Novosti


Informacija o stjecanju vlastitih dionica

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Sukladno odredbi članka 474. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala Ericsson Nikola Tesla d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, OIB: 84214771175 (dalje u tekstu: Društvo), obavještava da je investicijsko društvo Interkapital vrijednosni papiri d.o.o., u ime i za račun Društva, izvršilo sljedeće kupnje dionica Društva (vlastitih dionica), na uređenom tržištu Zagrebačke burze (ZSE). 

  • Dana 28. svibnja 2020. godine kupljene su 302 dionice oznake ERNT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 1.225,93 kn po dionici,što predstavlja 0,022679% temeljnog kapitala Društva.
  • Dana 29. svibnja 2020. godine kupljeno je 387 dionica oznake ERNT-R-A po prosječnoj ponderiranoj cijeni od 1.229,41 kn po dionici,što predstavlja 0,029062% temeljnog kapitala Društva.

Nakon navedenih stjecanja, Ericsson Nikola Tesla d.d. posjeduje ukupno 900 vlastitih dionica, koje čine 0,067585% temeljnog kapitala Društva. Društvo stječe vlastite dionice u svrhu dodjele dionica zaposlenicima temeljem Programa nagrađivanja i Programa vjernosti.


   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice