Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u trećem tromjesečju 2016. godine.

  Kategorije: Poslovni rezultati


Komentar predsjednika i generalnog direktora Ericssona: „Negativni trendovi u industriji iz prve polovice 2016. godine se daljnje ubrzavaju utječući na rezultate trećeg tromjesečja 2016. godine, ponajviše u segmentu mobilnog širokopojasnog pristupa. Pad prodaje, u području pokrivanja i povećanja kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, posebice je snažan na tržištima sa slabim makroekonomskim razvojem. Dodatno, prodaja u području kapaciteta je u Europi bila slabija nego prethodne godine. Bruto marža je pala u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na temelju slabije prodaje u području kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, većeg udjela usluga i slabije prodaje u segmentu mreža.“

Financijski naglasci

  • Third quarter report 2016Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke, smanjena je za 14% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajviše pod utjecajem slabijeg razvoja u području mreža gdje je prodaja pala 19%.
  • Negativni trendovi u industriji iz prve polovice 2016. godine, uz slabiju potražnju za mobilnim širokopojasnim pristupom, pogotovo na tržištima sa slabijim makroekonomskim  okruženjem, se dodatno ubrzavaju.
  • Bruto marža je pala na 28.3% (33.9%) zbog manje prodaje u području mreža i mobilnog širokopojasnog kapaciteta, većeg udjela prodaje usluga i manje prodaje u području mreža.
  • Operativna marža pala je na 0.7% (8.6%), zbog manje bruto marže i manje prodaje, što je djelomično neutralizirano manjim operativnim troškovima.
  • Trenutačni trendovi u industriji pokazuju nešto slabiji sezonski rast prodaje od uobičajenog između trećeg i četvrtog tromjesečja. Dodatno, obnova ugovora u području usluga upravljanja u Sjevernoj Americi, sa smanjenim opsegom, negativno će utjecati na prodaju. Predviđa se da će trenutačni poslovni miks u kojem prevladava prodaja vezana uz pokrivanje i povećanje kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, prevladavati kratkoročno.
  • Program vezan uz troškove i učinkovitost ide prema planu. Daljnje kratkoročne mjere, uglavnom kako bi se smanjio trošak prodaje, se provode kako bi prilagodili poslovanje slabijoj potražnji za mobilnim širokopojasnim pristupom.
  • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -238,8 (166,1) milijuna eura. Operativne i strukturne mjere se poduzimaju za poboljšanje novčanog toka u kratkom i dugom roku.


Komentar predsjednika i generalnog direktora Ericssona
 
Negativni trendovi u industriji iz prve polovice 2016. godine se daljnje ubrzavaju utječući na rezultate trećeg tromjesečja 2016. godine, ponajviše u segmentu mobilnog širokopojasnog pristupa. Pad prodaje, u području pokrivanja i povećanja kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, posebice je snažan na tržištima sa slabim makroekonomskim razvojem. Dodatno, prodaja u području kapaciteta je u Europi bila slabija nego prethodne godine. Bruto marža je pala u odnosu na isto razdoblje prošle godine, na temelju slabije prodaje u području kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, većeg udjela usluga i slabije prodaje u segmentu mreža.
 
Poslovanje
U prvoj polovici 2016. godine, na niz važnih tržišta, regije poput Latinske Amerike, Srednjeg Istoka i Podsaharske Afrike, utjecalo je slabo makro-ekonomsko okruženje. Ovaj se negativni razvoj ubrzao u trećem tromjesečju te negativno utjecao na prodaju u području pokrivanja i povećanja kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa na ovim tržištima. Dodatno, prodaja u području kapaciteta je u Europi bila slabija nego prethodne godine. Sve navedeno dovelo je do značajnog odstupanja od onoga što je Ericsson predviđao i objavio vezano uz izvještaj o drugom tromjesečju te je rezultiralo ranijom objavom preliminarnih rezultata vezanim uz prodaju i marže 12. listopada 2016. godine.
 
Prodaja i prodaja za usporedne stavke, prilagođena za tečajne razlike, manja je 14% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, uz posebice slabu prodaju na kraju tromjesečja. Ovo pokazuje ubrzavanje negativnih trendova u prodaju u usporedbi s drugim tromjesečjem kada je pad prodaje za usporedne stavke, prilagođene za tečajne razlike iznosio 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Do pada je ponajviše došlo zbog područja mreža u kojem je prodaja daljnje pogoršana, s pada od 14% u drugom tromjesečju na pad od 19% u trećem kvartalu.
Sukladno predviđanjima, prodaja u Sjevernoj Americi je pala, ponajviše zbog niže prodaje u profesionalnim uslugama. Dodatno, jedan kupac je nastavio smanjivati investiranje u mobilni širokopojasni pristup. Prodaja u Središnjoj Kini pala je 7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine ponajviše zbog manje prodaje u području 3G, dok su u području 4G nastavljene snažne aktivnosti. U Indiji je odgađanje dodjele spektra vodilo do novog slabog tromjesečja. Prelazak s 3G na 4G sustave nastavlja doprinositi rastu prodaje u Regiji Jugoistočna Azija i Oceanija.
Prodaja u ciljanim područjima pokazala je otpornost i porasla 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, pod utjecaje oblaka, IP-a i usluga povezanih s sustavima operativne i poslovne podrške (OSS i BSS). Sveukupno, ciljana područja rasta sada iznose 21% prodaje Grupe. Strateško partnerstvo sa Ciscom dosada je donijelo više od 60 ugovora.
Trenutačni trendovi u industriji pokazuju nešto slabiji sezonski rast prodaje od uobičajenog  između trećeg i četvrtog tromjesečja. Uz to će i obnovljeni ugovor smanjenog opsega u području usluga upravljanja u Sjevernoj Americi negativno utjecati na prodaju. Predviđa se da će trenutačni poslovni mix u kojem prevladava prodaja vezana uz pokrivanje i povećanje kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, prevladavati kratkoročno. 
 
Profitabilnost
Operativna dobit je pala na 31,2 (530,1) milijuna eura na temelju niže prodaje u području mreža te niže bruto marže. Pozitivni utjecaj programa vezanog uz troškove i učinkovitost nije neutralizirao oštar pad bruto dobiti.
Bruto marža pala je na 28% (34%) na temelju manje prodaje u području kapaciteta mobilnog širokopojasnog pristupa, većeg udjela prodaje usluga i niže prodaje u području mreža.
Prihodi od prava intelektualnog vlasništva manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine te su malo smanjeni u odnosu na prošlo tromjesečje. Prihodi od prava intelektualnog vlasništva u ovom tromjesečju predstavljaju aktualni portfelj ugovora u ovom području.
 
Smanjenje troškova s ciljem osiguravanja otpornosti na negativne utjecaje i konkurentnosti
Program smanjenja troškova i veće učinkovitosti iniciran je u studenom 2014. godine te je proširen u drugom tromjesečju 2016. godine. Poduzimamo aktivnosti u svim područjima ovog programa. Aktivnosti u ovom tromjesečju su uključivale smanjivanje broja zaposlenika u Švedskoj, SAD, Finskoj, Španjolskoj i UK. Napredujemo prema cilju smanjivanja godišnjih operativnih troškova, isključujući troškove restrukturiranja, na 5,51 milijardi eura u drugoj polovici 2017 godine.
Poduzet ćemo daljnje kratkoročne aktivnosti kako bi smanjili trošak prodaje, s ciljem prilagođavanja našeg poslovanja slabijoj potražni za mobilnim širokopojasnim pristupom
 
Novčani tok
Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -238,8 milijuna eura u trećem tromjesečju, uglavnom zbog manjih obveza prema dobavljačima uslijed smanjene potražnje. Budući da je novčani tok volatilan između tromjesečja treba ga promatrati na razini cijele godine. Proveli smo operativne i strukturne mjere za poboljšanje novčanog toka i kratkoročno i dugoročno. Neto novac na kraju tromjesečja iznosi 1,69 milijardi eura.
 
Kako ćemo provoditi našu strategiju?
U sredini smo procesa značajne transformacije kompanije. Dodatno, brzi razvoj tehnologije, pomicanje zahtjeva kupaca i spajanje IT, medija i telekomunikacija predstavljaju istovremeno i izazove i mogućnosti.
Naš trenutačni fokus je na brzini i fino podešenoj izvedbi, podržanoj novom kompanijskom strukturom dizajniranom za učinkovitost i djelotvornost. Ukratko, naša strategija temelji se na tri ključna elementa: učinkovitost i skalabilnost našeg temeljnog poslovanja, ulaganja u novu bazu prihoda te snažno generiranje novčanog toka. Uz  smanjenje troškova, moramo osigurati liderstvo na širem 5G tržištu koje je u nastajanju- od tehnologije do novih poslovnih modela i usluga - što nam omogućuje da budemo jak poslovni partner postojećim i novim kupcima.
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


  Na vrh stranice