Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u trećem tromjesečju 2017. godine

  Kategorije: Poslovni rezultati

Korporacija Ericsson objavila je danas poslovne rezultate za treće tromjesečje.

FINANCIJSKI NAGLASCI

Prodaja u tromjesečju smanjena je 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznosi 4,96 milijardi eura (5,35 milijardi eura u trećem tromjesečju 2016.). Prodaja, prilagođena za tečajne razlike i usporedne stavke, smanjena je 3%.

Prodaja u segmentu Mreža smanjena je za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja, prilagođena za usporedne stavke, tečajne razlike te promijenjen opseg ugovora u području upravljanih usluga u Sjevernoj Americi, neznatno je porasla.

Bruto marža iznosi 25,4% (28,3%). Prilagođena (1) bruto marža iznosi 30,0% (29,4%), potaknuta porastom prilagođene1) bruto marže u segmentu Mreža.

Operativna dobit iznosi -498,3 milijuna eura (31,1 milijun eura). Prilagođena (1) operativna dobit smanjena je na 0 eura (166,1 milijuna eura). Veća amortizacija od kapitalizacije troškova razvoja i veće priznavanje od odgode troškova hardvera, negativno su utjecali na operativnu dobit u iznosu od -155,7 milijuna eura (51,9 milijun eura).

Kao što je objavljeno u drugom tromjesečju 2017., tvrtka je identificirala povećani rizik od daljnjih prilagodbi u odnosu na tržište i kupce. U tromjesečju su napravljena rezerviranja i prilagodbe koje utječu na operativnu dobit u iznosu od -238,8 milijuna eura, s ograničenim učinkom na novčani tok.

Kao posljedica aktivnosti usmjerenih na smanjenje troškova, troškovi restrukturiranja u tromjesečju iznose -290,7 milijuna eura (-135 milijuna eura). To je uključivalo otpis od -166 milijuna eura vezano za odluku o zatvaranju i prodaju ICT centra u Kanadi.

Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosi 0,0 eura (-238,8 milijuna eura). Slobodni novčani tok (2) iznosi -51,9 milijuna eura (-519,1 milijuna eura). Neto novčana sredstva na dan 30. rujna 2017., iznosi 2,5 milijardi eura (1,7 milijardi eura)

(1) Prilagođena: brojevi su prilagođeni za troškove restrukturiranja i određene dodatne stavke koje utječu na usporedivost u 2017.

(2) Slobodni novčani tok: novčani tok od poslovnih aktivnosti umanjen za kapitalna ulaganja i ostale investicije


Komentar Börjea Ekholma, predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson (NASDAQ:ERIC)

Nastavljamo s provedbom naše fokusirane poslovne strategije. Premda još ima posla koji treba napraviti, već se vide ohrabrujuća poboljšanja u poslovanju, usprkos izazovima na tržištu koji su i dalje prisutni. U segmentu Mreža vidimo neznatan rast u prodaji u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prilagođen s obzirom na promjenu opsega ugovora za upravljane usluge u Sjevernoj Americi i tečajne razlike. Prilagođena operativna marža u segmentu Mreža je 11%. Premda u području IT i Oblaka nastavljamo s gubicima, vidljiva je povećana stabilnost u razvoju proizvoda i projektima.

Situacija na tržištu i dalje je teška. Prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike smanjena je 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prodaja u Sjevernoj Americi, prilagođena za usporedne stavke, tečajne razlike i ugovor o upravljanim uslugama kojem je promijenjen opseg, je stabilna. Također primjećujemo rast u nekoliko zemalja gdje operatori povećavaju investicije u kapacitet mreža. Prodaja u Kini bilježi pad uslijed normalizacije tržišta nakon razdoblja značajnih implementacija 4G tehnologije, koja čine 60% globalnog 4G volumena u industriji. Uspjeli smo povećati naš udio na LTE tržištu u Kini kako bismo pozicionirali Ericsson za 5G. Međutim, to će razvodniti bruto maržu na kineskom tržištu u četvrtom tromjesečju 2017. Bez obzira na to, imamo ambiciju nastaviti ostvarivati dvoznamenkastu prilagođenu operativnu maržu u segmentu Mreža u četvrtom tromjesečju 2017.

Objavljena operativna dobit je negativna i iznosi -498,3 milijuna eura  (31,1 milijun eura) u trećem tromjesečju, dok je operativna dobit prilagođena za troškove restrukturiranja, dodatne rezervacije i prilagodbe kao i za dobit ostvarenu izlaskom iz segmenta napajanja, bila 0 eura (166,1 milijuna eura). Veća amortizacija od kapitalizacije troškova razvoja i veće priznavanje od odgode troškova hardvera negativno su utjecali na operativnu dobit u iznosu od -155,7 milijuna eura (51,9 milijuna eura). Kako je navedeno u izvješću za drugo tromjesečje, smanjili smo kapitalizaciju troškova razvoja i odgodu troškova hardvera uslijed promjena u tehnologiji i portfelju.

Kako je objavljeno u izvješću za drugo tromjesečje 2017., identificirali smo povećan rizik od daljnjih prilagodbi u odnosu na tržište i kupce, s obzirom na trenutnu tržišnu okolinu i našu poslovnu strategiju. Tada je procijenjeno da će ukupan negativan učinak na rezultate biti 300 do 500 milijuna eura do sredine 2018. U tromjesečju, troškovi od 238,8 milijuna eura su utjecali na rezultate, s ograničenim učinkom na novčani tok.  Koliko sada vidimo, vjerujemo da ćemo biti u višem razredu procijenjenog rizika.

Troškovi restrukturiranja u ovom tromjesečju su iznosili -290,7 milijuna eura, uključujući otpis od -166,1 milijuna eura  povezan s jednim od naših globalnih ICT centara jer nam brz razvoj tehnologije omogućava konsolidaciju testnih aktivnosti na preostala dva centra. Na razini cijele 2017. godine očekujemo da će troškovi restrukturiranja biti približno 900 milijuna do 1 milijarde eura.

U ovom tromjesečju ubrzali smo mjere troškovne učinkovitosti koje su ključne u našoj strategiji. Aktivnosti vezane za smanjenje broja zaposlenika započele su na mnogim tržištima. U ovom tromjesečju zabilježeno je neto smanjenje od 3000 zaposlenika unatoč 1100 novozaposlenih u istraživanju i razvoju. Očekujemo da će se poboljšanja učinkovitosti ubrzati u četvrtom tromjesečju te da će doseći godišnji rastući učinak od barem 1,04 milijarde eura do sredine 2018.

Prodaja u segmentu Mreža je porasla, prilagođena za tečajne razlike i prethodno spomenuti ugovor o upravljanim uslugama u Sjevernoj Americi kojem je promijenjen opseg. Porast prodaje hardvera i konkurentniji portfelj proizvoda rezultirali su prilagođenom1) operativnom maržom od 11% (9%). Ericsson Radio System portfelj, koji čini 55% ukupnog radio volumena u ovoj godini, pokazao se konkurentnim te je doprinio povećanju zarade i jačoj tržišnoj poziciji.

Rad na prilagodbi poslovanja u području upravljanih usluga i revizija ugovora koji ne donose očekivanu dobit se nastavlja. Do danas smo raskinuli, ponovno ispregovarali ili promijenili 13 od 42 ugovora, što je rezultiralo poboljšanjem profita na godišnjoj razini od 41,5 milijuna eura.

U području IT i oblaka, prodaja je pala i gubici su porasli u ovom tromjesečju. Povećanje gubitka u odnosu na prethodno tromjesečje vezano je uglavnom za veće troškove amortizacije od kapitalizacije troškova razvoja u iznosu od -72,7 milijuna eura  (41,5 milijuna eura). Naš plan za promjenu toga temelji se na stabilnosti, profitabilnosti i rastu, u tom redoslijedu. Početni fokus je bio na stabilizaciji razvoja proizvoda i izazovnih ugovora. Ostvarili smo dobar napredak u ovom tromjesečju. Bez obzira na to, osiguravanje isporuke u velikim transformacijskim projektima stavlja pritisak na bruto maržu u bliskoj budućnosti.

Segment IT i oblak nam je od strateške važnosti s obzirom da se naši kupci pripremaju za 5G pa će digitalizirati svoje poslovanje i investirati u buduću mrežnu arhitekturu koja se zasniva na logici koju definira softver.

Sada se usmjeravamo na poboljšanje profitabilnosti kroz povećanu učinkovitost u isporuci usluga. Osim toga, prilagodit ćemo dio koji se odnosi na softver u našem poslovnom miksu i povećati razinu pred-integracijskih usluga što će dovesti do više bruto marže ali niže prodaje usluga. Pozitivni učinci na bruto maržu se očekuju 2018.

Usprkos nastavku pada prodaje stare generacije proizvoda, napravljen je dobar napredak u našem novom medijskom portfelju s nekoliko važnih ugovora dobivenih u ovom tromjesečju. Ubrzali smo naše mjere učinkovitosti i nastavljamo potragu za strateškim prilikama u tom poslu.

Upravljanje našim novčanim sredstvima je glavni prioritet. Slobodni novčani tok2) u ovom tromjesečju iznosi -51,9 milijuna eura (-519,1 milijuna eura), uslijed smanjenja obrtnog kapitala i nižih kapitalnih ulaganja. Naša neto novčana pozicija ostala je solidna te iznosi 2,5 milijardi eura.

Ostajemo potpuno posvećeni našoj fokusiranoj poslovnoj  strategiji. Nastavljamo investirati kako bismo osigurali tehnološko vodstvo te smo do danas zaposlili više od 1000 zaposlenika u istraživanju i razvoju i segmentu Mreža. Kupci nam daju pozitivne povratne informacije, kako na našu dugoročnu strategiju, tako i na naš trenutni portfelj koji je spreman za 5G.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice