Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u drugom tromjesečju 2016. godine.

  Kategorije: Poslovni rezultati


Korporacija Ericsson objavila je danas rezultate za drugo tromjesečje.

Financijski naglasci
  • Prodaja u drugom tromjesečju smanjena je za 11% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke, smanjena je za 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja u području mobilnog širokopojasnog pristupa nastavila je padati posebno na tržištima sa slabim makro-ekonomskim okruženjem.
  • Prodaja je porasla u Jugoistočnoj Aziji i Oceaniji. Prodaja rješenja za 4G u Središnjoj Kini te prodaja u segmentu Mreža u Sjevernoj Americi je stabilna.
  • Očekuje se da će trenutni trendovi u prodaji i poslovnom miksu prevladavati i u drugoj polovini godine.
  • Bruto marža smanjena je na 32,3% (33,2% u istom razdoblju prošle godine) uglavnom zbog većeg udjela projekata pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom s nižim maržama na hardveru, te većeg udjela usluga.
  • Operativna marža smanjena je na 5,1% (5,9%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog negativnih revalorizacijskih učinaka ugovora o zaštiti od valutnih rizika i manje bruto marže, što je djelomično neutralizirano manjim operativnim troškovima i troškovima restrukturiranja. 
  • Pokrenute su daljnje akcije kako bi se smanjili troškovi, ciljajući novu godišnju stopu operativnih troškova, isključujući troškove restrukturiranja, od 5,6 milijardi eura u drugoj polovici 2017. godine.
  • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -74 milijuna eura (329 milijuna eura). Novčani tok od poslovnih aktivnosti za prvih šest mjeseci iznosi -329 milijuna eura
    (-297 milijuna eura). Cilj vezan uz godišnju stopu konverzije novca i dalje ostaje viši od 70%.

Komentar predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson:  

„Negativni trendovi u industriji iz prvog tromjesečja intenzivirali su se i odrazili na potražnju za mobilnim širokopojasnim pristupom, posebno na tržištima sa slabim makro-ekonomskim okruženjem. Naše aktivnosti smanjenja troškova, koje su u tijeku, daju rezultate. Osim toga, imajući u vidu razvoj tržišta, rukovodstvo je, uz potporu upravnog odbora, započelo opsežne aktivnosti za dodatno smanjenje troškova. 
 
Poslovanje
 
Prodaja je pala za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke pala je za 7%. Prodaja u području mobilnog širokopojasnog pristupa nastavila je padati, posebno na tržištima sa slabim makroekonomskim okruženjem poput Brazila, Rusije i Bliskog Istoka. Završetak projekata mobilnog širokopojasnog pristupa u 2015. u Europi i dalje negativno utječe na rast prodaje u usporedbi s istim razdobljem prošle godine. Prodaja 4G u Središnjoj Kini je stabilna u usporedbi s istim razdobljem prošle godine jer je nastavljen brz tempo puštanja u rad.
U segmentu Mreža prodaja u Sjevernoj Americi je bila stabilna u usporedbi s istim razdobljem prošle godine zahvaljujući nastavku investiranja u kapacitete za mobilni širokopojasni pristup. Prodaja u području Globalnih usluga pala je u Sjevernoj Americi jer su aktivnosti u području Profesionalnih usluga smanjene.
Tranzicija s 3G na 4G nastavljena je prvenstveno u dijelovima Azije što je doprinijelo solidnom rastu prodaje u regiji Jugoistočna Azija i Oceanija.
Prodaja u ciljanim područjima rasta iznosila je 20% od ukupne prodaje i porasla je za 5% u ovom tromjesečju uzimajući u obzir fiksnu valutu. Nastavljamo se fokusirati na povećanje prodaje softvera i udjela uhodanog poslovanja kako bi poboljšali profitabilnost.
Kroz naše strateško partnerstvo s Cisco-m otvoreno nam je više od 200 poslovnih prilika u svim dijelovima svijeta. Do sada je sklopljeno više od 30 ugovora što je dobar početak za ostvarenje prodajnog cilja od 1 milijarde USD u 2018.
Očekuje se da će trenutni trendovi u prodaji i poslovnom miksu prevladavati i u drugoj polovini godine.
 
Profitabilnost
 
Poduzete su mjere za vraćanje profitabilnosti u području Globalnih usluga, prvenstveno u smislu svođenja poslovanja vezanog uz isporuke usluga na odgovarajuću mjeru. Gubici u području razvoja mreža značajno su smanjeni i operativna marža za Profesionalne usluge, bez troškova restrukturiranja, postepeno je porasla na 10% u ovom tromjesečju.
Na poslovanje u području Mreža utječe manja prodaja i povećan udio poslovanja u području mrežne pokrivenosti s nižom maržom na hardver. Pad marže za Rješenja podrške u većem je dijelu uzrokovan manjom prodajom OSS i BSS softvera.
Profitabilnost se uzastopno smanjivala, uglavnom zbog nižih prihoda od licenciranja intelektualnih prava.  Prihodi od intelektualnog vlasništva u tromjesečju iznosili su 233,3 milijuna eura, u skladu s trenutnim  portfeljem ugovora za licenciranje prava intelektualnog vlasništva. Prihodi u prvom tromjesečju 2016. iznosili su 402,9 milijuna eura i uključivali su određene jednokratne stavke.
Nastavljamo provođenje aktivnosti usmjerenih na smanjenje troškova. Operativni troškovi, isključujući troškove restrukturiranja, smanjeni su za 222,6 milijuna eura na 1,48 (1,71) milijardi eura u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uglavnom kao rezultat aktivnosti vezanih uz smanjenje troškova na globalnoj razini i programa učinkovitosti. 
 
Aktivnosti za daljnje smanjenje troškova
 
Kao odgovor na smanjene investicije u mobilni širokopojasni pristup pokrenut je niz značajnih aktivnosti, s ciljem dodatnog poboljšanja učinkovitosti i smanjenja troškova.
Program vezan uz troškove i učinkovitost koji je usmjeren na uštedu od 954 milijuna eura tijekom 2017. godine napreduje prema planu. Dodatno, smanjit ćemo istraživačko razvojne investicije u području IP-a i povećati učinkovitosti zahvaljujući novoj kompanijskoj strukturi. Očekuje se kako će ove aktivnosti zajedno smanjiti godišnju stopu operativnih troškova, ne uzimajući u obzir troškove restrukturiranja, na 5,6 milijardi eura u drugoj polovini 2017. godine. Ovo treba usporediti sa 6,7 milijardi eura za ukupnu 2014. godinu, što odgovara dvostrukim prethodno ciljanim uštedama na operativnim troškovima.  
Nova kompanijska struktura implementirana je 1. srpnja, kako bi ubrzali provođenje strategije i bolje se uskladili s načinom rada naših kupaca te povećali kompletnu odgovornost prema vlasnicima poslovanja. Nova struktura također će podržavati smanjenje troškova i poboljšanje učinkovitosti, uključujući uklanjanje postojećeg dupliciranja tijekom razvoja proizvoda.
Uzimajući u obzir trenutne trendove u industriji, intenzivirat ćemo naše aktivnosti kako bismo smanjili troškove prodaje i prilagodili naše operacije slabijem tržištu mobilnog širokopojasnog pristupa.
Usredotočit ćemo se na održavanje jake razine neto novčanih sredstava, putem strukturalnih poboljšanja u obrtnom kapitalu i profitabilnosti. Dodatno, razina kapitalnih troškova smanjit će se budući da su investicije u globalne ICT centre dostigle svoj vrhunac.
Naša strategija Umreženog društva obuhvaća tri ključna elementa: korištenje naše instalirane baze, ulaganje u ciljana područja rasta kako bi ostvarili održivi profitabilan rast i stvaranje snažnog novčanog toka koji će omogućiti dugoročna ulaganja i osigurati solidnu bilancu stanja. Digitalizacija stvara nove mogućnosti i za postojeće i za nove kupce, i uvjeren sam kako će naša strategija i aktivnosti koje sada poduzmemo stvoriti buduću vrijednost za naše dioničare."
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


  Na vrh stranice