Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u prvom tromjesečju 2017. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati


Komentar predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson Börjea Ekholma: „Naši rezultati ostali su nezadovoljavajući i u prvom tromjesečju. Segment Mreža ostvario je solidne rezultate unatoč slabijoj prodaji, a gubici u segmentima IT i oblak i Mediji znatno su porasli. U tromjesečju je najavljena fokusirana poslovna strategija i novo izvršno rukovodstvo. Prvi prioritet je povećanje profitabilnosti te poduzimanje mjera za revitalizaciju tehnološkog i tržišnog vodstva.“

FINANCIJSKI NAGLASCI 
 
First quarter report 2017Prodaja u tromjesečju smanjena je za 11 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja, prilagođena za tečajne razlike, smanjena je za 16 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine djelomično zbog nižih prihoda od intelektualnog vlasništva, koji su iznosili 209 (397) milijuna eura.

 • Sukladno s najavom od 28. ožujka 2017., tijekom tromjesečja napravljene su rezervacije i usklađenja povezani s određenim ugovorima s kupcima u iznosu od -877 milijuna eura, otpis imovine u iznosu od -345 milijuna eura i troškovi restrukturiranja od -177 milijuna eura.
 • Bruto marža iznosi 13,9 %. Prilagođena bruto marža smanjena je na 30,5 % (33,9 %) uglavnom zbog nižih prihoda od intelektualnog vlasništva.
 • Operativna dobit iznosi -1,28 milijardi eura. Prilagođena operativna dobit smanjena je na 115 (428) milijuna eura zbog slabije prodaje i niže bruto marže.
 • U segmentu Mreža operativna marža smanjena je za 2 %. Prilagođena operativna marža u segmentu Mreža bila je solidna s 12 % unatoč slabijoj prodaji, uključujući smanjene prihode od intelektualnog vlasništva.
 • Operativna dobit u segmentu IT i oblak iznosi -940 milijuna eura. Prilagođena operativna dobit za segment IT i oblak negativno se razvijala u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uz povećane gubitke. Pokrenute su mjere za poboljšanje rezultata.
 • Operativna dobit segmenta Mediji iznosi -292 milijuna eura. Prilagođena operativna dobit znatno je smanjena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Istražuju se strateške mogućnosti.
 • Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi -157 (-251) milijuna eura.


Komentar predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson Börjea Ekholma

Naši rezultati ostali su nezadovoljavajući i u prvom tromjesečju. Segment Mreža ostvario je solidne rezultate unatoč slabijoj prodaji, a gubici u segmentima IT i oblak i Mediji znatno su porasli. U tromjesečju je najavljena fokusirana poslovna strategija i novo izvršno rukovodstvo. Prvi prioritet je povećanje profitabilnosti te poduzimanje mjera za revitalizaciju tehnološkog i tržišnog vodstva.

Prodaja u tromjesečju smanjena je za 11 %. Operativna dobit iznosi -1,28 milijardi eura nakon rezervacija, otpisa i troškova restrukturiranja u iznosu od -1,4 milijarde eura. Ne uzimajući u obzir te stavke, operativna dobit iznosi 115 milijuna eura.
Unatoč slabijoj prodaji u segmentu Mreža ostvarili smo solidne rezultate. Prodaja je slabija u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog nižih ulaganja na određenim tržištima, nižih prihoda od intelektualnog vlasništva i obnovljenog ugovora u području usluga upravljanja sa smanjenim opsegom u Sjevernoj Americi. Prilagođena operativna marža segmenta Mreža dosljedno se popravlja, zahvaljujući poslovnom miksu i konkurentnijem portfelju. Nova Ericssonova platforma za radijski sustav nakon nekoliko godina pada pridonijela je povećanju profitabilnosti te učvrstila položaj na tržištu.
Segment IT i oblak i dalje ostvaruje gubitke koji su ovoga puta i znatno povećani. Segment IT i oblak i dalje je strateško područje za Ericsson jer će naši kupci digitalizirati svoje poslovanje i ulagati u arhitekturu buduće mreže na temelju softverski definirane logike. Međutim, naši rezultati u tom području nisu prihvatljivi, a novo izvršno rukovodstvo poduzima mjere za poboljšanje poslovanja u tom području. Mjere obuhvaćaju ubrzavanje uvođenja novih proizvoda, pojednostavljenje organizacije usluga i smanjenje opsega ugovora. I dalje ćemo prodavati potpuna rješenja u telekomunikacijskim jezgrenim mrežama, OSS-u i BSS-u, uključujući hardver, softver i usluge. No, tražimo alternativna rješenja za naše poslovanje u hardverskom dijelu infrastrukture za IT oblak kako bismo mogli ponuditi konkurentna rješenja našim kupcima. Konkretan napredak u pogledu profitabilnosti očekuje se tijekom 2018. godine.

Ubrzani gubici u segmentu Medija uzrokovani su bržim padom prodaje postojećih proizvoda nego što je bilo očekivano, što nije kompenzirano rastom u novom portfelju. Nastavljamo razvijati naša rješenja za medije, ali i istražujemo strateške mogućnosti za segment Medija kako bismo mu omogućili rast i uspjeh u medijskom okruženju koje se razvija.

Od ukupnih prilagodbi u iznosu od -1,4 milijardi eura, otpisi iznose -345 milijuna eura, a troškovi restrukturiranja -177 milijuna eura. Zbog negativnog razvoja događanja u vezi s određenim ugovorima s kupcima krajem tromjesečja, napravljene su rezervacije i prilagodbe u iznosu od -877 milijuna eura te se procjenjuje da će 606 milijuna eura od tog ukupnog iznosa negativno utjecati na novčani tok tijekom nekoliko godina.

Rezervacije i prilagodbe u iznosu od -877 milijuna eura čine sljedeće stavke: Namirenja kupaca i revalorizacija diskonta za kupce zbog nižega predviđenog broja kupaca smanjili su neto prodaju za 146 milijuna eura. Operativni troškovi smanjeni su za 157 milijuna eura zbog ponovne procjene vrijednosti potraživanja od kupaca. Preostalih 574 milijuna eura predstavljaju rezervacije za dodatne troškove projekta, uglavnom u vezi s određenim transformacijskim projektima u segmentu IT i oblak, a zbog nedavnih negativnih razvoja događanja ne očekuje se da će biti pokrivene prihodima od budućeg projekta.

U svjetlu trenutačnog tržišnog okruženja i položaja kompanije, primjenjujemo razumniji pristup ocjenjivanju izloženosti riziku. Utvrdili smo određene velike, složene transformacijske projekte s izazovima za profitabilnost i višim inherentnim rizicima te smo odlučni ublažiti takve rizike.

Dana 28. ožujka 2017. predstavili smo fokusiraniju poslovnu strategiju i novo izvršno rukovodstvo. Novom se strategijom želi revitalizirati tehnološko i tržišno vodstvo, povećati profitabilnost grupe i omogućiti uspjeh naših kupaca.

Strategija se temelji na preraspodjeli sredstava i ulaganjima u temeljna područja portfelja, čime se u cijelosti iskorištava potencijal tehnologije 5G, interneta stvari (IoT) i oblaka. Osim toga, promijenit ćemo usmjerenost područja usluga upravljanja i razvoja mreža kako bismo povećali profitabilnost. Očekuje se da će rješavanje izazova poslovanja u području usluga upravljanja i optimizacija ponude u području razvoja mreža negativno utjecati na cjelogodišnju prodaju za najviše 1,04 milijardi eura do 2019.
Nismo zadovoljni s troškovnom strukturom kompanije, a postojećim programom troškovne učinkovitosti ne postižu se dovoljno dobri rezultati. Na temelju trenutačne profitabilnosti uložit ćemo više napora u smanjenje troškova, usmjeravajući se na strukturne promjene kako bi se ostvarila veća učinkovitost i povećala troškovna konkurentnost. Cilj nam je premašiti ranije ambicije. Međutim, trebamo povećati ulaganja u određena temeljna područja kako bismo razvili naš portfelj proizvoda, što privremeno može povećati troškove.

Očekuje se da će fokusiranija poslovna strategija dovesti do znatno povećane profitabilnosti već 2018. Smatramo da nakon 2018. možemo barem udvostručiti temeljnu operativnu maržu iz 2016.

Pretpostavke za daljnje poslovanje

 • Očekuje se da će industrijski trendovi i kombinacija poslovanja u mobilnom širokopojasnom pristupu od 2016. prevladati tijekom 2017.
 • Očekuje se da će se 2017. tržište opreme za radijsku pristupnu mrežu u američkim dolarima smanjiti za od 2 % do 6 %.
 • Obnovljeni ugovor o upravljanim uslugama sa smanjenim opsegom u Sjevernoj Americi, o kojem smo ranije izvijestili, negativno će utjecati na prodaju u drugom i trećem tromjesečju 2017, u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.
 • Očekuje se da će rješavanje izazova poslovanja u području usluga upravljanja i optimizacija ponude u području razvoja mreža smanjiti cjelogodišnju prodaju za najviše 1,04 milijardi eura do 2019.
 • Osnova za trenutačni ugovor o intelektualnom vlasništvu iznosi prosječno 731 milijun eura godišnje.
 • Procjenjuje se da troškovi restrukturiranja za 2017. iznose 626-835 milijuna eura.  


Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


  Na vrh stranice