Novosti


Obavijest o sazivanju Glavne skupštine Društva

  Kategorije: Investitori Obavijesti


Temeljem članka 277. stavak 2. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, direktor društva Ericsson Nikola Tesla d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Krapinska 45, donio je dana 14. svibnja 2021. godine odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, koja će se održati 29. lipnja 2021. godine, u 11 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Krapinska 45.

 

Poziv na Glavnu skupštinu

Punomoć

Godišnji izvještaj o stanju Grupe; Konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji uključujući izvješće revizora

Izvješće Nadzornog odbora; odluka Uprave i Nadzornog odbora o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja

Politika primitaka Uprave

Odluka o primicima članova Nadzornog odbora

Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Upravi tijekom poslovne godine 2020. zajedno s Neovisnim izvješćem o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima za društvo Ericsson Nikola Tesla d.d.  

Životopis – Petra Vranjes

Životopis – Ana Vrsaljko Metelko

   

Pretraga novosti


   

Filter po kategorijama


   

Tagovi  Na vrh stranice