Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe u prvom polugodištu 2020. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle:
 

„Izvanredne okolnosti izazvane pandemijom COVID-19 koje su obilježile kraj prvog tromjesečja 2020. godine, nastavljaju se i dalje. Iako su mnoge zemlje tijekom svibnja i lipnja započele s popuštanjem strogih mjera ograničenja kretanja i distanciranja, kretanje ljudi i roba i dalje je ograničeno što utječe na globalno poslovno okruženje. Budući da Ericsson Nikola Tesla Grupa posluje globalno, vidljiv je negativan utjecaj ovih poremećaja na dio našeg poslovanja. Pojedini kupci i partneri usporili su ili odgodili implementaciju ugovorenih poslova te smanjili investicije, a primjetan je i trend sve većeg broja zahtjeva za odgodom naplate potraživanja i novim modelima plaćanja. Prioritet nam je osigurati zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, kupaca, partnera i dobavljača te nastavak stabilnog poslovanja. Stoga, većina naših zaposlenika nastavlja raditi od kuće kvalitetno pružajući usluge našim kupcima, dok određeni broj zaposlenika radi u uredima. Uz to, zbog ograničenja kretanja, otežano je obavljanje pojedinih poslova koji zahtijevaju putovanje.

U prvom polugodištu 2020. godine zabilježili smo porast prihoda od prodaje od 17,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat preuzimanja pune odgovornosti za isporuku usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma (usluge upravljanja mrežom). Suradnja s HT-om u radijskom dijelu mreže, koja je započela modernizacijom prije dvije godine, nastavljena je potpisom prvog 5G ugovora u Hrvatskoj temeljem kojeg će naša kompanija biti ekskluzivni isporučitelj radijskog dijela mreže HT-a do 2024. godine. Ovim ugovorom HT se našao među 99 pružatelja komunikacijskih usluga širom svijeta koji su odlučili implementirati Ericssonovu 5G tehnologiju.

Nadalje, na domaćem tržištu u operatorskom segmentu nastavljamo kvalitetno pružati podršku našem dugogodišnjem partneru A1 Hrvatska na dodatnoj modernizaciji i proširenju telekom mreže.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo potpisali smo novi ugovor u području Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), dok smo u segmentu zdravstva nastavili s aktivnostima održavanja nacionalnog IT zdravstvenog sustava CEZIH.

Na izvoznim tržištima prihodi od prodaje nešto su niži od prošlogodišnjih, zbog negativnog utjecaja COVID-19 na dinamiku realizacije planiranih investicija operatora. Unatoč trenutnim okolnostima, nastavljamo dobru suradnju s operatorima HT Eronet (Bosna i Hercegovina) i IPKO (Kosovo) te Crnogorskim Telekomom (Crna Gora), a posebno bismo istaknuli nastavak radova na proširenju LTE mreže za operatora beCloud (Bjelorusija).

Isporuka usluga za Ericsson bilježi kontinuirani rast zahvaljujući novim odgovornostima, kvaliteti obavljenih poslova te kompetencijama naših stručnjaka u razvojno-istraživačkom centru kao i ekspertnim centrima za usluge i rješenja. Uz aktivnosti razvojno-istraživačkog centra na razvoju najnovijih funkcionalnosti, ponosna sam i na naše stručnjake koji među prvima rade na implementaciji 5G mreža za korporaciju Ericsson. Unatoč otežanoj situaciji vezanoj za COVID-19 i činjenici da većina zaposlenika radi od kuće, poslovi se odvijaju prema planu.

Kada govorimo o financijskim pokazateljima, na razini Grupe bruto marža bilježi smanjenje na 7,7%, što je posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om, troškova transformacije i restrukturiranja te utjecaja pandemije COVID-19 od ožujka ove godine. Operativna dobit niža je 49% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 42,7 milijuna kuna, kao posljedica niže bruto marže i većih prodajnih i administrativnih troškova. Prodajni i administrativni troškovi porasli su prvenstveno zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porasta troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om. Neto dobit iznosi 35,0 milijuna kuna, a povrat od prodaje 3,6%. Kraj polugodišta zaključili smo sa solidnom bilancom i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 35,2%. Ostvaren je snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 157,6 milijuna kuna. Ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem polugodišta iznose 290 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 42 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 87 dana. Stopa konverzije novca je 224%.

Projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u Ericssonu Nikoli Tesli koji je sufinanciran sredstvima EU iz strukturnih i investicijskih fondova odvija se prema planu te očekujemo uspješnu realizaciju do kraja godine.

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 jasno pokazuje važnost telekomunikacija i uvođenja digitalnih usluga za funkcioniranje gospodarstva i društva u cjelini. Vjerujemo kako će poticanje ulaganja u 5G te digitalnu transformaciju pozitivno utjecati na oporavak/razvoj gospodarstva, privlačenje ulaganja i ubrzavanje tehnoloških inovacija, a kreativnim pojedincima pružiti priliku za inovacije i nove mogućnosti za razvoj poslovanja. Kada govorimo isključivo o operatorskom segmentu, rast podatkovnog prometa zahtijeva dodatna ulaganja naših kupaca u modernizaciju i proširenje mreža kako bi osigurali nove usluge krajnjim korisnicima te kvalitetno funkcioniranje mreže.

Nemogućnost predviđanja tijeka pandemije predstavlja jedan od velikih izazova u upravljanju rizicima. Stoga, ostajemo fokusirani na detaljno planiranje poslovanja, praćenje rizika, troškovnu i operativnu učinkovitost te poduzimamo odgovarajuće mjere kako bismo ublažili negativne utjecaje na naše poslovanje. Novonastala situacija svakodnevno pokazuje prednosti digitalizacije, stoga dugoročna strategija Grupe ostaje nepromijenjena, a proces digitalne transformacije kompanije, koji je u tijeku, jedan je od prioritetnih zadataka. Naša prednost leži u tehnološkom liderstvu, kompetentnim, inovativnim i motiviranim zaposlenicima te u partnerstvu s kupcima. Čak 1500 od 3200 zaposlenika Ericsson Nikola Tesla Grupe radi u najvećem hrvatskom razvojno-istraživačkom centru koji značajno doprinosi razvoju funkcionalnosti 5G mreža u okviru globalne Ericssonove R&D zajednice.“

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice