Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom polugodištu 2018. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: „Ericsson Nikola Tesla Grupa u prvom polugodištu 2018. godine ostvarila je prihode od prodaje u iznosu od 762,4 milijuna kuna, što je 7,5% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ponajprije zahvaljući porastu prihoda od prodaje na domaćem tržištu. Sukladno očekivanjima, prodaja usluga za Ericsson bilježi porast prvenstveno zahvaljujući dobivanju novih odgovornosti u području istraživanja i razvoja, kao i ekspertnim centrima za usluge i rješenja. Nastavili smo ulagati u tehnološku pripremu za uvođenje pete generacije mobilnih sustava (5G), razvoj stručnih kompetencija i ispitne sustave. Tijekom ovog polugodišta zaposlili smo 142 stručnjaka prvenstveno na poslovima istraživanja i razvoja u području 5G. Ericsson Nikola Tesla Grupa krajem polugodišta imala je ukupno 3.113 zaposlenika.

Prihodi od prodaje na domaćem tržištu bilježe uzlazni trend zahvaljujući činjenici da su operatori povećali ulaganja u modernizaciju telekomunikacijskih mreža, kako bi odgovorili zahtjevima eksponencijalnog rasta podatkovnog prometa uz poboljšanje kvalitete i smanjenje troškova. Početkom godine, u suradnji s Hrvatskim Telekomom, započeli smo aktivnosti na modernizaciji njihove radijske pristupne mreže koja će omogućiti uvođenje 5G tehnologije u trenutku kada se za nju dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. S Vipnetom nastavljamo suradnju na realizaciji višegodišnjeg okvirnog ugovora koji također obuhvaća modernizaciju i proširenja njihove radijske pristupne mreže pripremljene za uvođenje 5G. Osim u operatorskom segmentu dobre rezultate bilježimo i u segmentu Industrije i društva.

Na izvoznim tržištima ostvareni su nešto niži prihodi od prodaje ponajprije zbog manjeg broja projekata modernizacije mreža i poteškoća vezanih uz političko i gospodarsko okruženje. Kako bismo osnažili tržišnu poziciju nastavljamo s intenzivnim marketinško-prodajnim aktivnostima. Na Međunarodnom sajmu gospodarstva – Mostar 2018. predstavili smo naša tehnološka rješenja za potrebe digitalnog gospodarstva te smo sa Sveučilištem u Mostaru potpisali sporazum o suradnji u ICT području i znanstveno-istraživačkoj djelatnosti. Nastavili smo uspješnu suradnju sa HT Mostarom, s kojim smo ugovorili daljnje proširenje i modernizaciju radijske pristupne mreže te smo u Mostaru otvorili kompanijski ured kako bismo efikasnije pružali podršku ovom operatoru.

Svi ključni pokazatelji poslovanja bilježe pozitivna kretanja. U usporedbi s istim razdobljem prethodne godine bruto dobit bilježi porast od 23%. Operativna dobit viša je 58,7% uslijed većih prihoda od prodaje, porasta bruto marže, manjih prodajnih i administrativnih troškova te manjeg utjecaja kretanja tečaja u odnosu na prethodnu godinu. Naša usmjerenost na operativnu učinkovitost utjecala je na smanjenje troškova i još bolje korištenje resursa. Neto dobit bilježi porast od 64,6% te iznosi 61,5 milijuna kuna. Kraj polugodišta zaključili smo sa zdravom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 36,2%. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 24 dana. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti kao rezultat proaktivne naplate potraživanja od kupaca. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 227,9 milijuna kuna.

Kompanija koristi državne potpore koje se temelje na prijavi investicijskih projekata i s njima povezanim zapošljavanjem, a u skladu sa Zakonom o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja iz 2012. godine i Zakonom o poticanju ulaganja iz 2015 godine. Paralelno s tim, za projekt energetske obnove naših zgrada i postrojenja, u sklopu financiranja odabranih projektnih prijedloga po pozivu “Povećanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama” odobreno nam je maksimalnih 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava koja smo obavezni realizirati do kraja 2020. godine. Ovaj projekt će omogućiti godišnje uštede od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju CO2 za gotovo 1400 tona. Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 73 milijuna kuna, a realizirat će se kroz tri godine.

U skladu s našom poslovnom strategijom, nastavljamo jačati poziciju u strateškim područjima:  4G/5G mobilna rješenja, sustavi za operativnu i poslovnu podršku te digitalnu transformaciju, usluge upravljanja,  internet stvari (IoT) i segment Industrija i društvo. Blisko surađujemo s našim kupcima na definiranju optimalnih poslovnih modela s ciljem da im omogućimo nove izvore prihoda i kvalitetno iskustvo korisnika njihovih usluga.

Također smo strateški fokusirani na dobivanje novih odgovornosti i projekata te jačanje konkurentnosti na globalnom Ericssonovom tržištu.

Kako bismo odgovorili na izazovno tržišno okruženje, prilagođavamo našu organizaciju i naš način rada, potičemo inovativnost te ulažemo u nove tehnologije i razvoj novih znanja i vještina. I dalje ćemo biti usmjereni na strateško upravljanje rizicima te troškovnu i operativnu učinkovitost.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice