Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Investitori


Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u sjedištu Društva, Krapinska 45, Zagreb, u utorak, 6. lipnja 2017. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 86.747.700,00 kuna dioničkog kapitala, odnosno 65,20% ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Uz nazočnost javnog bilježnika, Skupštinu je vodila Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva.

Glavna skupštinaUz predstavnike dioničara i članove kompanijskog rukovodstva rad Skupštine pratili su Roland Nordgren, predsjednik Nadzornog odbora Društva te članovi Ignac Lovrek, Vidar Mohammar, Dubravko Radošević i Zvonimir Jelić. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Tomas Malm.

O poslovnim rezultatima u 2016. te strategiji, izgledima i ostvarenjima u 2017. nazočnim dioničarima govorila je Gordana Kovačević, direktorica Društva. Patrik Wahlgren koji je obnašao funkciju direktora financija u 2016. godini, dioničarima je prezentirao financijske rezultate i ključne financijske pokazatelje koje je Društvo ostvarilo u 2016. godini. Pozitivno mišljenje revizorske kuće PricewaterhouseCoopers o poslovanju Društva u 2016. pročitao je predstavnik revizora Slaven Kartelo, a član i predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru Zvonimir Jelić pročitao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2016. godinu.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Sudionici Točka 5.
„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2016. godini.“

Točka 6.
"Dioničarima Društva isplatit će se redovna dividenda u iznosu od 20 kuna po dionici i izvanredna dividenda od 70 kuna po dionici, odnosno ukupno 90 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2015. godine, rezervi raspoloživih za isplatu te dobiti Društva ostvarene u financijskoj godini 2016.
Dividenda će se isplatiti 06. srpnja 2017. godine ( payment date) svim dioničarima Društva koji 12. lipnja 2017. godine ( record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 09. lipanj 2017. godine ( ex date).
Dobit Društva za financijsku godinu 2016. u iznosu od 109.566.640,01 kn rasporedit će se za:

  • isplatu dividende u iznosu koji nedostaje nakon uporabe neraspoređenog zadržanog dobitka
  • ostatak u zadržanu dobit.“

Gordana Kovačević Točka 7.
“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2016. godini.”

Točka 8.
“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2016. godini.”

Točka 9.
"Donosi se odluka o dopuni predmeta poslovanja Društva na način da se uz postojeće djelatnosti dodaju sljedeće djelatnosti:
* snimanje iz zraka
* usluge informacijskog društva
* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom".

Točka 10.
“Donosi se odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva:
U članku 3. dodaju se djelatnosti:
* snimanje iz zraka
* usluge informacijskog društva
* osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom.“

Roland Nordgren zahvalio je na dosadašnjoj uspješnoj suradnji Novi član Nadzornog odbora, Arun Bansal Točka 11.
„Donosi se odluka o opozivu:

  • Klas Roland Nordgrena, Lindvägen 24 A, S-18735 Täby, Švedska, OIB: 91050806102, izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 31. svibnja 2016. godine.”

Točka 12.
“Donosi se odluka o izboru:

  • Arun Bansal, Sköldvägen 32, 182 61 Djursholm, Stockholm, Švedska, OIB: 29910112841, za člana Nadzornog odbora.”

Točka 13.
“Za revizora poslovanja u 2017. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31.“
 
Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice