Novosti


Poziv za iskaz interesa za poslovnu suradnju

  Kategorije: Obavijesti


Kao regionalni lider u području telekomunikacija koji kontinuirano prati potrebe naših kupaca i nudi im cjelovita rješenja za poslovanje kroz primjenu najnovijih svjetskih tehnologija, proizvoda i usluga te kvalitetnu stručnu podršku, tražimo kvalitetne i dokazane partnere te objavljujemo:

 

POZIV ZA ISKAZ INTERESA

zainteresiranih poduzeća za dugoročnu suradnju u području izgradnje optičkih priključaka do objekta (FTTH) i kućnih instalacija:


a) Izgradnja priključka objekta:

 1. Izrada jednostavnih tehničkih rješenja s ishođenjem potrebnih suglasnosti javno-pravnih tijela (opcijski)
 2. Izvedba manjih građevinskih radova na izgradnji priključka od postojećih trasa u blizini objekata do objekta koji se priključuje
 3. Geodetsko snimanje novoizgrađenih trasa (opcijski)
 4. Izvedba kabelsko monterskih radova na izgradnji priključka objekta od postojećih trasa do uključivo priključnog ormarića na objektu


b) Izgradnja kućne instalacije:

 1. Izvedba kućnih instalacija u zajedničkim prostorima
 2. Izrada jednostavne tehničke dokumentacije izvedenih radova              


Kriteriji za odabir ponuditelja su: financijsko stanje tvrtke, opće i konkretno iskustvo u graditeljstvu, a posebno u izgradnji telekomunikacijske infrastrukture/ objekata.
 

Podnošenje ponude
 

 1. Ponuda mora sadržavati
  •   naziv, točnu adresu ponuditelja i OIB
  •   kontakt osobu, broj telefona i e-mail
  •   rješenje o upisu u sudski registar
  •   reference o realiziranim odgovarajućim poslovima
  •   broj zaposlenika
  •   popis relevantnih alata, opreme, softvera  i ostalih uređaja u vlasništvu
  •   cijene prema stavkama troškovnika
  •   kapacitete iskazane prema predlošku
  •   područje RH na kojem je ponuđač u mogućnosti obavljati uslugu
  •   predmet suradnje
 2. Sve informacije dostupne su na našim web stranicama www.ericsson.hr (s naglaskom na https://www.ericsson.hr/novosti i https://www.ericsson.hr/dobavljaci), a zainteresiranima se na upit šalje sva dokumentacija koja se popunjava u predviđenoj formi.
 3. Upit i popunjenu dokumentaciju potrebno je poslati e-mailom na adresu ela.pavicic.sapor@ericsson.com 
 4. Rok za predaju navedene dokumentacije je, zaključno, 24. travnja 2020.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice