Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom tromjesečju 2020. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

U prvom tromjesečju ove godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne rezultate s ograničenim utjecajem COVID-19.

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:
 

„Početak 2020. godine pamtit ćemo po pandemiji COVID-19 koja je promijenila naš svakodnevni način života i poslovanja. S ciljem ograničenja širenja virusa, Hrvatska i zemlje diljem svijeta uvele su brojne mjere fizičkog distanciranja, što je usporilo i/ili zaustavilo kretanja ljudi i opreme, odrazilo se na usporavanje realizacije ugovorenih projekata te investicije kupaca. Budući da Ericsson Nikola Tesla Grupa posluje globalno, procjenjujemo kako bi se utjecaj navedenog mogao negativno odraziti na dio našeg poslovanja, usporiti investicije, realizaciju ugovorenih poslova te dinamiku naplate potraživanja. Osim pandemije COVID-19, Zagreb i okolicu je krajem ožujka pogodio najrazorniji potres u posljednjih 140 godina, magnitude 5,5 po Richterovoj ljestvici, koji je dodatno otežao poslovanje i u ovako složenim okolnostima te prouzrokovao štete na zgradama i opremi. U ovoj situaciji kod donošenja poslovnih odluka prioritet nam je zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, kupaca, partnera i dobavljača. Stoga smo, gdje je to moguće, pravovremeno omogućili našim zaposlenicima rad na daljinu. Ponosni smo na njihovu predanost i angažman u pružanju usluga/podrške našim kupcima. Posebne zahvale idu Kriznom stožeru Ericsson Nikola Tesla Grupe koji, uz svoje redovne obveze, kvalitetno i timski od 25. veljače 2020. godine, s puno entuzijazma i motivacije pruža podršku zaposlenicima, donosi odluke, osigurava potrebnu zaštitnu opremu te redovito i transparentno komunicira sa svim zaposlenicima Ericsson Nikola Tesla Grupe.

U prvom tromjesečju ove godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne rezultate s ograničenim utjecajem COVID-19. Prihodi od prodaje porasli su 26% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine na 487,7 milijuna kuna, čemu je pridonio značajan porast prihoda od prodaje na domaćem tržištu u operatorskom segmentu. Uz pojačane aktivnosti na modernizaciji i proširenju kapaciteta mreža domaćih operatora istaknula bih da smo početkom godine od korporacije Ericsson preuzeli punu odgovornost za isporuku usluga upravljanja Hrvatskom Telekomu, koju realizira naša kompanija kćer Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o.. Na izvoznim tržištima tijekom prvog tromjesečja potpisali smo ugovore vezane uz proširenja mobilnih mreža (koji će se realizirati tijekom 2020. godine ovisno o situaciji na tržištima vezano uz COVID-19) te održavanje mreža s operatorima HT Eronet (Bosna i Hercegovina), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija) i IDC (Moldavija).

Centar za istraživanje i razvoj (R&D centar) uspješno balansira između postojećih i novih odgovornosti te doprinosi financijskoj stabilnosti ukupnog poslovanja. Unatoč izvanrednim okolnostima, sve razvojne aktivnosti kao i aktivnosti u globalnim i regionalnim ekspertnim centrima za usluge i rješenja, odvijaju se u većoj mjeri prema planu.  

Na razini Grupe, bruto marža bilježi smanjenje na 10,2%, kao posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za usluge upravljanja, troškova restrukturiranja te utjecaja COVID-19 u ožujku ove godine. Prodajni i administrativni troškovi viši su 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže. Operativna dobit niža je 17,8% te iznosi 33,5 milijuna kuna, uslijed niže bruto dobiti i većih prodajnih i administrativnih troškova. Neto dobit iznosi 29,6 milijuna kuna, a povrat od prodaje 6,1%. Kraj tromjesečja zaključili smo sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 32,7%. Ostvaren je i pozitivan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 18,1 milijun kuna, kao rezultat viših priljeva od naplate potraživanja od kupaca te prolongiranja pojedinih plaćanja zbog COVID-19. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem tromjesečja iznose 154,1 milijun kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 44 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 101 dan. Stopa konverzije novca je 40%.

U krizi s kakvom se susrećemo, važnost tehnologije i implementacije ICT rješenja u sklopu digitalne transformacije društva je neosporna, stoga vjerujemo da je poticanje ulaganja u rješenja kao što su 5G i rješenja za digitalnu transformaciju društva pravi odgovor za ubrzani oporavak ekonomije. Naši stručnjaci kontinuirano surađuju s kupcima na nadzoru i održavanju njihovih mreža te na implementaciji novih rješenja, kako bi omogućili povezanost i pravovremenu razmjenu informacija.

U trenutku kada izvještavamo, kriza izazvana pandemijom COVID-19 se nastavlja te je teško predvidjeti razmjere njenog negativnog utjecaja na poslovanje Grupe. Zbog novonastalih okolnosti snažno smo fokusirani na još detaljnije planiranje poslovanja, praćenje i upravljanje rizicima, troškovnu i operativnu učinkovitost te poduzimamo adekvatne mjere kako bi osigurali nastavak stabilnog poslovanja. Smatramo da uz spomenuti fokus Grupa ima dostatna sredstva i mogućnosti na financijskom tržištu te da može odgovoriti na ove izazove. Što se tiče dugoročnih izgleda ostajemo pozitivni, ali u narednom razdoblju očekujemo slabije rezultate zbog izazova i neizvjesnosti uslijed COVID-19.

Nadalje, vjerujemo kako su ulaganja u kvalitetu i proširenja kapaciteta mreža najbolji odgovor na višestruki porast potražnje krajnjih korisnika za telekomunikacijskim uslugama. Novonastala situacija pokazala je prednosti koje donosi digitalizacija usluga, stoga dugoročna strategija Grupe ostaje nepromijenjena i stavlja naglasak na rješenja i prodaju u području mobilnog širokopojasnog pristupa internetu (4G/5G mobilna rješenja), segment Industrije i društva (zdravstvo, javna sigurnost, e-poslovanje), rješenja za digitalnu transformaciju i upravljanje mrežama.“

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice