Novosti


Održana izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

  Kategorije: Događanja Investitori Obavijesti

U uvjetima pandemije COVID-19 te uz pridržavanje svih epidemioloških mjera, u prostorijama Društva u Zagrebu, 9. prosinca 2020. godine, održana je izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla.

Izvanredna Glavna skupština dioničkog društva Ericsson Nikola Tesla

Za sudjelovanje u radu Skupštine prijavilo se  85.957.100 kuna dioničkog kapitala ili 64,55 posto ukupnog kapitala Društva što je bilo dovoljno da Skupština može donositi pravovaljane odluke.

Skupštinu je vodila predsjednica Skupštine Snježana Bahtijari dok je rad Skupštine nadgledao javni bilježnik Vladimir Marčinko.

U svojem obraćanju okupljenim dioničarima, predsjednica kompanije, mr.sc. Gordana Kovačević, naglasila je da je i u ovoj  posebno izazovnoj godini Ericsson Nikola Tesla Grupa usmjerena na ostvarivanje kvalitetnih poslovnih rezultata i brigu o svim svojim dionicima pa joj je posebno zadovoljstvo da su odluke ove izvanredne Glavne skupštine usmjerene na dobrobit kako zaposlenika, tako i dioničara.

U skladu s objavljenim dnevnim redom, izvanredna Glavna skupština Ericssona Nikole Tesle donijela je sljedeće Odluke:

Točka 2.

,,Dioničarima Društva isplatit će se dividenda u iznosu od 49 kuna po dionici iz zadržane dobiti 2018. i 2019. godine. Dividenda će se isplatiti 21.12.2020. godine (payment date) svim dioničarima Društva koji 14.12.2020. godine (record date) imaju na računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisane dionice Društva. Datum od kojega će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 11.12.2020. godine (ex date)."

Točka 3.

,,Uzimajući u obzir poslovne rezultate Društva u prethodnom razdoblju, daje se suglasnost Upravi društva da se zaposlenicima Društva podijeli do 11.000 trezorskih dionica.

Točka 4.

"Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Društva u člancima 12. i 13.:

Članak 12. mijenja se i glasi:

,, Glavna skupština Društva zasjedat će na mjestu koje odredi Uprava.

Dioničari sudjeluju u radu Glavne skupštine osobno ili putem punomoćnika, odnosno e/elektroničkom komunikacijom putem prijenosa zvuka i slike.

Način održavanja i sudjelovanja dioničara u radu Glavne skupštine odredit će Uprava Društva.

Uprava Društva ovlaštena je donijeti odluku kojom će omogućiti dioničarima da e/elektroničkom komunikacijom ostvaruju sva ili samo neka prava na Glavnoj skupštini bilo u cijelosti iii djelomično (npr. pravo glasa, pravo predlaganja odluka, pravo postavljanja pitanja i sl.) kada osobno ni putem punomoćnika ne sudjeluju u njezinom radu u mjestu gdje se održava."

U Članku 13. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4. Novi stavak 2. glasi:

,,Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava."

Kompanijske komunikacije Ericssona Nikole Tesle

Galerija slika

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice