Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 07. svibnja 2020. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 26. lipnja 2020. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

Dokumenti

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice