Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe za devet mjeseci 2019. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: „U prvih devet mjeseci 2019. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa zabilježila je porast prihoda od prodaje na svim tržištima te ostvarila ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.253,3 milijuna kuna, što je 16% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Trend značajnih ulaganja vodećih svjetskih i hrvatskih operatora u modernizaciju mreža, digitalnu transformaciju te pripremu za 5G tehnologiju se nastavlja. Globalan razvoj 5G tehnologije brži je od očekivanog, a dinamika ulaganja u razvoj 5G-a u Hrvatskoj ovisit će o modelu dodjele koncesija za radiofrekvencijski spektar. 5G je nova generacija mobilnih mreža koja će omogućiti visoke brzine prijenosa podataka, nisku latenciju i bolje sigurnosne karakteristike mreže. S 5G tehnologijom stvaramo novu platformu za inovacije, koje će unaprijediti poslovanje i društvo u cjelini, a našim kupcima omogućiti nove izvore prihoda uz istovremenu optimizaciju poslovanja.  

S operatorom A1 Hrvatska uspješno surađujemo od njihovog dolaska na hrvatsko tržište, a u rujnu ove godine potpisali smo okvirni ugovor do kraja 2023. godine koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). 

S operatorom Hrvatskim Telekomom nastavljene su intenzivne aktivnosti na modernizaciji kompletne mobilne mreže što će znatno povećati kapacitet mreže i omogućiti uvođenje 5G tehnologije. Do sada je uspješno modernizirano više od 90% mreže i postignute su znatno veće brzine prijenosa.

U segmentu ICT za Industriju i društvo nastavljamo aktivnosti na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice). 

Na izvoznim tržištima u tijeku je implementacija projekata modernizacije mobilnih mreža s kupcima u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu i Bjelorusiji. Posebno bih istaknula okvirni ugovor sa strateškim partnerom HT Eronetom za širenje LTE mreže na području cijele Bosne i Hercegovine. Ericsson Nikola Tesla jedini je isporučitelj radijske pristupne mreže HT Eroneta, a zahvaljujući opremi radijskog sustava, koja je spremna za 5G i IoT, HT Eronet će, u budućnosti, moći jednostavno prijeći na 5G tehnologiju.

Poslovanje na Ericssonovom tržištu bilježi kontinuirani rast zahvaljujući novim odgovornostima u području 4G/5G mobilnih sustava, kvaliteti obavljenih poslova te kompetencijama naših stručnjaka u razvojno-istraživačkom centru kao i ekspertnim centrima za usluge i rješenja.
  
Naša kompanija kći, Ericsson Nikola Tesla Servisi, već pet godina pruža usluge projektiranja, izgradnje, nadzora i održavanja telekomunikacijske mrežne infrastrukture Hrvatskom Telekomu u segmentu Usluga upravljanja. Do sada je realizirano niz zahtjevnih ciljeva u području planiranja i izgradnje, spajanja korisnika na optičku  infrastrukturu te na proširenju kapaciteta i pokrivanja mobilnim širokopojasnim pristupom (MBB). 

Kada govorimo o financijskim rezultatima, bruto dobit bilježi porast od 7,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao rezultat porasta prihoda od prodaje, dok je operativna dobit veća 9,9% kao rezultat porasta bruto dobiti uz istovremeno zadržavanje ukupnih prodajnih i administrativnih troškova na gotovo istoj razini. Bruto marža niža je 0,9 postotnih poena uslijed intenzivnog angažmana radnog kapitala na projektima s ključnim kupcima. Dobit prije oporezivanja veća je 11,2% kao rezultat veće operativne dobiti uz pozitivni financijski utjecaj tečajnih razlika, dok je neto dobit, uz navedene efekte te efekte poreznog rasterećenja, veća 29,6% te iznosi 80,8 milijuna kuna. Ostvaren je novčani tok od poslovnih aktivnosti od 86 milijuna kuna, a ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 157,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 40 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala je 102 dana. Stopa konverzije novca je 54%. 

Tijekom trećeg tromjesečja održan je devetnaesti Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle na kojem su sudjelovala 54 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja od kojih 13 u sklopu ERASMUS++ projekta BENEFIT na kojem je naša kompanija industrijski partner. Pod stručnim vodstvom mentora studenti su radili na projektima u području 5G radijskog pristupa, umjetne inteligencije, automatizacije, robotike i Interneta stvari (IoT). Nadalje, u okviru suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama istaknula bih i aktivnosti na osnivanju novog zajedničkog Laboratorija za znanost o podacima u prometu i logistici s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ). 

Naša strategija usmjerena je na dugoročno jačanje pozicije tržišnog lidera u postojećim i novim segmentima. Nastavljamo ulagati u nove tehnologije i jačanje kompetencija kako bismo kvalitetno podržali naše kupce. Tijekom trećeg tromjesečja ugovorili smo nekoliko važnih poslova koji će ojačati naš položaj na tržištu u narednom razdoblju.  

Nastavljamo s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem dodatnog pojednostavljena kompanijskih procesa i upravljanja poslovanjem/projektima primjenom naprednih tehnologija i automatizacijom. 

Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni u središtu naše pozornosti i dalje ostaje troškovna i operativna učinkovitost te strateško upravljanje rizicima.“

 

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice