz organizacijskih i strukturnih promjena. Naša će kompanija, kao dio globalnog Ericssona, nastaviti provedbu transformacijskih procesa kako bi odgovorili na potrebe različitih poslovnih segmenata i tržišta te osigurali daljnji razvoj poslovanja i ostali konkurentni.“
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice