Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne izvanredne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori


Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor Društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 26. listopada 2020. godine odluku o sazivanju Glavne izvanredne skupštine Društva, koja će se održati 9. prosinca 2020. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.


   Dnevni red

   Prijava

   Punomoć

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice