Novosti


Informacija o vlastitim dionicama

  Kategorije: Investitori


Sukladno odredbi članka 474. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da na dan 11.05.2020. drži 211 vlastitih dionica što čini 0,016% temeljnog kapitala.

Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodijele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti.

Rezerve za vlastite dionice izdvojene su temeljem odluka Glavne skupštine Društva.

U Društvu ne postoji program otkupa vlastitih dionica kao ni program radničkog dioničarstva.

Komunikacije Ericssona Nikole Tesle d.d.

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


  Na vrh stranice