Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Investitori


Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u sjedištu Društva, Krapinska 45, Zagreb, u utorak, 31 svibnja 2016. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 89.430.800,00 kuna dioničkog kapitala, odnosno 67,32% ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Uz nazočnost javnog bilježnika, Skupštinu je vodila Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva.

Gordana KovačevićUz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Roland Nordgren, predsjednik Nadzornog odbora Društva te članovi Ignac Lovrek, Vidar Mohammar, Dubravko Radošević i Zvonimir Jelić. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Tomas Malm.

O poslovnim rezultatima u 2015. te strategiji, izgledima i ostvarenjima u 2016. nazočnim dioničarima govorila je Gordana Kovačević, direktorica Društva. Direktor Financija Patrik Wahlgren dioničarima je prezentirao financijske rezultate i ključne financijske pokazatelje koje je Društvo ostvarilo u 2015. godini. Pozitivno mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o poslovanju Društva u 2015. pročitao je predstavnik revizora Slaven Kartelo, a član i predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru Zvonimir Jelić pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2015.

SudioniciU skladu sa objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće
Odluke:

Ad 5.
Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2015. godini.

Ad 6.
Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 80 kuna po dionici, odnosno ukupno 100 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2014. godine, ostalih rezervi osim rezervi raspoređenih za trezorske dionice te dijela dobitka ostvarenog u financijskoj godini 2015.

Dividenda će se isplatiti 17. lipnja 2016. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 06. lipnja 2016. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 3. lipnja 2016. godine (ex date).

Dobitak Društva za financijsku godinu 2015. u iznosu od 89.640.412,24 kn rasporedit će se za isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka, a ostatak u zadržanu dobit.

Glavna skupštinaAd 7.
Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2015. godini.

Ad 8.
Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2015. godini.

Ad 9.
Članak 37. Statuta mijenja se i glasi: „Podaci i priopćenja Društva za koje je to propisano zakonom ili predviđeno ovim Statutom objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar i na internet stranicama Društva.“

Ad 10.
Istekom mandata člana Nadzornog odbora, g. Klas Ronald Nordgren, Potpredsjednik i korporacijski menadžer za Prodaju i marketing, OIB: 91050806102, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, ponovno se izabire na još jedno mandatno razdoblje.

Ad 11.
Za revizora poslovanja u 2016. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice