Novosti


Poslovni rezultati korporacije Ericsson u četvrtom tromjesečju i u cijeloj 2018. godini

  Kategorije: Poslovni rezultati

Korporacija Ericsson objavila je danas poslovne rezultate za četvrto tromjesečje i cijelu 2018. godinu.

Naglasci četvrtog tromjesečja

• Prodaja je povećana za 10% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a prodaja, prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike, povećana je za 4%.

• Prodaja u segmentu mreža, prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike, porasla je 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prodaja u segmentu digitalnih usluga, prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike, porasla je 5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

• Troškovi povezani s revidiranom strategijom sustava za poslovnu podršku (BSS) u iznosu od -595 milijuna eura, od čega su -302 milijuna eura troškovi restrukturiranja, utjecali su na operativnu dobit u segmentu digitalnih usluge u četvrtom tromjesečju.

• Bruto marža iznosila je 25,7% (21,6%). Bruto marža, isključujući troškove restrukturiranja i ostale troškove povezane s revidiranom strategijom BSS-a, se poboljšala na 36,3%, potaknuta smanjenjem troškova, širenjem Ericssonovog radijskog sustava (ERS) te provjerom ugovora o uslugama upravljanja.

• Operativna marža iznosila je -2,9% (-33,3%). Operativna marža, isključujući troškove restrukturiranja i ostale troškove vezane za revidiranu strategiju BSS-a, iznosila je 8,7%.

• Operativna marža za segment mreža, isključujući troškove restrukturiranja, iznosila je 17,5% (8,6%). Povećanje je rezultat smanjenja troškova, širenja ERS-a i ukidanja rezerviranja za umanjenja vrijednosti potraživanja, a djelomično je neutralizirana povećanim ulaganjima u istraživanje i razvoj.

• Operativni prihod u segmentu digitalnih usluga, isključujući troškove restrukturiranja i troškove povezane s revidiranom strategijom BSS-a, iznosio je -58 milijuna eura.

• Operativna marža u segmentu usluga upravljanja, bez troškova restrukturiranja, porasla je na 5,2% (-13,0%). Završena je provjera ukupno 42 manje povoljna ugovora s kupcima.

Naglasci za cijelu godinu

• Ostvarena prodaja porasla je 3%, a prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike porasla je za 1%, dok je segment mreža porastao za 3% što, od 2013. godine, predstavlja prvu godinu organskog rasta Ericssona.

• Bruto marža iznosila je 32,3% (23,3%). Bruto marža bez troškova restrukturiranja poboljšana je na 35,2% (25,9%), potaknuta smanjenjem troškova, širenjem Ericssonovog radijskog sustava (ERS) i provjerom ugovora o uslugama upravljanja.

• Operativna dobit iznosila je 117 milijuna eura (-3,4 milijarde eura). Operativna dobit bez troškova restrukturiranja iznosila je 906 milijuna eura (-2,6 milijardi eura). potaknuta višom bruto maržom i prodajom, kao i nižim operativnim troškovima.

• Novčani tok od poslovnih aktivnosti iznosio je 906 milijuna eura (936 milijuna eura). Slobodni novčani tok, isključujući spajanja i preuzimanja, iznosio je 419 milijuna eura (468 milijuna eura). Neto novčana sredstva na kraju godine iznosila su 3,5 milijardi eura (3,4 milijarde eura).

• Upravni odbor će Glavnoj skupštini Društva predložiti dividendu za 2018. godinu u iznosu od 0,1 euro (0,1 euro) po dionici.

Komentar Börjea Ekholma, predsjednika i generalnog direktora korporacije Ericsson (NASDAQ:ERIC)

Börje Ekholm, Predsjednik i generalni direktorNaša fokusirana strategija polučila je jasne rezultate. Ericsson je danas snažnija kompanija. Povećana ulaganja u istraživanje i razvoj radi budućeg rasta, revizije ugovora u segmentu usluga upravljanja zajedno s učinkovitom kontrolom troškova pokazali su se uspješnima te su rezultirale povećanjem konkurentnosti i profitabilnosti. Kako se industrija kreće prema 5G i IoT-u, mi ćemo sada poduzeti sljedeći korak i usredotočiti se na profitabilan rast uz selektivan i discipliniran pristup.

Tijekom 2018. prodaja je postupno rasla, što je dovelo do cjelogodišnjeg organskog rasta prodaje[1] prvi put nakon 2013. godine. To je djelomično rezultat poboljšanog stanja na tržištu, ali je i potaknuto osvajanjem dijela tržišta u segmentu mreža kao rezultat konkurentnijeg portfelja radijskih proizvoda. Istodobno su se bruto marže[2] povećale u svim segmentima, uz cjelogodišnju bruto maržu[2] od 35% (26%) i operativnu maržu[2] od 4% (-13%).

Segment mreža je imao još jedno snažno tromjesečje s intenzivnim poslovnim aktivnostima u većem broj regija. Organska prodaja u segmentu mreža[1] porasla je za 6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog pozitivnog utjecaja oporavka tržišta radijskih pristupnih mreža (RAN) i dobrih rezultata u portfelju proizvoda. Porast je djelomično rezultat više razine aktivnosti u Sjevernoj Americi nego što je to bilo očekivano, potaknut povećanom potražnjom za 5G među operatorima iz SAD-a. Bruto marža u segmentu mreža[2] porasla je na 41% (35%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, uglavnom kao rezultat porasta marži hardvera, potaknutog uspješnim prelaskom na Ericssonov radijski sustav (Ericsson Radio System - ERS). Strateški ugovori i ispitivanja 5G u stvarnim uvjetima imali su negativan utjecaj na operativnu maržu u ovom tromjesečju. Ulaganja u istraživanje i razvoj nastavila su rasti u ovom tromjesečju, ali sada očekujemo prestanak njihovog rasta.

U segmentu Usluga upravljanja bruto marža[2] porasla je na 12% (-5%) u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zahvaljujući rastu učinkovitosti i reviziji ugovora s kupcima. Obradili samo sva 42 ciljana ugovora, što je dovelo do povećanja dobiti na godišnjoj razini od 87 milijuna eura. Tijekom godine povećali smo ulaganja u automatizaciju, analitiku i umjetnu inteligenciju (AI).

Nastavljamo s provedbom plana preokreta u poslovanju u segmentu digitalnih usluga. Usmjereni smo na stabilizaciju ukupnih prihoda, modernizaciju portfelja i smanjenje troškova. U segmentu digitalnih usluga većina područja portfelja zabilježila je ozbiljan napredak. Temeljni operativni troškovi[3] su 2018. godine bili za 253 milijuna eura niži od onih 2017. godine. Međutim, područje sustava za poslovnu podršku (BSS) nije zabilježilo zadovoljavajući napredak, stoga smo u procesu preoblikovanja poslovanja. Kako bi se ubrzalo restrukturiranje poslovanja BSS-a, 10. siječnja 2019. objavljene su dodatne mjere. Te mjere uključuju rezervacije i troškove restrukturiranja od – 594 mulijuna eura što je provedeno u četvrtom tromjesečju. Preoblikovana strategija usmjerit će segment digitalnih usluga na dobar put prema postizanju financijskih ciljeva za 2020. godinu. Organska prodaja[1] u segmentu digitalnih usluga porasla je za 5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine potaknuta sustavima Cloud Core i OSS. Bruto marža[2], prilagođena za prethodno spomenute rezervacije, porasla je na 38%. Operativna dobit bez troškova restrukturiranja i ostalih troškova povezanih s revidiranom strategijom BSS-a u ovom je tromjesečju iznosila -58 milijuna eura.

U segmentu poslovanja u nastajanju i drugom, ulažemo u inicijative kojima je cilj povećati opseg budućeg poslovanja za Ericsson te pridonijeti njegovom stvaranju. Inicijative za rast poslovanja u nastajanju obrađujemo na pojedinačnoj osnovi, na temelju pozitivne neto sadašnje vrijednosti (NPV), u okviru ciljeva Grupe za 2022. godinu. Organska prodaja u tom segmentu[1] porasla je za 1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a operativna dobit[2] iznosila je -146 milijuna eura (-741 milijun eura). Rast prodaje u ovom segmentu, isključujući medijsko poslovanje, iznosi 60%, a operativna dobit[2] -87 milijuna eura (-78 milijuna eura).

Slobodan novčani tok, isključujući spajanja i preuzimanja, 2018. godine bio je slabiji nego 2017. godine, ponajprije zbog povratka rastu i snažnog razvoja prodaje na kraju četvrtog tromjesečja. K tome, dodatno je smanjena i prodaja potraživanja od kupaca. Upravni odbor će Godišnjoj skupštini predložiti dividendu u iznosu od 0,1 euro po dionici.

Kao što smo već objavili, dobrovoljno sudjelujemo u istrazi koja se odnosi na Ericssonovo pridržavanje Zakona o stranim korupcijskim praksama SAD-a (FCPA). Razgovori s vlastima SAD-a i dalje traju, a nove informacije o tome objavljivat ćemo prema potrebi.

Naša ulaganja u istraživanje i razvoj u protekle dvije godine osigurala su nam iznimno konkurentnu i najbolju ponudu koju industrija može pružiti. Nastavit ćemo ulagati u 5G, automatizaciju i umjetnu inteligenciju (AI) kako bismo stvorili vrijednost ne samo za kupce nego i za dioničare. Iako će troškovi povezani sa strateškim ugovorima i ispitivanjima 5G u stvarnim uvjetima kratkoročno utjecati na maržu, pridonijet će postizanju ciljeva za 2020. i 2022. godinu te dugoročno ojačati naše poslovanje.

Börje Ekholm
Predsjednik i generalni direktor

[1] Organski rast prodaje: Prodaja prilagođena za usporedne stavke i tečajne razlike

[2] Isključujući troškove restrukturiranja

[3] Isključujući neto učinak od amortizacije i kapitalizacije troškova razvoja, kao i nematerijalne imovine, rezervacija rizika i otpisa.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice