Novosti


Objavljeni poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe u 2019. godini

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

video

Poslovni rezultati Ericsson Nikola Tesla Grupe ostvareni u 2019. godini te izgledi za 2020. godinu predstavljeni su na konferenciji za novinare.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: 

„U 2019. godini Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je ukupne prihode od prodaje u iznosu od 1.779,3 milijuna kuna, 14,2% više u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prihoda od prodaje ostvaren na svim tržištima. Tijekom godine usredotočili smo se na modernizaciju mreža naših kupaca u Hrvatskoj i inozemstvu, razvoj novih rješenja u 5G području te jačanje našeg tehnološkog vodstva. 
Jedan od glavnih trendova koji je obilježio 2019. godinu je implementacija 5G mreže koju su započeli vodeći  europski i svjetski operatori, čime je otvoreno novo poglavlje ICT industrije. U području 5G tehnologije Ericsson je svjetski lider, a Ericsson Nikola Tesla Grupa, s više od 1400 razvojno - istraživačkih stručnjaka (od ukupno 3224 zaposlenika), dio je te globalne priče te svojim aktivnostima na razvoju 5G tehnologije podržava Ericsson u globalnom razvoju najnaprednijih rješenja i usluga. 
Vodeći hrvatski operatori prate globalne trendove te je sukladno tome 2019. godinu obilježilo ulaganje u modernizaciju mreže kao pripremu za uvođenje 5G, čiji se početak implementacije očekuje tijekom druge polovice  2020. godine, nakon što regulator objavi uvjete i dodijeli potrebni radio-frekvencijski spektar. S Hrvatskim Telekomom uspješno smo završili složeni projekt modernizacije radijske pristupne mreže, čime je značajno poboljšana i ujednačena kvaliteta mobilnih usluga ovog operatora te su stvoreni preduvjeti za uvođenje 5G tehnologije. S A1 Hrvatska nastavili smo uspješnu suradnju potpisom okvirnog ugovora koji uključuje modernizaciju i proširenje njihove radijske pristupne mreže korištenjem najnovijih tehnoloških rješenja iz portfelja Ericssonovog radijskog sustava (Ericsson Radio System – ERS). Snažan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu ostvaren je i u segmentu ICT za Industriju i društvo na projektima u području e-Zdravstva, e-Poslovanja (zemljišne knjige i katastar) i javne sigurnosti (nadzor državne granice). 
Na izvoznim tržištima također je zabilježen porast prihoda od prodaje. Treba istaknuti nastavak dobre suradnje s operatorima HT Eronetom, Crnogorskim Telekomom, Ipkom i beCloudom na modernizaciji, proširenju i održavanju telekomunikacijskih mreža. U segmentu ICT za Industriju i društvo ugovorili smo nastavak održavanja sustava zdravstva za potrebe Ministarstva zdravstva Armenije. Na projektu informatizacije zdravstvenog sustava u Kazahstanu, nakon završene faze usluga upravljanja, započeli smo s održavanjem sustava. 
U odnosu na prethodnu godinu, bruto dobit veća je 16% te iznosi 164,5 milijuna kuna dok se bruto marža zadržala na približno istoj razini te iznosi 9,2%. Operativna dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 14,5% prvenstveno zbog izostanka prihoda po osnovi Zakona o poticanju ulaganja, premda su pozitivni učinci ovog Zakona u 2019. godini vidljivi kroz smanjenje porezne obaveze, odnosno efektivne porezne stope. Operativna dobit manja je i zbog povećanih prodajnih troškova vezanih za rad na novim poslovnim prilikama. Neto dobit iznosi 102,6 milijuna kuna, dok je povrat od prodaje 5,8%. Kraj godine zaključili smo sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 33%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 68,9 milijuna kuna, prije svega kao rezultat kvalitetne realizacije strateških projekata. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem godine iznose 135,8 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 41 dan, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 110 dana uslijed pojačanog angažmana na projektima modernizacije mreža prvenstveno na domaćem tržištu. Stopa konverzije novca je 36%.
Kao društveno odgovoran poduzetnik posebnu pozornost posvećujemo održivom poslovanju. Odličan primjer je opsežan projekt energetske obnove dijela naših proizvodnih resursa i zgrada, sufinanciran sredstvima Europske unije, po čijem će završetku, krajem 2020. godine, kompanija ostvarivati godišnje uštede energije od preko 4,6 milijuna kWh te istodobno smanjiti emisiju CO2 za gotovo 1400 tona. Ovaj projekt u skladu je i sa zaključcima Akcijskog plana za smanjenje ugljikovog otiska Ericssona Nikole Tesle prethodno izrađenog u okviru europskog LIFE Clim’Foot projekta u kojem je kompanija također sudjelovala. 
U sklopu suradnje sa sveučilištima, prošle godine održan je devetnaesti Ljetni kamp Ericssona Nikole Tesle na kojem su sudjelovala 54 studenta iz Hrvatske i susjednih zemalja od kojih 13 u sklopu ERASMUS++ projekta BENEFIT na kojem je naša kompanija industrijski partner. Ljetni kamp prati aktualne svjetske trendove u ICT industriji te su studenti pod stručnim vodstvom mentora radili na projektima u području umjetne inteligencije, automatizacije, robotike, 5G-a i Interneta stvari (IoT). U okviru suradnje sa znanstveno-obrazovnim institucijama željeli bismo istaknuti aktivnosti na osnivanju novog zajedničkog Laboratorija za znanost o podacima u prometu i logistici s Fakultetom prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (FPZ). 
U skladu s našom strategijom, fokusirani smo na razvoj rješenja i usluga te prodaju u područjima mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), digitalne transformacije, usluga upravljanja mrežama te segmentu Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje). Intenzivno radimo na strateškim ugovorima te investiramo u 5G i nove poslovne modele, što će se kratkoročno odraziti na marže, ali će dugoročno ojačati našu tržišnu poziciju. Tijekom siječnja 2020. godine preuzeli smo od korporacije Ericsson potpunu odgovornost za segment upravljanih usluga u izgradnji i održavanju telekomunikacijske infrastrukture HT-a. 
Također radimo na jačanju naše pozicije na Ericssonovom tržištu, kroz aktivnosti našeg istraživačko-razvojnog centra kao i ekspertnih centara za usluge i rješenja, fokusirajući se na postizanje visoke kvalitete, inovativnost i troškovnu učinkovitost. U skladu s time nastavljamo zapošljavati i ulagati u opremu te razvoj strateških znanja i vještina. Tijekom 2020. nastavljamo i s implementacijom programa Digitalne transformacije na razini Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljena ključnih kompanijskih procesa i dodatne automatizacije. 
Kako bismo osigurali daljnji razvoj poslovanja i bili konkurentni zadržat ćemo snažan fokus na troškovnoj i operativnoj učinkovitosti, učinkovitosti kapitala te strateškom upravljanju rizicima.
Naša kompanija obilježila je u protekloj godini 70-tu obljetnicu svog poslovanja te koristim ovu priliku da zahvalim svim zaposlenicima, kupcima i partnerima na doprinosu uspješnom poslovanju.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice