Novosti


Ericsson Nikola Tesla u 25 najutjecajnijih ICT projekata u EU

  Kategorije: Priznanja Projekti

Nova studija Europske komisije analizirala je utjecaj na društvo različitih razvojno-istraživačkih projekata vezanih uz aktivnu i zdravu starost, a financiranih od strane EU. Čak tri projekta u kojima je sudjelovala naša kompanija uvrštena su među 25 najutjecajnijih projekata u zadnjih 11 godina.

Prema rezultatima studije, osiguravanje odgovarajuće skrbi za starije ključno je za zdrav, sretan i neovisan život starijih građana Europe. No, bez podrške, mnogi od njih su usamljeni, nisu mobilni, ne vježbaju te su skloni zaboravljanju na dnevnoj bazi. Ipak, uz pomoć moderne tehnologije i posebice razvojem robotskih rješenja, starija populacija Europe može se osjećati bitno mlađom te voditi sigurniji i bogatiji život.

U 25 projekata koji najviše obećavaju vezano uz postignuti učinak i tri strateška cilja Europske komisije u ovom području (veća kvaliteta života, veća efikasnost zdravstvene i dugoročne skrbi, rast tržišta i ekspanziju EU industrije) nalaze se tri projekta u kojima važnu ulogu igraju stručnjaci Ericssona Nikole Tesle. Carewell omogućuje višeslojnu integraciju za pacijente sa složenim potrebama, eWALL donosi inovativno kućno okruženje, a UNIVERSAAL podupire  otvorenu platformu za tzv. Ambient Assisted Living.

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice