Novosti


Rezultati poslovanja Ericsson Nikola Tesla Grupe za devet mjeseci 2020. godine

  Kategorije: Investitori Poslovni rezultati

Komentar Gordane Kovačević, predsjednice Ericssona Nikole Tesle: „Informacijsko-telekomunikacijsko tržište je pod utjecajem COVID-19, kako u svijetu tako i u Hrvatskoj, pokazalo veliku otpornost i limitirani utjecaj krize te istovremeno naglasilo važnost digitalizacije u raznim industrijskim granama i državnim institucijama.

Uz inovativna rješenja u segmentu industrije i društva, osobito rješenja u području zdravstva, javne sigurnosti i e-poslovanja, nameće se sve veća potreba za telekomunikacijskim rješenjima koja osiguravaju veću propusnost u telekom infrastrukturi i mobilnom širokopojasnom pristupu (npr. 5G), kao i rješenjima za pametno upravljanje mrežama i kapacitetom mreža. Stoga, naša fokusirana strategija s vizijom kontinuiranog osnaživanja naprednog, održivog i povezanog svijeta ostaje nepromijenjena i dobiva dodatan zamah.

Unatoč otežanim uvjetima poslovanja uslijed pandemije, ali i značajnim političkim nestabilnostima na nekim od naših tržišta, tijekom prvih devet mjeseci 2020. godine Ericsson Nikola Tesla Grupa ostvarila je solidne poslovne rezultate. Prihodi od prodaje bilježe porast od 15,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prvenstveno kao rezultat preuzimanja pune odgovornosti za isporuku usluga izgradnje i održavanja telekomunikacijske infrastrukture Hrvatskog Telekoma (HT) te aktivnosti usmjerenih na uvođenje 5G standarda u HT mrežu. Upravo ova okolnost dovela je i do značajnog povećanja udjela prihoda ostvarenih na domaćem tržištu u odnosu na izvozne rezultate. 

Početak komercijalnog uvođenja 5G u Hrvatskoj očekuje se tijekom prve polovice 2021. godine, nakon što HAKOM objavi uvjete i dodijeli radio-frekvencijski spektar. S obzirom na naše dosadašnje aktivnosti u pripremi mreža naših ključnih kupaca u Hrvatskoj (HT i A1) s velikim interesom očekujemo završetak tog procesa jer će tada početi proces implementacije 5G u kojem će naša kompanija imati važnu ulogu.

U segmentu ICT rješenja za Industriju i društvo na domaćem tržištu istaknula bih novi trogodišnji ugovor o podršci, održavanju i nadogradnji programske osnovice središnjeg dijela integralnog Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske (CEZIH). To je potvrda strateškog pozicioniranja kompanije u području e-zdravstva zahvaljujući našim snažnim timovima s respektabilnim znanjem i kompetencijama te želje naručitelja da CEZIH nastavi svoj tehnološki razvoj na zadovoljstvo svojih korisnika.

Kada govorimo o izvoznim tržištima, prihodi od prodaje niži su od prošlogodišnjih, a realizaciju projekata, uz COVID-19, dodatno otežava politička i društvena situacija na pojedinim tržištima poput bjeloruskog, kazahstanskog i armenskog. Stoga uz interne analize rizika, dodatni angažman i koordinaciju s kupcima, pojačano surađujemo i s partnerima koji podržavaju naše izvozne aktivnosti poput HBOR-a i dr. Iako nestabilnosti predstavljaju značajan rizik za poslovanje kompanije, naše aktivnosti na tim tržištima se nastavljaju u mjeri u kojoj je to moguće i s velikim fokusom na smanjenje rizika. Na bosansko-hercegovačkom tržištu uspješno nastavljamo izgradnju i modernizaciju LTE mreže u suradnji s operatorom HT Eronetom s kojim smo tijekom trećeg tromjesečja ugovorili nadogradnju 4G/4G+ mreže i proširenje transmisijske mreže. Na ostalim izvoznim tržištima kvalitetnu suradnju nastavljamo s operatorima IPKO (Kosovo), Crnogorski Telekom (Crna Gora), beCloud (Bjelorusija) te Interdnjestrcom (Moldavija).

Isporuka usluga za Ericsson kontinuirano raste, a  sve aktivnosti i isporuke odvijaju se prema planu. Potvrda o izvrsnom radu naših stručnjaka u Razvojno-istraživačkom centru (R&D) došla je od korporacije Ericsson na polugodišnjem evaluacijskom sastanku na kojem su predstavnici globalnih Ericssonovih organizacija visoko ocijenili rad našeg R&D centra što ga pozicionira u sam vrh Ericssonove globalne razvojne zajednice.

Intenzivno nastavljamo i aktivnosti na digitalnoj transformaciji Ericsson Nikola Tesla Grupe s ciljem pojednostavljenja ključnih kompanijskih procesa i dodatne automatizacije kako bi poslovali lakše i brže.

Projekt povećanja energetske učinkovitosti dijela naših proizvodnih resursa i zgrada napreduje prema planu. Kao što smo informirali javnost projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. i za njega nam je odobreno maksimalno 20 milijuna kuna bespovratnih sredstava koja se koriste u iznosu od gotovo 30 posto prihvatljivih troškova projekta.

Kada govorimo o financijskim pokazateljima, na razini Grupe bruto marža bilježi smanjenje od 1,5 postotnih poena u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, što je posljedica poslovnog miksa uslijed preuzimanja pune odgovornosti za projekt usluga upravljanja s HT-om, troškova transformacije i restrukturiranja te utjecaja pandemije COVID-19. Operativna dobit niža je 14,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine te iznosi 76,2 milijuna kuna, kao posljedica niže bruto marže i većih prodajnih i administrativnih troškova. Zbog povećanog angažmana na pretprodajnim aktivnostima vezano uz 4G/5G radijske pristupne i jezgrene mreže te porasta troškova vezanih za projekt usluga upravljanja s HT-om prodajni i administrativni troškovi porasli su 17,4% na 62,1 milijun kuna. Neto dobit iznosi 67,2 milijuna kuna, a povrat od prodaje 4,7%. Kraj trećeg tromjesečja zaključili smo sa solidnom bilancom, 17,7% većom u odnosu na kraj 2019. godine i udjelom vlastitog kapitala u ukupnoj imovini od 34,1%. Ostvaren je snažan novčani tok od poslovnih aktivnosti u iznosu od 232,9 milijuna kuna, tako da ukupna novčana sredstva uključujući kratkotrajnu financijsku imovinu krajem trećeg tromjesečja iznose 347,6 milijuna kuna. Učinkovitost obrtnog kapitala Grupe mjerena u danima vezivanja obrtnih sredstava iznosi 35 dana, a ako isključimo usluge za Ericsson učinkovitost obrtnog kapitala iznosi 71 dan. Stopa konverzije novca je 142%.

Iako je tijekom trećeg tromjesečja došlo do relaksacija određenih mjera vezano uz COVID-19, u trenutku kada izvještavamo primjećujemo ponovna ograničenja na pojedinim tržištima kao posljedicu značajnog porasta broja oboljelih. Informacije Stožera za civilnu zaštitu Republike Hrvatske pokazuju kako u Hrvatskoj broj oboljelih od COVID-19 svakodnevno bilježi značajan porast, a sukladno tome kompanija poduzima dodatne mjere kako bi osigurala zdravlje i sigurnost zaposlenika, kupaca, partnera i dobavljača. Na taj način stvaraju se preduvjeti za normalno odvijanje poslovnih aktivnosti. Rizici utjecaja pandemije na naše poslovanje koje smo spominjali u ranijim izvještajima, kao što su smanjenje investicija i odgoda realizacije postojećih ugovora od strane naših kupaca te ograničenja putovanja, prisutni su i dalje. Stoga, ostajemo fokusirani na odgovorno upravljanje rizicima, profitabilnost i operativni novčani tok.

Posebno važna komponenta našeg odgovora na sve izazove u okruženju su naši zaposlenici. Zahvaljujući svim njihovim naporima u ovim izvanrednim okolnostima, doprinosu globalnoj organizaciji i poziciji na tržištima s našim kupcima i partnerima, kontinuitet našeg poslovanja nikada nije bio upitan. Štoviše, stvorili smo prostor i za nova zapošljavanja. Zato i ovim putem šaljem poruku mladim ljudima s ICT kompetencijama i potrebnim znanjima, da u Ericssonu Nikoli Tesli ima dovoljno interesantnih poslova naročito u području istraživanja i razvoja te ih pozivam da nam se pridruže.

Rezultati ostvareni tijekom prvih devet mjeseci, kao i veliki broj važnih i složenih projekata na kojima radimo, te motiviranost i predanost naših zaposlenika jačaju naše uvjerenje u ostvarivanje ciljeva Grupe za 2020. godinu. Također, ostajemo uvjereni u dugoročnu perspektivu ICT industrije i važnu ulogu koju Ericsson Nikola Tesla ima u digitalizaciji poslovnih subjekata i društva u cjelini. Imajući sve to u vidu, Uprava i Nadzorni odbor zajednički su predložili Glavnoj skupštini usvajanje odluke o isplati dividende u iznosu od 49 kuna po dionici na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva.“

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice