Novosti


Održana Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Investitori


Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla održana je u sjedištu Društva, Krapinska 45, Zagreb, u srijedu, 20. lipnja 2018. godine. Na Skupštini je bilo prisutno 88.071.000,00 kuna dioničkog kapitala, odnosno 66,15 posto ukupnog kapitala Društva, što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke. Uz nazočnost javnog bilježnika, Skupštinu je vodila Snježana Bahtijari, predsjednica Skupštine koju je na tu funkciju imenovao Nadzorni odbor Društva. Najvećeg pojedinačnog vlasnika, LM Ericsson, predstavljao je Mats Andrén.

Gordana Kovačević, direktorica Društva, prezentirala je poslovne rezultate ostvarene u 2017. godini te strategiju, dok je direktor Financija Luciano Barreto Ferreira  prezentirao financijska izvješća te ključne financijske pokazatelje u 2017. godini. Izvješće neovisnog revizora prezentirao je predstavnik revizora  Slaven Kartelo (PricewaterhouseCoopers). Dubravko Radošević, član Nadzornog odbora prezentirao je Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom, Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle d.d donijela je sljedeće Odluke:

Točka 5.

„Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru u 2017. godini.“

Točka 6.

"Dobit Društva za financijsku godinu 2017. u iznosu od 64.283.337,59 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 32,50 kuna po dionici iz zadržane dobiti iz 2016. i 2017. godine.

Dividenda će se isplatiti 10. srpnja 2018. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 28. lipnja 2018. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 27. lipanj 2018. godine (ex date).“

Točka 7.

“Daje se razrješnica Gordani Kovačević, direktorici Društva, kako je vodila Društvo u 2017. godini.”

Točka 8.

“Daje se razrješnica predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva kako su vodili Društvo u 2017. godini.”

Točka 9.

“Istekom mandata, član Nadzornog odbora Dubravko Radošević iz Zagreba, Pokornoga br. 6, OIB 39992337996, ponovno se izabire na mandat od četiri godine.”

Točka 10.

„Donošenje odluke o opozivu:

Arun Bansal, Švedska, Djursholm, Sköldvägen 32, OIB: 29910112841, izabranog za člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini Društva održanoj 06. lipnja 2017. godine.”

Točka 11.

“Donošenje odluke o izboru:

Franck, Pierre, Roland Bouétard, Francuska, 6 Avenue Alfred de Musset, 78170 La Celle- Saint-Cloud, OIB: 27316928665, za člana Nadzornog odbora.

Točka 12.

“Za revizora poslovanja u 2018. godini imenuje se PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica Heinzelova 70.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice